01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Na izobraževanju v Grčiji smo imeli priložnost obiskati Intercultural Junior Highschool Hellinikon na obrobju Grčije. Šolo obiskujejo zgolj učenci priseljenci in begunci, v šoli ni grških učencev. Otrokom z drugih držav predstavlja ta šola možnost za vstop na grško šolo v roku dveh let ali pa se tu pripravljajo za nadaljnje poklicno izobraževanje. Ker lahko v razredu govorijo do deset različnih jezikov zaradi različnih narodnosti učencev, so morali prilagoditi program, oziroma poenostaviti določene učne procese, ki jih ponavadi izvajajo v grškem jeziku. Poseben poudarek namenjajo dejavnostim, ki širijo multikulturnost in spoznavanju grške kulture, tako da pogosto organizirajo posebne dneve dejavnosti oziromate vsebine vključujejo v program. Učenci se poleg grškega jezika učijo še drugih jezikov(angleščino, francoščino,…).

Takšnih multikulturnih šol je zelo malo, prilagodile so se geopolitični situaciji, ki že nekaj časa vlada v Grčiji in drugod po Evropi. Učenci zjutraj pridejo v šolo iz begunskih kampov, imajo pouk in se potem vračajo nazaj v kamp. Na šoli so razstavljeni številni izdelki in portreti učencev, ki govorijo o multikulturnem značaju šole in njihovi ustvarjalni raznolikosti, saj je to največkrat prvi korak pri vzpostavljanju socialnih stikov na šoli. Za nas je bila to zares enkratna priložnost; zavedamo pa se, da imajo otroci drugod po svetu povsem drugačne pogoje šolanja kot pri nas doma.

Dostopnost