01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Šolske poletne počitnice se iztekajo, zato vam v tednu pred začetkom pouka posredujemo nekaj informacij, da bo priprava na prihod v šolo ter šolsko delo lažja. Nujne napotke in obvestila bomo  sproti dopolnjevali, podrobnosti pa predstavili na uvodnih roditeljskih sestankih.

 • učenci bodo s šolskim delom in pripravo na pouk pričeli v ponedeljek, 2. septembra 2019Ob 8.10 uri jih bodo na šolskem dvorišču šole Rodica in šole Jarše pričakali razredničarke in razredniki ter jih pospremili v šolo ter v matične učilnice. Razredniki oddelkov bodo:
oddelek razredničarka/razrednik oddelek razredničarka/razrednik
1. a ŠARC TATJANA 6. a BERLEC ANDREJA
1. b GOMBOC SIMONA 6. b STANČIČ JANA
1. c LOGAR URŠKA 6. c GRILJ VILMA
2. a MUČIBABIĆ IRENA 7. a ZIERNFELD VANESSA
2. b POKOVEC NATALIJA 7. b BROVČ ALENKA
2. c TROBEC DAMJANA 7. c GRABAR ANDREJA
3. a GABER PECELI ANITA 7. d GASPARIČ ZLATKA
3. b PEČEVNIK METKA 8. a GROBIN KHAM TJAŠA
3. c JAKOŠ VASLE MATEJA 8. b SMOLE DUŠAN
3. d KLEMENC SAŠA 8. c DEŠMAN SENČAR PETRA
4. a ŠINCEK BRUNO 9. a MAH MARTIN
4. b GALE ANI 9. b VIDMAR MATEJA
4. c TOMELJ JOŽICA 9. c VOLČINI DANICA
5. a KOŽELJ JUHANT SONJA
5. b JERETINA ANŽIN DRAGA
5. c RAMOVŠ ŠTEFKA
 • september 2019 bo poseben dan tudi za prvošolce. Tako kot ste bili obveščeni že v mesecu juniju, bo sprejem za prvošolce ob 10.15 uri v večnamenskem prostoru na Kettejevi 13.
 • šolski prevoz bo brezplačno organiziran za učence naselja Količevo po dosedanji časovnici:
JUTRANJI PREVOZ POPOLDANSKI PREVOZ
Papirnica Količevo 7.45 15.00
Količevo – pri brvi 7.46 14.55/15.00
Helios (postajališče) 7.50 14.55

OŠ Rodica, Kettejeva 13,

dislokacija Jarše, Šolska 1

8.00/8.05 14.45

Prvi šolski dan bodo otroci prejeli prijavnice, na katerih bomo ponovno preverili število vozačev in ustreznost časovne razporeditev ter vstopno-izstopnih mest. Šolski avtobus bo  vozil že prvi šolski dan.

 • prvi šolski dan bo organizirano jutranje varstvo od 6.10 do 8.10 na lokaciji Rodica in od 6.30 ure do 8.10 na lokaciji Jarše. Jutranje varstvo je zagotovljen/financiran program samo za prvošolce, potrebe pa vsako leto beležimo tudi pri starejših učencih. Starejše učence bomo skušali razvrstiti v eno od skupin prvošolcev do dovoljenega normativa. Če bo učencev preveč, bo za starejše otroke potreben mesečni prispevek.
 • prav tako bo prvi šolski dan po končanem pouku organizirano podaljšano bivanje (tudi za prvošolce, ki bi varstvo morda že potrebovali). Skupine smo oblikovali glede na potrebe na spomladanski prijavnici, glede na urnike pouka, izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti ter razpoložljive ure, ki jih financira ministrstvo. Podaljšano bivanje bo organizirano do 16.00 ure, le za nujne primere bo omogočeno dežurstvo od 16.00 do 16.50 ure. Prvi teden v septembru bomo vse prijave in razporeditve ponovno preverili in prosimo, da otroka prijavite, do ure, ko bo običajno zapuščal skupino. V primeru občasnih potreb po bivanju v šoli se bomo individualno dogovorili. Če bo otrok po pouku odšel samo na kosilo, ga v podaljšano bivanje ne prijavljajte.
 • urniki oddelkov bodo objavljeni na šolski spletni strani (zavihek »Urniki in nadomeščanja«). Predvidoma 22. 8. 2019.
 • različni obrazci in vloge (npr. vloga za status športnika/umetnika) bodo objavljeni na šolski spletni strani (zavihek STARŠI – Dokumenti), otrok jih lahko prevzame tudi pri razredniku ali v tajništvu šole.
 • malica bo prvi šolski dan organizirana za vse učence, tekom dopoldneva pa bomo zbrali tudi informativne prijave na kosilo. Z otrokom se dogovorite, ali bo kosilo jedel že prvi šolski dan. Sicer pa bodo otroci domov prinesli pogodbe, ki so dodaten dokument k vaši junijski prijavi na šolsko prehrano. Pravico do subvencionirane prehrane urejate na Centru za socialno delo.
 • učenci naj v šolo pridejo s šolskimi torbami ali nahrbtniki, saj bodo prevzeli učbenike iz učbeniškega sklada. Prevzem delovnih zvezkov, ki ste jih starši naročili v Mladinski knjigi, bo v šolski avli potekal v sredo, 28. 8. 2019 od 12.00 do 18.00 ure. Kasneje lahko gradiva prevzamete v knjigarni.
 • učenci bodo prvi dan seznanjeni s ponudbo interesnih dejavnosti ter urnikom le-teh. Tudi letos bo precej interesnih dejavnosti vključenih v program in urnik podaljšanega bivanja, druge pa bodo otroci lahko izbirali.  Skupaj z otrokom izberite interesno dejavnost, ki bo primerna sprostitev, novo učenje ali priložnost za razvoj talentov ter upoštevajte, da bo nekaterih dejavnosti deležen že v času podaljšanega bivanja. Svetujemo, da izbir ni preveč.
 • več informacij o šolskem letu 2018/2020 boste lahko prebrali v elektronski in tiskani obliki šolske publikacije, ki jo bomo posredovali na prvem roditeljskem sestanku.

Uvodni roditeljski sestanki so načrtovani v drugi polovici septembra (predvidoma 16., 17. in 19. septembra), povabljeni boste s posebnimi vabili.

Če vas v zvezi z začetkom novega šolskega leta še karkoli zanima, nas pokličite (01/72-19-530) ali pa pišite na kontaktne elektronske naslove, ki so dostopni na šolski spletni strani.

Želimo vam lepe zadnje avgustovske dni ter dober začetek šolskega leta 2019/2020.

Ravnateljica: Milena Vidovič

 

Dostopnost