Šolsko leto 2020/2021

Koordinatorica Zdrave šole: Sonja Koželj-Juhant

Šola ima segmente promocije zdravja že implementirane v procese vzgojno izobraževalnega procesa.

Prednostna naloga v letošnjem letu bo združevala dejavnosti, ki bodo krepile naše zdravje.  Združili smo jih v našo skupno skrb za zdravje vsakega posameznika.

ČAS ZA ZDRAVJE = ČAS ZA NAS

Zajete so različne vsebine zdravega življenjskega sloga za vse generacije (aktualizacija usmeritev v povezavi s pandemijo covid19, spodbujanje več telesne dejavnosti v šoli in doma, ozaveščanje o vzpostavljanju posameznikovega duševnega ravnotežja, spodbujanje sodelovanja in povezovanja z drugimi, se zavedati pomena ohranjanja svojega ZDRAVJA).

Člani tima Zdrave šole OŠ Rodica smo pripravili nekaj spodbud za naše učence, učitelje in vse zaposlene na naši šoli: izvedba 5 minutnih odmorov kot promocija gibanja, spodbuda več netekmovalnih športnih programov, spodbuda hoje peš v šolo, promocija ničelne tolerance do nasilja, preprečevanje vseh oblik zasvojenosti…

Prikaži izvorno sliko
Dostopnost