01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Vsi, ki imamo doma živali, vemo, da so čuteča živa bitja. Končno ta izraz prihaja tudi v slovenski pravni red (15.a člen Stvarnopravnega zakonika), v evropski zakonodaji pa je že več kot 20 let (od 1997).

Narišite katerokoli žival (predvsem njene oči) in ob tem razmišljajte, kaj čuti, kaj si želi in kaj potrebuje!

“Gledanje v oči odpre pot empatiji.” (D. Goleman, Socialna inteligenca, MK, 2010, str. 33).

Likovne izdelke (v formatu A5) posredujte v kabinet OPB (za oglasno desko Živalski kotiček) ali jih razstavite na razrednih oglasnih deskah. Natečaj bo potekal celo šolsko leto.

Aktiv OPB OŠ Rodica

Galerija likovnih izdelkov učencev 2. razreda (2. A in 2. C)

Dostopnost