01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Učenci so najprej preko socialne igre spoznali, kako se počutijo osebe, ki so iz drugega kulturnega okolja. Pri pogovoru so ugotavljali značilnosti oblik nestrpnosti ter strpnega vedenja do drugih in drugačnih. Ob ogledu slik in posnetkov so določili kulturne razlike ter ugotavljali enakosti kljub razlikam. Ob pogovoru so izražali mnenja, izmenjali ideje ter sodelovali pri oblikovanju definicij in razlag o oblikah nestrpnosti med ljudmi.

V drugem delu aktivnosti so učenci ustvarjali risbe ali sestavljali zgodbe na temo drugačnosti, stereotipov ali s sloganom vsi smo enaki kljub drugačnosti.

Nekaj slik…                 

Dostopnost