01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

V tem tednu se bomo na naši šoli priključili vseslovenski akciji pisanja z roko.

Osrednja tema letošnjih aktivnosti je: »V naši družini radi pišemo z roko«.

Izpeljali bomo dejavnosti, pri katerih bomo z učenci razmišljali, kdaj v domačem okolju še pišemo z roko in kakšno vsebino imajo ta sporočila.

Veseli bomo, če se boste v akcijo vključili tudi starši in stari starši ter prispevali svoj rokopis, da obogatite naše aktivnosti.

 

Cilji tedna pisanja z roko so tudi:

–   ozavestiti mlajše o pomenu pisanja z roko,

–   spodbuditi pisanje z roko, ne le z računalnikom,

–   vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko,

– poudariti pomen razvoja individualnosti (pisava vsakega posameznika je neponovljiva),

–   spodbuditi razvoj fine motorike,

–   spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti, ker je pisanje z roko bolj osebno.

 

Razvoj informacijske tehnologije in prevladujoča raba računalnika v pisnem komuniciranju je privedla do zmanjšanja motoričnih spretnostjo, ki jih razvijamo s pisanjem z roko.

Učitelji vse pogosteje opažamo, da mladi skoraj ne znajo več pisati z roko, njihove kretnje so toge, neizdelane, nerodne. Veliko sporočil (čestitke za rojstni dan, zahvale, pohvale…) pošiljamo preko e-pošte, ki ima moč množičnega, poceni in neosebnega komuniciranja.

Pisanje z roko pa je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost, ki jo razvijamo z vajo. Naši možgani delujejo bolje pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Pri pisanju z roko se nam utrne več idej, ohranjamo pa tudi dolgotrajnejšo pozornost.

Dostopnost