01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

Vabimo vas k sodelovanju na šolskem likovnem natečaju »Ptice okoli nas v letu 2020« in k štetju ptic, ki se tradicionalno odvija vsako leto konec januarja v okviru Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Naši učenci že več let sodelujejo pri štetju ptic, ki je zanje zelo zanimiva dejavnost, saj jo vsako leto z veseljem opravijo. Akcija štetja ptic bo letos potekala od ponedeljka, 27. januarja, do nedelje, 2. februarja 2020. Istočasno objavljamo likovni natečaj z naslovom »Ptice okoli nas v letu 2020«, s katerim želimo doseči, da učenci spoznavajo ptice v našem okolju.

LIKOVNI NATEČAJ »PTICE OKOLI NAS V LETU 2020«

Vabimo učence OPB, pa tudi druge učence na šoli, da narišejo ptice, ki živijo v našem okolju. Domači vrabec, domači golob, siva vrana, poljski vrabec, velika sinica, ščinkavec, čižek, kos, plavček in sraka so bile ptice, ki so bile najpogosteje opažene v lanskem letu. Narišete pa lahko tudi ptice, ki jih vidimo redkeje. Risbe ptic naj bodo v velikosti A5 formata ali manjše. Oddajte jih v kabinet OPB ali v tajništvu (za poštni predal Vilme Vrtačnik Merčun). Objavili jih bomo na oglasni deski Živalski kotiček in najlepše pa tudi na šolski spletni strani. Ptice za ta likovni natečaj lahko rišete do konca šolskega leta.

ŠTETJE PTIC V AKCIJI »PTICE OKOLI NAS V LETU 2020«

V tednu od ponedeljka, 27. januarja, do nedelje, 2. februarja 2020, lahko sodelujete tudi pri štetju ptic. V tem tednu si enkrat vzamete pol ure časa in opazujete ptice na poljubni lokaciji. To je lahko v okolici doma, v bližini ptičje krmilnice, na krajšem sprehodu po parku ali naselju. Zabeležite samo največje število ptic iste vrste, ki jih vidite hkrati (tako preprečite večkratno štetje istih ptic). Obrazec za štetje dobite pri učiteljici Vilmi Vrtačnik Merčun, vrnete pa ga najkasneje do 5. februarja 2020. Za določanje ptic vam je lahko v pomoč gradivo na spletni strani DOPPS na povezavi http://ptice.si/ptice-in-ljudje/opazovanje-ptic/dolocevalni-koticek/, dobrodošel pripomoček bo tudi daljnogled.

MLADI RAZISKOVALCI NARAVE V LETU 2019

Akciji Ptice okoli nas se je v letu 2019 pridružilo 1360 ljudi, med njimi tudi veliko mladih, katere so k opazovanju spodbudili v šoli ali vrtcu. V preštevanju ptic je tako sodelovalo 44 izobraževalnih ustanov, med katerimi je bila tudi Osnovna šola Rodica. Rezultati lanskoletnega opazovanja so na voljo na spletnem naslovu ptice.si.

POMAGAJMO PTICAM IN NARAVI

Naselja so danes pogosto dom številnim vrstam ptic, ki so se prilagodile na življenje v kulturni krajini. Ptice so zaradi urbanizacije (širitve mest in mestnega načina življenja) izgubile svoja tradicionalna gnezdišča in prehranjevališča. Če za naš vrt in okolico skrbimo naravi prijazno, lahko veliko pripomoremo k izboljšanju življenjskih pogojev za ptice in druge živali. Pozimi, ko pritisne mraz, jim v okolici svojega doma lahko ponudimo primerno hrano, kar nam tudi omogoči, da si jih lahko ogledamo od blizu in jih tako bolje spoznamo. Koristne napotke za pomoč pticam lahko najdemo na tej povezavi.

Vir: www.ptice.si     dopps@dopps.si

ŠE ZANIMIVOST

8. novembra 2019 smo na šolskem igrišču našli drobnega ptička, za katerega se je izkazalo, da je rumenoglavi kraljiček. Glede na to lahko z gotovostjo trdimo, da v okolici šole živi družinica rumenoglavih kraljičkov.

Risbe učencev 2. razreda

Risba učenke 6. razreda

Dostopnost