Zaradi izrednih razmer bodo vse šole prekinile z izvajanjem pouka od 16. 3. 2020 do predvidoma 27. 3. 2020.

Do zaprtja smo v šoli dogovorili zagotavljanje učenja na daljavo na način, ki bo omogočal enostaven in hiter dostop do učnih gradiv, ki jih bodo za učence pripravljali učitelji. Natančne napotke vam bomo posredovali na e-naslov in dopolnili splošno informacijo na spletni strani. Prva objava bo na spletni strani odprta v ponedeljek, 16. 3. 2020 do 12.00.

Menimo, da je pomembno vzdrževati učno kondicijo otrok, pri čemer bodo načini drugačni kot sicer.

Na osnovi dopolnjene odredbe o prepovedi zbiranja  ljudi v zavodih s področje vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 22/20) bo tudi v osnovnih šolah omogočeno varstvo otrok od 1. do 5. razreda, vendar samo za otroke staršev tistih poklicnih skupin, ki so zaradi izrednih razmer dolžni opravljati svoje delo (delovna mesta t. i. kritične infrastrukture – poklici v zdravstvu, vojski, policiji, civilni zaščiti, preskrbi z živili…). To je skrajna možnost, ko za otroka na noben način ni mogoče poskrbeti v domačem varstvu. Vključen je lahko samo zdrav otrok.

V kolikor bi varstvo utemeljeno potrebovali, to do 16. 3. 2020 sporočite na: milena.vidovic@guest.arnes.si (nujni podatki: ime in priimek otroka, razred, poklicna dejavnost staršev, obdobje vključitve v varstvo). Starši boste morali predložiti tudi pisno izjavo svojega delodajalca.

Na osnovi potreb bo organizacijo varstva na ravni občine določil štab Civilne zaščite v dogovoru z županom.

Dostopnost