Letošnje leto si bodo učenci OŠ Rodica zapomnili tudi po tem, da si je raca mlakarica izbrala skalnjak v parku pred šolo za svoje gnezdo. To se je zgodilo še v času, ko je bilo pred šolo zelo mirno, ko smo imeli zaradi epidemije covid-19 pouk na daljavo. Gnezdo, ki je bilo skrito v borovem grmičku na vrhu skalnjaka, so najprej odkrili učenci. Med njimi so se na žalost našli tudi takšni, ki so račko pregnali in ji uničili dve jajci. Vsak, ki opazi uničevanje gnezdišča, preganjanje race in uničevanje njenih jajc, bi moral to takoj sporočiti na Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribolov, ki bi primer raziskal in kršitelja ustrezno denarno kaznoval, kakor določa zakon. To se v našem primeru na žalost ni zgodilo.

Šele v sredo, 10. junija 2020, je novica o gnezdenju race dosegla tudi učitelje OŠ Rodica. Po navodilih ravnateljice je hišnik zaščitil območje skalnjaka, na katerem je raca gnezdila. Vendar pa raca ni imela več miru, saj so jo učenci, pa tudi njihovi starši in drugi obiskovalci parka pred šolo, pogosto hodili gledat in so s tem motili njen mir, ki ga je potrebovala. V petek, 12. junija 2020, smo opazili, da se je izvalil prvi mladiček, mlada rjavo-puhasta račka. Med 15. in 17. uro tega dne pa je račka z mladičkom zapustila gnezdo, v katerem je ostalo še šest neizvaljenih jajc. Znano je, da je “naša” raca izvalila vsaj deset jajc, da so otroci dva razbili in da je enega odnesla vrana. Upamo vsaj, da je raca z edinim mladičkom srečno prišla do struge Mlinščice ali Kamniške Bistrice, kjer se v našem okolju zadržujejo race mlakarice. Mlade račke v našem okolju namreč poleg vran ogrožajo še prostoživeči mački, sprehajalci s psi in mogoče še kaj. Z odhodom race z “našega” gnezda se je šolska zgodba z gnezdenjem race mlakarice zaključila.

Za nasvete se zahvaljujemo Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo – Izpostava Kamnik, Zatočišču za živali prostoživečih vrst Muta in Živalskemu vrtu Ljubljana, ki so potrdili pravilnost naše odločitve o zaščiti območja gnezdenja in nam svetovali, da nismo naredili kakšne napake. Nemogoče pa je bilo preprečiti radovednežem, da ne bi hodili v bližino njenega gnezdišča, zaradi česar raca ni imela več miru. To je naposled pripomoglo k temu, da je zapustila gnezdo in odšla s prvim izvaljenim mladičkom, ne da bi izvalila še vsa preostala jajca.

Vsekakor je bil velik privilegij imeti gnezdišče race mlakarice v neposredni bližini šole, da so učenci lahko opazovali to divjo žival. Njen prezgodnji odhod z gnezda pa nam mora biti v opozorilo, nad katerim bi se morali zamisliti – kako zelo smo ljudje vsiljivi do divjih živali v svoji okolici. Race mlakarice so obvodni prebivalci, ki krasijo naše tekoče vode in s svojim bivanjem bogatijo naše okolje. Na to bi morali biti ponosni in jih varovati. A najboljše varovanje je takšno, da jih ne motimo v njihovem življenjskem okolju. Vsekakor se moramo pri sobivanju s svojim naravnim okoljem še veliko naučiti.

Nekaj zanimivosti o gnezdenju in ogroženosti race mlakarice:

Fotografija povzeta po: https://zivi-za-danes.com/2018/06/10/veselje-v-druzini-race-mlakarice/

Race lahko začnejo nesti jajca že februarja, po navadi pa od konca marca do sredine maja. Raca znese približno 7–17 jajc, redkeje več. Če prvo gnezdo propade, naredi drugega, lahko tudi tretjega, s tem, da je jajc vedno manj. Gnezdo naredi največkrat ob vodi ali na njej, neredko tudi daleč stran od vode, zlasti če primanjkuje primernih gnezdišč v bližini vode. Gnezdo je lahko na tleh ali nad tlemi. Vali samo samica (približno 28 dni). Preden zapusti gnezdo, pokrije jajca. Ko se mlade račke izvalijo, jih raca hitro odpelje v vodo. Mlade race začno leteti po 7 do 8 tednih. Raca mlakarica je vsejedka: hrani se z rastlinsko in živalsko hrano, pri čemer znaša delež rastlinske hrane približno 90 %. Hrano išče v vodi in na kopnem. Pri iskanju hrane lahko preleti izredno velike razdalje, tudi več deset kilometrov. Hrani se podnevi in ponoči.

Raca mlakarica na splošno ni ogrožena vrsta. Ogroža jo človekova dejavnost, zlasti uničevanje življenjskega prostora, izsuševanje zamočvirjenih površin in hidromelioracije, primanjkovanje ustreznih gnezdilnih prostorov zaradi izsekovanja obrežnega rastlinja in čiščenja bregov. Vir: https://www.lovska-zveza.si/lzs/prostozivece_zivali/ptice/raca_mlakarica

 

 

 

 

Dostopnost