Učenci/ke, ki želite pridobiti status športnika/ce v šolskem letu 2020/2021 in še niste vpisani v uradno evidenco kategoriziranih športnikov, lahko zaprosite za začasno potrdilo o vpisu v evidenco kategoriziranih športnikov, ki jo vodi OKS-ZŠZ.

Navodila s spletne strani:

Do naslednje objave evidence lahko izključno za uveljavljanje individualnih pravic športnika (npr. na področju šolanja, štipendiranja, zaposlitve ipd.) športniki, ki so dosegli oz. dosežejo rezultat v obdobju po 16.12.2019 in so upravičeni do statusa kategoriziranega športnika oziroma višjega statusa kategorizacije, kot ga imajo trenutno, pridobijo začasno potrdilo o kategorizaciji.

Za izdajo začasnega potrdila naj se športniki obrnejo na nacionalno panožno športno zvezo (NPŠZ).

NPŠZ in športnike vljudno prosimo, da za začasno potrdilo zaprosijo samo v zares upravičenih primerih glede na sprejete ukrepe.
 

Za pomoč pri naročilu potrdila o kategorizaciji se lahko obrnete na T: 01 230 60 28.

…………

1.3.2 Registriranje športnikov

1.3.2.1 Pogoji za pridobitev naziva registriranega športnika. Posameznik lahko pridobi naziv registriranega športnika, če:

1. je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS – POK in

2. ima podeljeno ustrezno tekmovalno licenco in

3. ima s strani NPŠZ ali ZŠIS – POK potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ali je evidentiran v uradni evidenci Planinske zveze Slovenije, kot je opredeljeno v točkah 1.2.13 in 1.2.14 in

4. je v letu potrjenega nastopa dopolnil starost, ki je določena v točki 1.3.1.2. Ne glede na neizpolnjevanje 1. točke prejšnjega odstavka lahko pridobi naziv registriranega športnika tudi posameznik, ki je kot član slovenske državne reprezentance nastopil na uradnem mednarodnem tekmovanju MŠF v okviru uradne kvote prijavljenih.

http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija

Lep športni pozdrav.

Boštjan Posedi

(Skupno 177 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost