Spoštovani starši.

Naslednji teden se v šolo vračajo še učenci od 4. do 9. razreda. (Pre)dolgo je njihovo šolanje ponovno potekalo na daljavo. Prizadevali smo si, da so bile zagotovljene raznolike poti do znanja, prilagojene učencem, njihovim zmožnostim in tudi razpoložljivi tehnologiji. Pouk v šolski učilnici je kljub vsemu nenadomestljiv, zato otroke z veseljem pričakujemo. Hvala vam, staršem, da ste jih pri domačem delu spodbujali, jih usmerjali in zelo dobro sodelovali z njihovimi učitelji in učiteljicami.

V zadnjih dneh smo se intenzivno pripravljali na ponovni začetek pouka v šoli. Navodila in priporočila MIZŠ in NJIZ so bila obsežna, zahtevna in morali jih bomo spoštovati. Trudili pa se bomo, da delo z otroki, kljub nekaterim spremembam, ne bo izgubilo pedagoške in človeške topline ter srčnosti. Pri ponovnem povratku v šolo bo potrebna posebna občutljivost za otrokovo doživljanje spremenjenih okoliščin. Učenci se bodo razveselili drug drugega, po dolgem času bodo v živem stiku drug z drugim ter s svojimi učitelji in učiteljicami. Pouk poteka izključno v oddelku/matični skupini oz. »mehurčku«, brez mešanja učencev različnih oddelkov (izjema so neobvezni in obvezni izbirni predmeti ter v skrajnem primeru tudi OPB – v teh primerih učenci in učitelj/ica v skupini obvezno uporabljajo masko).

Pred ponedeljkom vam posredujemo nekaj pomembnih informacij:

 • V šolo lahko prihajajo le zdravi otroci; ob bolezenskih znakih, ki bi lahko kazali na možnost okužbe s SARS-CoV-2, bomo otroka pospremili iz skupine in vas poklicali, da ga čimprej prevzamete (najbolje je, da se o izkazanih bolezenskih znakih vedno posvetujete z otrokovim zdravnikom).
 • Če otrok zboli, naj ostane doma in omeji stike z drugimi ljudmi, še posebej s starejšimi, starimi starši, z ljudmi s kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi.
 • V kolikor je pri otroku potrjena okužba s SARS-CoV-2, otrok ostane doma v izolaciji; kadar so zboleli družinski člani ali pa je bil v bližnjem stiku z okuženo osebo (to so lahko tudi sošolci ali učitelj) pa mora ostati v karanteni – prosimo, da o teh razlogih za otrokovo odsotnost nemudoma obvestite razrednika ali razredničarko.
 • Učenci v šoli uporabljajo masko za obraz (ob prihajanju v šolski prostor, na hodnikih, ob obisku šolske knjižnice in v drugih skupnih prostorih), pri pouku pa takrat, ko se pri dejavnosti mešajo z učenci drugih oddelkov in se temu ni mogoče izogniti (neobvezni ali obvezni izbirni predmet, skupina podaljšanega bivanja, če so učenci v istem prostoru v stiku z učenci drugih oddelkov).
 • Šolski program bo potekal izključno v šoli (npr. kulturni, naravoslovni, tehnični, športni dnevi), odpovedana je šola v naravi za petošolce, ekskurzij do nadaljnjega ne bomo izvajali.
 • Interesne dejavnosti ne bodo potekale (izjema so tiste dejavnosti, ki potekajo za učence istega oddelka – te praviloma izvajamo v skupinah podaljšanega bivanja).
 • Pouka v manjših učnih skupinah ne bomo izvajali (pouk bo potekal na ravni matičnega oddelka tudi v 8. in 9. razredu, v delo z učenci se bosta vključevala po dva učitelja).
 • Podaljšano bivanje za učence 4. in 5. razreda bo moralo potekati v omejenem obsegu (prosimo, da otroka v ta del razširjenega progama vključite samo v nujnem/izjemnem primeru, sicer naj po pouku čimprej odide domov); informacije o potrebah po podaljšanem bivanju smo zbirali s spletnim vprašalnikom. Če na vprašalnik niste odgovorili, nam informacije sporočite čimprej (razredniku/razredničarki).
 • Učencem bomo omogočili malico, s spletno anketo smo preverili tudi interes za naročilo kosila/toplega obroka (učenci bodo kosilo lahko prevzeli v embalaži in ga odnesli domov ali pojedli v šoli po prilagojenem prostorskem režimu zaradi omejenega prostora v šolski jedilnici (za kosilo je v času gradnje šolske kuhinje na razpolago samo polovica stare jedilnice); kosilo bomo prvi dan (v ponedeljek) lahko zagotovili samo učencem od 1. do 5. razreda, starejšim pa od torka naprej.
 • V primeru otrokove odsotnosti obroke odpovedujete tako kot običajno (preko eAsistenta, telefonska odpoved do 8.00 za tekoči dan),
 • V ponedeljek, 15. 2. 2021, bodo učenci v šolo prišli po določenem časovnem razporedu:

učenci 4. in 5. razreda ob 8.00,

učenci 6. in 7. razreda ob 8.15,

učenci 8. in 9. razreda ob 8.30.

Zberejo se na vhodni ploščadi (učenci enega oddelka), v Jaršah na šolskem igrišču, v šolo jih bodo pospremili razredničarke in razredniki. Prvo šolsko uro bo potekala razredna ura.

 • Učenci od 6. do 9. razreda skupnih kletnih garderob ne bodo uporabljali, v šoli bodo obuti. Garderobo bodo imeli v matičnih učilnicah.
 • Prvi teden učenci od 4. do 9. razreda še ne bodo mogli obiskovati šolske knjižnice; po prihodu z zimskih počitnic bo pripravljen poseben urnik obiska za posamezne oddelke.
 • Učilnice bomo večkrat dnevno zračili, zato naj učenci v šolo prihajajo toplo oblečeni; učne, gibalne in sprostitvene dejavnosti ter pouk športa bomo izvajali tudi na zunanjih površinah, v okolici šole.
 • Priporočamo, da v šolo prihajajo peš ali z individualnim osebnim prevozom staršev.
 • Šolski prevoz s Količevega bo ponovno organiziran (otrok mora na avtobusu nositi zaščitno obrazno masko, sedijo lahko samo na označenih sedežih, ob vstopu in izstopu si razkužijo roke in ravnajo po navodilih voznika) – vozni red in vstopna/izstopna mesta so nespremenjeni.
 • Stiki s starši praviloma potekajo na daljavo (govorilne ure, sestanki – po predhodnem dogovoru s strokovnimi delavci šole).
 • Podrobne napotke o začetku pouka v šoli bodo staršem do ponedeljka, 15. 2. 2021, posredovali razredničarke in razredniki.

Z željo, da bo nov začetek dobra in do konca šolskega leta zdrava izkušnja, vas v imenu učiteljic in učiteljev lepo pozdravljam.

Ravnateljica:

Milena Vidovič

(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost