Avtorici: Petra Gotar in Sara Pestotnik, 9. b

Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun

Povzetek

V raziskovalni nalogi sva primerjali šolo in preživljanje prostega časa učencev v času naših starih staršev in danes. V programu Google obrazci sva izdelali spletno anketo, ki jo je rešilo 70  anketirancev (učencev in dedkov ter babic) sšolskega okoliša OŠ Rodica.

V zadnjih 60 in več letih se je odnos do učiteljev zelo spremenil. Nekoč so se učenci učiteljev bali (71 % odgovorov), čeprav so jih tudi spoštovali, danes pa večina učencev (60 %) meni, da učenci učiteljev ne spoštujejo. Učenci so imeli nekoč slabše ocene, kot jih imamo danes. Izgled učilnic nekoč in danes se po prostornini in svetlobi bistveno ne razlikuje, razlikuje pa se po opremljenosti. Analizirali sva urnik za 5. razred leta 1950 in danes ter ugotovili, da so imeli takrat učenci 29 ur pouka na teden, tudi ob sobotah, danes pa imamo 25 ur tedensko in proste sobote. Takrat so se učenci učili tudi ruski in srbohrvaški jezik, danes pa imamo na urniku angleščino, gospodinjstvo in razredno uro, predmete, ki jih takrat niso imeli. Skoraj vsi učenci (91 %) so nekoč v šolo prihajali peš, danes pa je takšnih samo dobra tretjina (34 %).

Tehnološki napredek je opazen tudi pri preživljanju prostega časa. Nekoč niso imeli računalnikov, televizije in mobilnih telefonov, ki danes zapolnjujejo prosti čas 60 % učencev. Večino prostega časa so nekoč preživljali zunaj hiše. Nekoč 46 % otrok ni odhajalo na počitnice. Čeprav 60 let ni dolgo časovno obdobje, pa sta se šola in preživljanje prostega časa v tem obdobju zelo spremenila. Vzroke za mnoge spremembe lahko iščemo v hitrem razvoju tehnologije in dvigu življenjskega standarda. Tudi šola na daljavo pred 60. leti ne bi bila mogoča.

Ključne besede: šola nekoč, ocenjevanje, šolske potrebščine, domače naloge, normativi, odnos do učiteljev, prosti čas otrok

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost