Avtorja: Enej Kaše in Jaša Fidler, 9. a

Mentorici: Tjaša Medved in Danica Volčini

Povzetek

V času šole na daljavo (od 12. do 14. decembra 2020) sva na spletnem portalu 1KA/Spletne ankete objavila anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 53 najinih vrstnikov, starih povprečno 13,6 let. V analizi anket sva ugotovila, da 40 % vrstnikov meni, da so se v času karantene gibali manj kot pred njo, čeprav so odgovorili tudi, da so se gibali zelo pogosto (kar 68 % se jih je gibalo štirikrat do sedemkrat na teden). Veliko (60 %) jih meni, da so se njihove gibalne sposobnosti zmanjšale ali ostale enake. Sklepava, da so pogrešali strokovno vodeno rekreacijo. Ker sta pouk in komunikacija s prijatelji potekala na daljavo, je 41 % vrstnikov preživelo pred multimedijskimi ekrani več kot 6 ur na dan. 44 % jih je bilo v času karantene slabše volje kot po navadi, podoben delež (41 %) se jih je s starši prepiralo pogosteje.

Največ tistih, ki so se v času karantene počutili bolje kot po navadi, se je gibalo vsak dan. Čas, preživet pred zasloni, na splošno ni vplival na njihovo počutje. Pokazalo se je celo obratno od pričakovanega; da so se boljše počutili tisti, ki so bili pred zasloni več kot 6 ur. Sklepava, da je bilo to zaradi boljše povezanosti s prijatelji, ki so omilili njihovo osamljenost v času, ko se z njimi niso mogli družiti. Ugotavljava, da je količina preživetega časa pred zasloni povezana z bolj pogostim prepiranjem s starši. Sklepava, da je to posledica starševskega nerazumevanja naših potreb, saj so nas multimedijske naprave zbliževale s prijatelji in so nam bile zato v času karantene še posebej pomembne. Delež tistih, ki so se v času karantene s starši prepirali redkeje kot po navadi, je bil najvišji pri mladostnikih, ki so se gibali vsak dan. Raziskava o vplivu karantene na fizično in psihično počutje naju je naučila, da so za naše psihično in fizično počutje zelo pomembni stiki z vrstniki in športno-rekreativne aktivnosti.

Ključne besede: karantena, fizično in psihično počutje učencev, gibalne sposobnosti, posledice preživljanja časa pred multimedijskimi napravami, spanec, prepiri s starši

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost