Vabimo vas k sodelovanju na šolskem likovnem natečaju »Ptice okoli nas v letu 2022« in k štetju ptic, ki se odvija vsako leto konec januarja v okviru Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

AKCIJA ŠTETJA PTIC V ŠOLSKI OKOLICI

Naši učenci že več let sodelujejo pri štetju ptic, kar je zanje še posebej zanimiva dejavnost, ki jo vsako leto z veseljem opravijo. Akcija štetja ptic bo letos potekala od ponedeljka, 24. januarja, do nedelje, 30. januarja 2022. NAVODILO: Enkrat v tem tednu si izberite pol ure in si v tem času zabeležite vse ptice, ki jih opazite. Zabeležite samo največje število ptic iste vrste, ki jih vidite hkrati (tako preprečite večkratno štetje istih ptic). Svoja opazovanja sporočite do konca februarja preko e-obrazca, v primeru težav pri vnosu podatkov pa preko e-naslova spletnik@dopps.si ali na naslov DOPPS, p.p. 2990, 1001 Ljubljana. V pomoč pri štetju opaženih ptic in ugotavljanju, katerim vrstam pripadajo, so na društvu pripravili letak za opazovanje, na katerem je tabela za vpisovanje opazovanj, ter slike najpogostejših ptic, ki se pojavljajo v naseljih. Več o tem si lahko preberete na strani DOPPS.

LIKOVNI NATEČAJ »PTICE OKOLI NAS V LETU 2022«

Vse učence OPB, pa tudi druge učence na šoli, ki radi rišejo in opazujejo ptice, vabimo, da narišejo ptice, ki živijo v našem okolju. Domači vrabec, siva vrana, poljski vrabec, čižek, velika sinica, domači golob, kos, ščinkavec, plavček in sraka so bile ptice, ki so bile najpogosteje opažene v lanskem letu. Narišete pa lahko tudi ptice, ki jih vidimo redkeje. Risbe ptic naj bodo v velikosti malega zvezka oz. A5 formata ali manjše. Oddajte jih v kabinet OPB ali v tajništvo (za poštni predal Vilme Vrtačnik Merčun). Vse vaše risbe bomo objavili na oglasni deski v šolski avli, najlepše pa tudi na šolski spletni strani. Ptice za naš likovni natečaj lahko rišete do konca šolskega leta.

POMAGAJMO PTICAM POZIMI

Naselja so danes pogosto dom številnim vrstam ptic, ki so se prilagodile na življenje v kulturni krajini. Zaradi širitve naselij in mestnega načina življenja pa so pogosto izgubile svoja tradicionalna gnezdišča in prehranjevališča. Če za naš vrt in okolico skrbimo naravi prijazno, lahko veliko pripomoremo k izboljšanju življenjskih pogojev za ptice in druge živali. Pozimi, ko pritisne mraz, jim v okolici svojega doma lahko ponudimo primerno hrano (najlaže je kupiti že pripravljeno hrano, ki je mešanica sončničnih semen, prosa in semen konoplje, za talno krmišče je lahko tudi oves in pšenica). S tem bomo dobili idealno priložnost, da si bomo ptice lahko ogledali od blizu in jih tako bolje spoznali. Koristne napotke za pomoč pticam lahko najdemo na tej povezavi.

Dostopnost