Predstavitve in zagovori raziskovalnih nalog v okviru regijskega srečanja mladih raziskovalcev so potekali od 4. do 8. aprila 2022, že tretje leto zapored preko Zooma. Za organizacijo regijskega srečanja je poskrbela OŠ Toma Brejca Kamnik. Na naši šoli je letos raziskovalo 11 mladih raziskovalcev, ki so izdelali šest raziskovalnih nalog. Ker so mladi raziskovalci kamniško-domžalskega območja na regijskem srečanju predstavili precej manj raziskovalnih nalog kot v preteklih letih (skupaj 18, lansko leto 33), se jih je večina uvrstila na državno srečanje mladih raziskovalcev. Med njimi so bili tudi vsi mladi raziskovalci naše šole. Čestitke!

Pravi uspehi in priznanja bodo rezultati na državnem srečanju mladih raziskovalcev. Prvi krog državnega srečanja bo zaključen 10. maja 2022, rezultati bodo objavljeni po 15. uri na tej strani. Najboljših šest raziskovalnih nalog na državnem nivoju z vsakega predmetnega področja pa bodo mladi raziskovalci predstavili predvidoma 16. maja 2022 na Gimnaziji in Srednji poklicni in tehniški šoli v Murski Soboti. Držimo pesti, da bodo med njimi tudi naši mladi raziskovalci. Predstavljamo povzetke raziskovalnih nalog naših mladih raziskovalcev, ki so jih predstavili na predmetnih področjih etnologije, geografije, sociologije, na drugih področjih (šport, gospodinjstvo) in prometa.

E-publikacija MLADI RAZISKOVALCI, ZBORNIK POVZETKOV 21. REGIJSKEGA SREČANJA MLADIH RAZISKOVALCEV OSNOVNOŠOLCEV KAMNIŠKO-DOMŽALSKEGA OBMOČJA je dostopna tukaj.

E T N O L O G I J A

Avtorici:
Naslov naloge:  
Šola:
Mentorica:
Luna Debeljak, Živa Zore, 7. b
PRIMERJAVA NALEZLJIVIH BOLEZNI IZ SREDINE 20. STOLETJA Z EPIDEMIJO COVIDA-19
Osnovna šola Rodica
Vilma Vrtačnik Merčun
Utrinek s predstavitve raziskovalne naloge Primerjava nalezljivih bolezni iz sredine 20. stoletja z epidemijo covida-19, 7. aprila 2022.

G E O G R A F I J A

Avtorica:
Naslov naloge:  
Šola:
Mentorici:
Brina Umek, 9. b
KAKO SE RAZLIKUJEJO PRSTI Z BRKINOV, IDRIJSKEGA HRIBOVJA IN LJUBLJANSKE KOTLINE?
Osnovna šola Rodica
Danica Volčini, Vilma Vrtačnik Merčun
Utrinek s predstavitve raziskovalne naloge Kako se razlikujejo prsti z Brkinov, Idrijskega hribovja in Ljubljanske kotline?, 7. aprila 2022.

S O C I O L O G I J A

Avtorji:
Naslov naloge:  
Šola:
Mentorica:
Pan Lajovic, Hana Rojc, Ažbe Vovk, 6. c
KAKO UČENCI OSNOVNE ŠOLE RODICA PREŽIVLJAJO PROSTI ČAS?
Osnovna šola Rodica
Tjaša Medved
Utrinek s predstavitve raziskovalne naloge Kako učenci Osnovne šole Rodica preživljajo prosti čas?, 7. aprila 2022.

D R U G A P O D R O Č J A

Avtor:
Naslov naloge:  
Področje:
Šola:
Mentorici:
Žiga Fidler, 8. c
DOSEŽKI ŠPORTNIKOV OŠ RODICA V ZADNJEM DESETLETJU IN ŠPORTNIKI ŠOLE DANES
šport
Osnovna šola Rodica
Vilma Vrtačnik Merčun, mag. Ana Podpečan
Utrinek s predstavitve raziskovalne naloge Dosežki športnikov OŠ Rodica v zadnjem desetletju in športniki šole danes, 8. aprila 2022.
Avtorja:
Naslov naloge:
Področje:
Šola:
Mentorici:
Andraž Močnik, Tevž Kovačič, 9. b
POJAV PLESNI NA KRUHU IN NAMAZIH
gospodinjstvo
Osnovna šola Rodica
Danica Volčini, Vilma Vrtačnik Merčun
Utrinek s predstavitve raziskovalne naloge Pojav plesni na kruhu in namazih, 6. aprila 2022.

P R O M E T

Avtorja:
Naslov naloge:  
Področje:
Šola:
Mentor:
Ian Krizmanić, Dejan Kugič, 6. c
CESTNO OMREŽJE V OBČINI DOMŽALE IN NJEGOVA OBREMENITEV
promet
Osnovna šola Rodica
Klemen Kos
Utrinek s predstavitve raziskovalne naloge Cestno omrežje v Občini Domžale in njegova obremenitev, 5. aprila 2022.
(Skupno 57 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost