Zveza prijateljev mladine Domžale v poletnih počitnicah 2022 ponuja zanimivo ponudbo letovanj za otroke ter mladino. V sodelovanju z Zavodom za letovanje in rekreacijo otrok bodo izvajali zanimive, ustvarjalne, aktivne, varne in predvsem zdrave počitniške aktivnosti, namenjene otrokom in mladim. Otroci bodo na letovanjih doživeli veliko prijetnih trenutkov v družbi sovrstnikov in izkušenih mentorjev.

Letovanja so namenjena tudi otrokom z zdravstveno indikacijo. Zveza prijateljev mladine Domžale v času poletnih počitnic 2022 organizira zdravstvena letovanja za otroke in mlade občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica in Moravče. Več informacij o izmenah, v katerih so organizirana zdravstvena letovanja za otroke s stalnim bivališčem v omenjenih občinah, so objavljene v letaku.

Vse ostale informacije in termini so objavljeni v LETAKU.

Dostopnost