V začetku leta 2022 je bilo na Osnovni šoli Rodica zaposlenih 89 delavcev, od katerih je bilo največ predmetnih učiteljev (38 %) in učiteljev razrednega pouka (25 %), drugih strokovnih delavcev (ravnateljica, pomočnica ravnateljice, šolski svetovalni delavki, knjižničarki, računalnikar itd.) je bilo 15 %, 22 % pa je bilo tehničnega osebja.

V zadnjem desetletju je na šoli eno leto ali več delalo 129 delavcev, od katerih jih v maju 2022 dela še 89 (70 %), ostali pa so iz različnih razlogov šolo zapustili. 14 se jih je upokojilo, ostali pa so začasno nadomeščali odsotne delavce ali se zaposlili drugje. Med upokojenimi delavci jih je šest delalo na naši šoli več kot 25 let. Leta 2012 sta se upokojila Ana Medved in Marjan Tancik (oba sta na šoli delala 33 let) ter Alenka Pavlin (30 let), leta 2013 Miran Mesesnel (40 let), leta 2017 Marija Hafner (40 let) in leta 2020 Eva Blatnik, ki je na šoli delala 37 let.

Večina zaposlenih (v začetku leta 2022) dela na naši šoli od 10 do 19 let (37 %) in od 1 do 9 let (30 %). Nad 20 let dela na naši šoli beleži 27 % zaposlenih, 5 % jih je na šoli več kot 30 let, ena delavka več kot 40 let.

Posebnost pri zaposlovanju v tem desetletju so bile projektne zaposlitve, namenjene spodbujanju zaposlovanja mladih brez strokovnega izpita. Vse projektne zaposlitve so se po izteku pogodbe nadaljevale z redno zaposlitvijo, z izjemo asistentov, ki sta bila zaposlena samo za obdobje projekta.

Dodatno so bili v šoli zaposleni tudi delavci preko razpisa Javna dela. Večinoma smo zaposlovali dolgotrajno brezposelne osebe za področje informiranja, občasno tudi za izvajanje učne pomoči. Ti delavci so se zaposlovali za obdobje enega leta ali manj, samo v enem primeru je delavka zaradi izpolnjevanja starostnih pogojev v sistemu javnih del lahko ostala skoraj dve leti.

Delavci, ki na šoli delajo več kot 25 let, so:

  • 43 let  – Anica Črne Ivkovič,
  • 39 let  – Vilma Grilj,
  • 37 let  – Darja Žankar,
  • 35 let  – Mila Mamić,
  • 30 let  – Metka Pečevnik (Močnik),
  • 29 let  – Vilma Vrtačnik Merčun in Jožica Tomelj,
  • 28 let  – Štefanija Ramovš, Draga Jeretina Anžin in Mateja Vidmar (Cerar),
  • 27 let  – Zlatka Gasparič (Harter),
  • 26 let  – Nataša Bolhar,
  • 25 let  – Milena Vidovič in Irena Mučibabić.
Učiteljski zbor na Osnovni šoli Rodica z ravnateljico Mileno Vidovič (na sredini), junija 2022. Manjkajo: Sabina Burkeljca, Tadeja Dović, Anita Gaber Peceli, Teja Gostinčar, Tatjana Holy Kovačič, Tjaša Huth, Jurij Jeromen, Tjaša Kranjc, Tamara Kovačič, Nadja Lemut, Urška Logar, Meta Maček, Marija Pepelnak Arnerić, Rositka Podgorski, Ana Podpečan, Štefanija Ramovš, Tatjana Šarc, Katja Šircelj, Petra Šuštar in Kristina Zupančič. 
Kuharsko osebje na Osnovni šoli Rodica, marca 2022. Manjkajo: Urška Erjavec, Mila Mamić in Anica Oštir.

Kuharsko osebje na Osnovni šoli Rodica, marca 2022. Manjkajo: Urška Erjavec, Mila Mamić in Anica Oštir.

Čistilke na Osnovni šoli Rodica, junija 2022. Manjkajo: Verica Erić, Senija Koštić in Marjeta Škulj.

Besedilo: Milena Vidovič, Vilma Vrtačnik Merčun

Dostopnost