Milena Vidovič, ravnateljica OŠ Rodica

Čas riše spomine. Ljudje delujemo v času in prostoru ter puščamo sledi. Generacije učiteljev in generacije učencev leto za letom polnijo šolo, proces vzgoje in izobraževanja pa ene in druge bogati na poti k znanju, ustvarjalnosti, pismenosti, socializaciji in vrednotam – k učenosti in omikanosti.

Izkušnje in znanja preteklosti se nenehno odpirajo izzivom prihodnosti. Desetletje je dovolj dolgo obdobje, da lahko odstre značilnosti delovanja šole, sistemske spremembe, strokovne rešitve, pokaže na posodabljanje pedagoških procesov in spreminjajočo se organizacijo dela.   

Zaokrožilo je že peto desetletje delovanja Osnovne šole Rodica. Ob pomembnem jubileju je nastal zbornik, v katerega so zajeti podatki, predvsem pa so popisane vsebine življenja in dela šole, njenih učiteljev in učencev. Beremo dejstva in zgodbe, ki predstavitev preteklosti  osmislijo, ovrednotijo ter vnesejo doživljajsko plat so-bivanja v šoli.

Koncept zbornika se je skozi nastajanje spreminjal in dopolnjeval. Je obsežen ter bogat s sliko in besedo. Opuščanje ali krajšanje vsebin bi osiromašilo oris bližnje preteklosti ali pa nehote zmanjšalo pomen dejavnosti, kot so šolska knjižnica, svetovalno delo, podaljšano bivanje, šolska prehrana. Za uresničevanje splošnih ciljev osnovne šole so pomembne tudi dejavnosti na področju kulturnega utripa šole in družabnega življenja v šolski skupnosti. Izjemno drzen in pospešen je bil tehnološki razvoj z izboljšavami, ki posodabljajo pouk in poslovne procese v šoli. Predstavljene so številne razvojno-inovativne dejavnosti v nizu šolskih, nacionalnih in tudi mednarodnih projektov.

Dragoceni so spomini nekdanjih učencev in učiteljev.

Zadnja tri leta je šolo zaznamovalo obdobje epidemije bolezni covida-19, ki je predrugačilo pedagoško delo in spremenilo interakcije med udeleženci izobraževanja. Prineslo je novo učenje, prilagajanje, prednosti in slabosti, predvsem pa dovolj izzivov za prihodnost.

Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali pri snovanju zbornika: vsem avtorjem, oblikovalki, lektorici, recenzentki, članom uredniškega odbora, predvsem pa urednici, ki je z izkušnjami, vztrajnostjo in sodelovanjem pomembno prispevala k nastanku zbornika ob 50-letnici Osnovne šole Rodica.

Ravnateljica Milena Vidovič

Dostopnost