V zadnjem desetletju je število učencev postopno naraščalo od 622 v šolskem letu 2012/2013 do 721 v šolskem letu 2017/2018. Sledilo je zmanjševanje števila na 696 učencev v šolskem letu 2019/2018, nato pa ponoven porast na 720 učencev.

Na število otrok v šoli vplivata predvsem rodnost in (do)selitve prebivalstva v okoliških naseljih, v manjšem obsegu pa prošnje za všolanje iz drugih okolišev (kar je običajno dvosmeren proces, utemeljitve pa različne: bližina šole, prevoz, varstvo starih staršev, všolan sorojenec itd.). V zadnjih letih je tendenca v celotni Sloveniji (in tudi pri nas) povečano število odlogov za všolanje, za kar zaprosi približno 8 do 10 odstotkov staršev.

Do šolskega leta 2016/2017 so bili razredi učencev razdeljeni na tri oddelke (skupaj 27 oddelkov), od šolskega leta 2017/2018 dalje pa sta dva razreda razdeljena na štiri oddelke, kar pomeni, da je bilo na šoli 29 oddelkov. V šolskem letu 2021/2022 smo imeli po štiri oddelke v 5. in 9. razredu.

V petem desetletju delovanja OŠ Rodica je bilo v oddelkih povprečno po 24 učencev. Razlike med največjim in najmanjšim številom učencev v oddelkih so bile v razponu od 8 učencev (v štirih šolskih letih zadnjega desetletja) do 11 učencev v šolskem letu 2019/2020 (v 9. b je bilo 18 učencev, v 8. b pa 29). Najmanj učencev v oddelku je bilo 18 (v 7. b v šolskem letu 2012/2013, 9. b v šolskem letu 2014/2015 in v že omenjenem 9. b v šolskem letu 2019/2020), največ pa 29 učencev v šolskih letih 2019/2020 (8. b) in 2020/2021 (5. c in 9. c).

KAKO SE BO GIBALO ŠTEVILO UČENCEV NA ŠOLI V PRIHODNJIH LETIH?

Glede na podatke o številu otrok, rojenih na šolskem območju v obdobju od leta 2015 do leta 2020, sklepamo, da se bo v primerjavi z današnjim stanjem število otrok zmanjševalo vse do leta 2025. V šolskem letu 2025/2026 bo predvidoma povečanje števila otrok za deset več kot danes, kar pomeni, da bomo imeli v prvem razredu spet štiri oddelke. V naslednjih dveh šolskih letih pa se bo število otrok zmanjšalo za več kot 30 glede na današnje stanje, če ne upoštevamo drugih dejavnikov, ki vplivajo na število učencev v šoli.

Besedilo: Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA SLIKA: Učenci podaljšanega bivanja na šolskem igrišču januarja 2016.

Dostopnost