Iz šolske kronike za zadnje desetletje izpostavljamo predvsem tiste vsebine, ki niso zajete v drugih poglavjih zbornika.

Nove pridobitve

Konec šolskega leta 2011/2012 (20. junija 2012) je bil položen temeljni kamen za izgradnjo zahodnega prizidka šole. Ustanoviteljica, Občina Domžale, se je za investicijo odločila zaradi nujnih prostorskih potreb, ki so jih že več zaporednih let kazale doselitve in specifike vzgojno-izobraževalnega dela. Zaradi gradnje prizidka je bilo v naslednjem šolskem letu potrebnih precej prilagoditev, saj je bilo težko zagotavljati optimalne pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. Dela so bila končana spomladi 2013, svečano odprtje zahodnega prizidka pa je bilo 10. aprila 2013 – s simboličnim prerezom traku sta ga odprla župan Občine Domžale, Toni Dragar, in ravnateljica OŠ Rodica, Milena Vidovič. V kulturnem programu so sodelovali učenci in učenke OŠ Rodica, odlični mladi tolkalist Aleksander Simionov in Godba Domžale, ki ob tako slovesnih dogodkih nikoli ne manjka.

S to investicijo je bilo poskrbljeno zagotavljanje optimalnih prostorskih pogojev, delo učiteljev pri izvajanju individualnega dela z učenci pa je s pridobitvijo novih učilnic in kabinetov veliko lažje. V kleti prizidka so telovadnica in spremljajoči prostori, v pritličju in prvem nadstropju pa po dve učilnici in kabineti. Urejeni sta tudi okolica šole in javna razsvetljava.

Na šoli smo se srečevali z vedno večjimi težavami zaradi neustrezne kuhinje in premajhne jedilnice, zato smo zelo težko čakali projekt novogradnje kuhinje in prizidka jedilnice. Občina Domžale ga je realizirala v šolskem letu 2020/2021. Prve aktivnosti so stekle že v juliju 2020  –  začetek izkopa za novo jedilnico na zahodni/severni strani objekta, pri čemer je asfaltna ploščad postala gradbišče, dostop do igrišča pa precej omejen.

V času jesenskih počitnic se je pričela rušitev stare kuhinje in gradnja nove, ki je bila skupaj s prizidkom jedilnice v uporabo predana konec avgusta 2021. V tem pogledu je bilo »koronsko leto« gradnji naklonjeno, saj je bilo manj prilagajanja dejavnosti šole, kot v primeru pouka v šolskih učilnicah. Enoprostorska zasnova prizidka predstavlja podaljšek obstoječe jedilnice, v katerem po novem lahko malica do 100 učencev hkrati. Visoka pasovna okna in vhodna vrata s steklenim polnilom skrbijo za naravno osvetlitev novih in že obstoječih prostorov. Na novo je urejen tudi prostor za umivanje rok, napeljava prezračevanja in razsvetljave ter prostor za razdeljevanje hrane ter oddajo umazanih pladnjev.

Spremenjeno podobo je dobila tudi šolska okolica. V šolskem letu 2013/2014 sta bila urejena asfaltna ploščad za nogomet in košarko ter igrišče za odbojko, zamenjane pa so bile tudi table na košarkarskih obročih. Šolska okolica postaja učni prostor oz. učilnica na prostem. V šolskem letu 2017/2018 je bilo urejeno parkirišče za zaposlene na vzhodnem delu zemljišča ob OŠ Roje.

Prenovitvena dela

Prenovitvena dela v zadnjem desetletju so potekala po naslednjem zaporedju:

  • šolsko leto 2013/2014: zvočna izolacija jedilnice;
  • šolsko leto 2014/2015: menjava centralnega kotla v šolski kurilnici in vgradnja mehčalne naprave za toplovodno in vodovodno omrežje; energetska sanacija objekta (prenova fasade in strehe); obnova dela toplovodnega sistema. Zaradi vdora vode v juliju 2015 je bila potrebna tudi obnova upravnega dela šole, saniranje vlage v pritličju in kleti ter delna sanacija strehe nad telovadnico;
  • šolsko leto 2017/2018: preureditev ter dopolnitev pohištva in opreme za oddelek »D« v južni učilnici mobilne enote na vzhodnem delu šolske stavbe;
  • šolsko leto 2018/2019: posodobitev pohištva in informacijsko-komunikacijske tehnologije, delna menjava stavbenega pohištva.

Novosti v šolski praksi

V šolskem letu 2013/2014 se je začetek pouka spremenil, saj se pouk od tega leta dalje izvaja od 8.20 in ne več od 8.00. Do spremembe je prišlo tudi na področju jutranjega varstva, saj je to leto steklo tudi na dislokaciji v Jaršah. Zakon o osnovni šoli je ponovno uvedel izbirni pouk drugega tujega jezika v zadnjem triletju.

V naslednjem šolskem letu se je začelo izvajanje neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 5. razredu (nemščina, šport in tehnika). V 1. razredu je potekalo neobvezno poučevanje angleščine, ki ga je izbrala večina učencev.

V šolskem letu 2015/2016 se je v 9. razredu še zadnje leto izvajal obvezni drugi tuji jezik (nemščina), od takrat dalje se izvaja kot izbirni predmet.

V šolskem letu 2016/2017 je vodenje šolske dokumentacije postalo elektronsko (program eAsistent). Učitelji so ta premik v dobi digitalizacije sprejeli pozitivno, saj se je vodenje dokumentacije poenostavilo. Tuji jezik (angleščina) se je v 2. razredu pričel poučevati kot obvezni predmet, v 3. razredu pa še projektno – za tretješolce je postal predmet obvezen v šolskem letu 2017/2018.

Besedilo: Klemen Kos

Dostopnost