Predmetnik osnovne šole predvideva po štiri kulturne dneve (KD) v prvih treh razredih, v ostalih pa po tri. Učenci spoznavajo jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe. Doživljajo dejavnosti, razvijajo svojo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja družboslovnih spoznanj in jezikoslovja, doživljajo umetnost besed, barv, oblik, zvoka in giba.

Prvi KD v 1. razredu je imel sprva naslov Glasbena šola. Otroci so imeli priložnost v živo spoznati mlade glasbenike instrumentaliste ter njihove učitelje. Marsikoga so očarali tako zelo, da je že v naslednjem letu tudi sam postal učenec glasbene šole. Od šolskega leta 2016/2017 dalje je glasbene vsebine zamenjal ogled predstav, po katerih so imeli učenci delavnice. Ogledali so si kratke animirane filme z naslovom Zverjasec in prijatelji (2016), Lisička in druge pravljice (2017), Kiwi in Strit (2018) in Koyaa in nagajivi predmeti 2 (2019). Zaradi epidemije je v šolskem letu 2019/2020 ta KD odpadel, v šolskem letu 2020/2021 pa so si učenci doma ogledali lutkovno predstavo Sovica Oka, se vživljali v eno od književnih oseb in po predlogi izdelali sovico iz papirja. Na drugem KD so spoznavali oblikovanje gline. Seznanili so se z umetnostjo, še posebej s kiparstvom in z likovnimi izdelki iz gline, nato pa so spoznali postopke izdelave reliefa in s pomočjo modelčka z odtiskovanjem izdelali glinene izdelke. Tretji KD je bil namenjen spoznavanju šolske knjižnice. Na tem KD so npr. februarja 2021 od doma prinesli svoje najljubše knjige, v knjižnici pa so s knjižničarko prelistavali otroške revije in spoznavali različne vrste knjig, od slikanic, različnih literarnih zvrsti do enciklopedij. Knjižničarka jim je prebrala zgodbico ob zvokih himalajskih posod, nato pa so pripovedovali o svojih doživetjih med poslušanjem in likovno ustvarjali. Četrti KD je bil namenjen spoznavanju življenja v preteklosti. V šolskem letu 2012/2013 so v ta namen obiskali etnografski muzej, od šolskega leta 2013/2014 dalje pa so obiskovali Menačenkovo domačijo v Domžalah. Spoznavali so način življenja kmečko-obrtniške družine Ahčin na prehodu iz 19. v 20. stoletje in ga primerjali s sedanjostjo ter tako spoznavali našo zgodovino in tradicijo. V šolskem letu 2019/2020 je zaradi epidemije KD odpadel, v šolskem letu 2020/2021 pa so imeli učenci namesto tega KD z naslovom Bilo je nekoč. Ogledali so si staro, leseno Kofutnikovo domačijo v Srednjih Jaršah ter jo v razredu narisali. Učiteljice so učno vsebino povezale s poukom tako, da so temo obravnavali preko celega tedna. Učenci so od doma prinašali stare predmete in jih v šoli predstavili, brali so ljudske zgodbe in pesmi ter se igrali ljudske igre. Tako so spoznali življenje v preteklosti z različnih zornih kotov. Pozornost so posvetili tudi nekaterim domačim obrtem, predvsem slamnikarstvu.

V 2. razredu je bil prvi KD namenjen ustvarjanju z glino. Poleg razredničark je do oktobra 2020 oblikovanje z glino vodila upokojena likovna učiteljica Breda Podbevšek, potem pa učiteljica Viviana Škrabec. Učenci so iz gline izdelovali dekorativno hiško in ob tem spoznali značilnosti in uporabnost gline. Drugi KD je bil namenjen ogledu filmske predstave v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale, po kateri so imeli delavnice. Ogledali so si animirane filme, ki smo jih že omenili pri predstavitvi KD v 1. razredu. V času šole na daljavo pa so si doma ogledali animirani filmH. C. Andersena z naslovom Jelka, nato pa so iz odpadne embalaže in naravnih materialov izdelali svojo jelko. Tretji KD je bil namenjen ogledu gledališke predstave. V januarju 2020 so si učenci v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale ogledali gledališko predstavo z naslovom Repa velikanka. V šoli so se pred predstavo pripravili na kulturno obnašanje v gledališču, po vrnitvi v šolo pa so se o pogovorili o doživetju predstave. Decembra 2020, v času pouka na daljavo, so si doma ogledali lutkovno predstavo Zvezdica Zaspanka  in po njej izdelali lutko. Zadnji KD v 2. razredu pa je bil namenjen obisku Slovenske filharmonije. Učenci so spoznali kulturno ustanovo in sestavo orkestra, nato pa so poslušali vaje orkestra in zbora ter predstavitev tolkal. Po ogledu filharmonije so se sprehodili po Ljubljani in si ogledali znamenitosti (Prešernov spomenik, reko Ljubljanico, Tromostovje, Ljubljanski grad, Mestno hišo in tržnico). V času epidemije, aprila 2020 in aprila 2021, so ta kulturni dan izvedli na daljavo.

V 3. razredu je prvi KD nosil naslov Spoznajmo delo umetnika. Učenci so spoznavali delo umetnikov (kiparjev, slikarjev, grafikov), ki so razstavljali svoje umetnije v Galeriji Domžale ali v Menačenkovi domačiji. Od šolskega leta 2017/2018 dalje so imeli učenci KD z naslovom Za petimi gorami, ki so ga izvedli v Hiši otrok in umetnosti v Ljubljani. Ko so se učenci vrnili v šolo, so poustvarjali na temo predstave. Tudi drugi KD se je nekoliko spreminjal. Najprej je bil predviden za gledališko predstavo, v šolskem letu 2015/2016 za spoznavanje praznikov, od šolskega leta 2016/2017 dalje pa nosi naslov Mi in drugi. Zadnjega so izvajale razredničarke in svetovalna delavka Maja Petek Tomšič, ki je izvedla delavnico Uporabi besede – ne pesti. Učenci so skozi igre vlog in z delom v dvojicah predstavljali družinske in prijateljske odnose, preigravali pozitivne vedenjske vzorce, urili svoje socialne spretnosti in prosocialno vedenje, altruizem in empatijo. Utrjevali so vrednote, kot so poštenost, pravičnost, odgovornost, strpnost itd. ter vadili moralno presojanje. Tretji KD je bil obisk Narodne galerije. Galerijski animatorji so učence najprej seznanili s škratom Galom in prebrali njegovo pismo, da so učenci spoznali škratove skrite želje. Nato so se podali na galerijski potep, za katerega jim je Gal pripravil zeleno skrinjo s skrivnostnimi predmeti, vonji in zvoki. Ogledali so si najbolj znana dela slovenskih slikarjev, ki so del stalne galerijske zbirke. Ker obisk Narodne galerije zaradi epidemije v zadnjih dveh šolskih letih ni bil mogoč, smo imeli namesto tega KD o dr. Francetu Prešernu. Učenci so spoznali življenje in delo dr. Franceta Prešerna, nato pa so pesnika likovno upodobili, pesniško ustvarjali in usvajali prvine gledališke igre ob Prešernovi pesnitvi Povodni mož. Na četrtem KD so si junija 2013 in 2014 ogledali animirani film, kasneje pa so ta KD nadomestili z Razrednim gledališčem. Po spoznavanju prvin gledališkega nastopanja so ustvarjali improvizacijske gledališke igrice. Glede na osebne interese so si razdelili vloge in pripravili enostavne kostume ter pripomočke, se spoznali z gledališkim besedilom in igro zaigrali. Na ta način so se sami preizkusili v različnih vlogah in se učili izražati skozi govorico gledališča.

V 4. razredu je bil prvi KD večinoma namenjen filmskim predstavam, razen v treh letih (od teh sta bila dva namenjena slamnikarstvu, tretji pa praznikom). Maja 2013 so si ogledali muzejsko zbirko novonastalega Slamnikarskega muzeja v Domžalah, aprila 2015 pa so se na povabilo Občine Domžale kot prvi učenci podali po novi slamnikarski učni poti in se udeležili slavnostnega odprtja, ki je bila 23. aprila 2015 pred Slamnikarskim muzejem. Saša Roškar, avtorica tematske poti in vodnika, je pripravila učne liste za orientacijski pohod po tematski poti, naši učenci pa so jih preizkusili tako, da so večinoma sami odkrivali znamenitosti na učni poti, ki jih je vodila mimo nekdanjih slamnikarskih tovarn in delavnic. Po ogledu muzejskega programa Od slame do slamnika v Slamnikarskem muzeju so prisostvovali slavnostnemu odprtju nove učne poti, na slavnosti pa jih je pozdravil tudi župan, g. Toni Dragar. Za uspešno prehojeno pot so na koncu dobili vodnik Saše Roškar, z naslovom Sprehod med tovarnami slamnikov v Domžalah.

Učenci 4. razreda na slavnostnem odprtju Slamnikarske učne poti, aprila 2015.

Drugi KD je nosil naslov Mesto Ljubljana – ljudje in dogodki. Učenci so spoznavali Ljubljano kot slovensko glavno mesto, upravno, politično, kulturno, znanstveno, šolsko, gospodarsko in prometno središče naše države. Sprehodili so se po ljubljanskih ulicah, trgih in mostovih ter si ogledali pomembne kulturne in upravne ustanove. Pridobivanje znanja je bilo medpredmetno zasnovano, preizkusili so se tudi v orientaciji in upoštevanju cestno-prometnih predpisov ter skrbi za kulturno dediščino. V šolskem letu 2020/2021, ko si zaradi epidemije mesta niso mogli ogledati v živo, so imeli virtualni ogled Ljubljane in poustvarjanje – reševali so učne liste ter napisali obnovo legende o nastanku Ljubljane (Jazon in Argonavti).

Zadnji KD za učence 4. razreda je bila glasbeno-likovna delavnica v Groharjevi domačiji v Sorici. Učenci so si v idilični gorski vasici Sorica ogledali hišo slikarja Ivana Groharja, v kateri so Groharjeva spominska zbirka, galerija in etnografski muzej. V slikarskem ateljeju so se spoznali z različnimi slikarskimi tehnikami in likovno teorijo. Vsak je narisal svojo risbo ali sliko in jo odnesel domov. V glasbeni sobi so spoznali različna tolkala, skomponirali so svojo lastno skladbo in jo na koncu v tolkalnem orkestru zaigrali. Ogledali so si še Groharjevo zbirko, etnografsko zbirko in galerijo. V šolskem letu 2020/2021 so ta KD izvedli virtualno. Zadnji KD v Sorici, ki so ga imeli četrtošolci v začetku decembra 2021, je bil drugačen v tem, da so se pred odhodom na KD v šoli samotestirali, na avtobusu in v Groharjevi hiši pa so nosili maske ter upoštevali druge ukrepe NIJZ za preprečevanje epidemije.

V 5. razredu je bil prvi KD namenjen obisku gradu Zaprice v Kamniku, kjer se nahaja Medobčinski muzej Kamnik. Bili pa sta dve izjemi, in sicer prva v šolskem letu 2012/2013, ko so si namesto tega v domžalskem kulturnem domu ogledali film Kauwboy –film, ki je v Berlinu prejel nagrado za najboljši prvenec leta 2012 in evropsko filmsko nagrado za odkritje leta. Film odpira teme in vprašanja za pogovor, kot so smrt, ločitev, odnosi. Druga izjema je bila v šolskem letu 2015/2016, ko so imeli KD Prazniki. Na KD Bilo je nekoč … grad Zaprice so si učenci ogledali zgodovinske najdbe in spoznali delo arheologa, spoznavali so Rim in rimsko kulturo, se oblekli v tunike in toge, izdelali so lovorov venček, spoznali so način življenja v srednjem veku itd. V času pouka na daljavo so ta KD izvedli virtualno. Drugi KD v letih 2012/2013 do 2015/2016 so imeli učenci 5. razreda v šoli v naravi. Ko so bili v CŠOD Štrk pri Ptuju, so spoznavali stavbno dediščino Ptujskega polja, v šolskem letu 2014/2015 v CŠOD Gorenje na Zreškem Pohorju pa je KD nosil naslov Turistična kartica Pohorja. Od šolskega leta 2016/2017 dalje so imeli tudi filmski KD. Vsako leto so si ogledali drug film in imeli različne spremljevalne dejavnosti. Ogledali so si: Košarkar naj bo (2017), Gajin svet (2018), Košarkar naj bo 2 (okt. 2019) in Nenavaden teden s Tess (dec. 2020). Oktobra 2021 pa so si v Cankarjevem domu ogledali glasbeno-gledališko predstavo Tesla. Namen »glasbeno-gledališkega spektakla« ni bil zgolj zgodovinski pregled življenja enega najvplivnejših znanstvenikov, ampak predvsem predaja njegovega sporočila, naj sodelujejo pri gradnji »Novega sveta«, ki »ne bo svet zatiranih in ponižanih, temveč svobodnih ljudi in narodov, enakovrednih v dostojanstvu in spoštovanju sočloveka«. Tretji KD je nosil naslov Blazno resno o knjigah. Učenci so se na KD spoznali z zgodovino enote Knjižnice Domžale, pomenom bibliobusa, oddelki, načinom dela ter izposojo v knjižnici in uporabo knjižnih pomagal, kot so leksikoni, enciklopedije, bibliografije, slovarji itd. Seznanili so se tudi z novostmi na področju leposlovne in poljudnoznanstvene literature, primerne njihovi starostni in razvojni stopnji. Do obdobja epidemije je bil KD izveden v Knjižnici Domžale, pozneje pa v šolski knjižnici.

Kulturni dnevi za učence od 6. do 9. razreda

Zaradi aktualne in starosti primerne vsebine so se nekateri KD, npr. ogled filmske, gledališke ali glasbene predstave, izpeljali v več razredih istočasno.

Literarni in interdisciplinarni kulturni dnevi

V 6. in 7. razredu so v obdobju od 2012/2013 do 2016/2017 izvajali KD Pravljica ali Pustolovska pripoved, na katerih so spoznavali pravljice in druge pripovedi na platnu in v knjigi (npr. pripoved Bratovščina Sinjega galeba oktobra 2015, pravljico Snežna kraljica oktobra 2016 itd.) in poudarjali oz. iskali njihove značilnosti ter vse pridobljeno znanje uporabili pri poustvarjanju.

V 7. razredu so imeli do šolskega leta 2014/2015 KD Projekt Rastem s knjigo, nato pa ga je zamenjal filmski KD. Od takrat dalje je to samostojni projekt, ki ga vodi knjižničarka Tjaša Medved in ima cilj motivirati učence za branje, obiskovanje splošne knjižnice ter s tem dvig bralne pismenosti.

V 8. razredu so v letih 2012/2013 in 2013/2014 izvajali KD Obeležitev svetovnega dne otroka in dneva človekovih pravic. Izvedena sta bila v šoli, 10. decembra 2012 in 28. novembra 2013. KD je potekal v obliki delavnic, ki so jih učenci lahko izbirali, na koncu pa so o le-teh poročali med poukom slovenščine. Delavnice so bile: Otrokove pravice v sliki (ilustracije, strip), Besede bolijo (igre vlog), Otrokove in človekove pravice v medijih (v okviru projekta Comenius), Revščina in človekove pravice (analiza resničnih zgodb) in literarna delavnica Prisluhnimo s srcem.

Od 2. do 6. oktobra 2014 smo imeli na OŠ Rodica na obisku goste iz Afrike. Ta dan so imeli učenci 8. razreda KD Umetnost za družbene spremembe, ki je bil nekaj posebnega. KD se je začel v avli, s programom ob sprejemu gostov iz Tanzanije in z nastopom otroškega zbora, instrumentalistov in folklorne skupine ter dobrodošlico ravnateljice in knjižničarke. Potem so se učenci razdelili v sedem delavnic, gostje pa so v spremstvu Leje Vodička in Petre Šuštar obiskali posamezne delavnice. Učenci so se izražali na ustvarjalen način, s pomočjo besedne, likovne in glasbene umetnosti. Spoznavali so Tanzanijo, se pogovarjali z gosti, izvedeli marsikaj o njihovem življenju, predstavili pa so tudi svoje kulturno izročilo. Nazadnje je sledila plesno-akrobatska delavnica, ki so jo vodili mladi gostje iz Afrike.

Filmski in gledališki kulturni dnevi

Pred vsako predstavo so bili učenci poučeni o bontonu v kulturnih ustanovah. Filmski kulturni dnevi so bili izpeljani ob kvalitetnih slovenskih in evropskih filmih za mlade, nanje so se učenci predhodno pripravili, tako da so vedeli, kaj pričakovati in so lahko ob ogledu filma poleg zgodbe spremljali še filmski jezik. Filmske KD v 6. in 7. razredu izvajajo od šolskega leta 2017/2018, v 8. razredu od šolskega leta 2015/2016, v 9. razredu pa so jih imeli že ves čas. V Kulturnem domu Franca Bernika Domžale so si ogledali filme Košarkar naj bo, Gajin svet, Novi mulc, Moj brat lovi dinozavre, Mustang; v Cankarjevem domu so videli gledališke predstave Prosto po Prešernu, ATL 220 Neznani Linhart, Tesla in iCankar. Filmske in gledališke KD so spremljale različne poustvarjalne dejavnosti. Na primer: zadnja gledališka predstava iCankar, ki so si jo učenci 8. in 9. razreda ogledali februarja 2019 v Cankarjevem domu v Ljubljani, je učencem približala pisatelja in prelomne dogodke iz njegovega življenja. Igralci so Cankarja predstavili tako, da bi ga učenci z lahkoto prepoznali, če bi bil s svojimi idejami tukaj in zdaj. Navdušil jih je predvsem igralec Domen Valič, ki je igral Cankarja in ga predstavil kot duhovito in očarljivo osebo. Njegovo življenje je bilo prikazano kot tipičen življenjepis gorečega upornika z razlogom. Po povratku v šolo so učenci samostojno rešili učni list, nato pa so se zbrali v skupine in primerjali svoje ugotovitve ter pripravili poročilo, ki so ga na koncu pred vsemi predstavili. Učenci 9. razreda so življenjepisne podatke o Cankarju v delovnem zvezku primerjali s predstavo iCankar. Nato so se pogovorili o tem, kaj jim je bilo v predstavi zanimivo ali nenavadno. V delovnem zvezku so prebrali črtico Skodelica kave in rešili naloge. Na koncu so spoznali definicijo črtice in napisali svojo črtico.

V predstavi iCankar so učenci spoznali pisatelja in prelomne dogodke iz njegovega življenja, februarja 2019 (foto: Tina Bonča, https://www.zlatapalicica.si/predstava/icankar/).

Izredno ustvarjalen je bil tudi KD Mali princ. Učenci so predhodno prebrali knjigo, nato pa so v šoli gledali istoimenski film. Sledil je pogovor oz. interpretacija izpostavljenih življenjskih misli. Največ domišljije in kreativnosti so sprostili pri izdelovanju plakatov, na koncu dneva pa so učilnice krasili Mali princi, posebneži s posameznih planetov in nepogrešljiva lisica. Vse skupaj so prepletli z najpomembnejšimi življenjskimi mislimi iz knjige.

Glasbeni kulturni dnevi

Učenci 6. in 7. razreda so imeli tudi glasbeni KD. Vse glasbene prireditve so bile izvedene v Cankarjevem domu v okviru simfoničnih matinej Glasbene mladine Slovenije. Ogledali in poslušali so: Glasbena torta (8. 3. 2013), Glasbene reke (15. 10. 2013), Operno popotovanje od baroka do muzikala  (18. 11. 2014), Čudoviti svet glasbil (11. 3. 2015), Tolkala v orkestru (7. 10. 2015), Glasbene reke (15. 11. 2016), Čudoviti svet glasbil (10. 11. 2017), Glasbena predstava z M. Zore in G. Lešnjakom Gojcem (19. 11. 2018). Pred ali po glasbeni predstavi so si učenci ogledali tudi priložnostne razstave v Cankarjevem domu ali v Moderni galeriji (npr. retrospektivo slikarja Mirka Šuštaršiča, 8. 3. 2013), etnološki muzej (11. 10. 2017) in baročno Ljubljano (stolnico, Robbov vodnjak in ostale stavbe, ki imajo baročni značaj). Zaradi epidemije je ta KD v šolskem letu 2019/2020 odpadel, v šolskem letu 2020/2021 pa je bil izveden v Kulturnem domu Franceta Bernika Domžale in v cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Grobljah. V prvem delu so si učenci ogledali predstavo Glasbeno potovanje po Ameriki, v drugem delu pa so si ogledali orgle v grobeljski cerkvi.

Učenci 3. razreda v Narodni galeriji pred umetniškimi deli Ivane Kobilca, februarja 2016.

Drugi kulturni dnevi

V 6. razredu so imeli učenci KD Znamenitosti Pirana, ki so ga vedno izvajali sredi septembra, v času šole v naravi v Pacugu. Peš so odšli v Piran, kjer so prepoznavali značilnosti sredozemskih naselij, funkcijo trgov, spoznali nastanek Tartinijevega trga, si ogledali spomenik in rojstno hišo skladatelja Tartinija ter spoznali njegovo življenje in delo. Poleg tega so slišali še veliko zanimivosti o pomembnih piranskih stavbah, npr. o cerkvi sv. Jurija, o vili Benečanki in občinski stavbi, ki jo krasi krilati beneški lev, simbol nekdanje Beneške republike.

Likovni kulturni dnevi

V 7. in 8. razredu so imeli učenci od šolskega leta 2017/2018 dalje en KD namenjen likovni umetnosti. Učenci 7. razreda so si v Ljubljani ogledali Mednarodni grafični likovni center (MGLC), ki je vodilna ustanova na področju grafike pri nas. Učiteljica Katarina Škofic je obisk galerije, s poudarkom na umetnosti tiska, izbrala po analizi nekoliko slabših rezultatov na nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2015/2016, saj je ugotovila, da so imeli učenci o grafičnih tehnikah pomanjkljivo znanje. Izjemno dobre pedagoške dejavnosti, ki so povezane z določeno razstavo, so bile pogosto namenjene prav našemu obisku. Na delavnicah so se učenci vključili v predstavitev grafičnih tehnik, se preizkusili v tiskanju sitotiska in potipali matrice za tisk pri ostalih predstavljenih tehnikah. Predstavitveni delavnici je sledila galerijska delavnica, na kateri so izdelali vsak svojo »drgnjenko«, galerijska pedagoginja pa jim je izdelke spela v zvezek (»zine«), ki so ga odnesli v šolo. Skupinski izdelek so zaključili z naslovnico, ki je bila delo vseh. Na izdelek so bili učenci ponosni, nadgradili pa so ga pri razrednih urah.

V 6. razredu so imeli učenci KD Znamenitosti Pirana, ki so ga vedno izvajali v času šole v naravi v Pacugu, pred Tartinijevim spomenikom v Piranu, septembra 2017.

V 8. razredu so imeli učenci, poleg že opisanih, še KD Po poti kulturne dediščine – Vrba. Ogledali so si Prešernovo rojstno hišo, bližnjo cerkev sv. Marka in vaško lipo v Vrbi, rojstno hišo Matije Čopa v Žirovnici ter rojstni hiši pisateljev Frana Saleškega Finžgarja v Doslovčah in Janeza Jalna na Rodinah. Spoznavali so življenje in delo teh pomembnih oseb slovenske književnosti. V Čopovi hiši so imeli tudi delavnice. Zaradi epidemije je KD v šolskem letu 2019/2020 odpadel, v šolskem letu 2020/2021 pa so ga izvedli v šoli. Obravnavali so življenje in delo Franceta Prešerna, značilnosti romantike, spoznali sonet O Vrba, poslušali pevske interpretacije in balado Povodni mož (poslušali so jo v interpretaciji Poldeta Bibiča) in sodobno priredbo pesmi Urška Andreja Rozmana – Roze. Spoznali so dramsko besedilo Alenke Goljevšček, z naslovom Srečna draga vas domača, ki se navezuje na Prešernovo življenje in dve njegovi pesmi. Na koncu so poustvarjali po lastni izbiri, in sicer tako, da so pesmi ilustrirali, dramatizirali, pisali moderne priredbe in domišljijske spise. 

V 9. razredu so si učenci v okviru KD Začetki slovenske književnosti – Primož Trubar, Turjaški grad ali Muljava ogledali Trubarjevo domačijo na Rašici ter Jurčičevo rojstno hišo na Muljavi. Spoznali so življenje in delo Primoža Trubarja ter njegovih sodobnikov, pomen protestantizma in reformacije za ohranitev slovenskega jezika in s tem naroda ter okolje, v katerem so ustvarjali in povzdigovali slovensko besedo Trubar, Levstik in Stritar. Prisluhnili so razlagi vodnika Andreja Perhaja in spoznali, kako izjemen človek je bil Trubar in kaj vse je vplivalo na to, da smo prišli do prve slovenske knjige. Ogledali so si tudi njihov mlin in žago. Do šolskega leta 2014/2015 so si poleg Trubarjeve domačije ogledali še Turjaški grad, kjer so spoznali zgodovino gradu in njegovih srednjeveških prebivalcev, grofov Turjaških in njihovih dosežkih (o bitki pri Sisku, ki je premagala Turke). Videli so, kje v kapelici se je pred preganjalci skrival Jurij Dalmatin. Spoznali so tudi povezanost Prešernove pesnitve o Turjaški Rozamundi s turjaškim gradom in izvedeli, zakaj je Prešeren pisal o hrastu in ne o lipi, ki stoji pred dvorom. Od šolskega leta 2015/2016 so namesto Turjaškega gradu obiskali Muljavo, kjer so si ogledali Jurčičevo rojstno hišo, muzej na prostem. Na severni strani je Jurčičeva hiša podaljšana v majhen hlev, nad katerim je bil včasih lesen skedenj. V njem so si učenci ogledali razstavo o Jurčičevem življenju in delu. Vstopili so tudi v Krjavljevo bajto, preprosto leseno bivališče, v kakršnem naj bi živel vaški posebnež iz prvega slovenskega romana Deseti brat. Videli so še naravni amfiteater, kjer vsako leto uprizarjajo dramatizacije Jurčičevih del.   

Učenci 9. razreda so imeli na zadnji dan pouka KD Poslavljamo se od šole. Pripravili so program z glasbenimi točkami in recitacijami, zaplesali so v parih in kot skupina, oddelki pa so se predstavili s šaljivimi kratkimi filmi. Zahvalili so se tudi učiteljem in ostalim delavcem šole. Do epidemije valeta odvijala v Športni dvorani Domžale. V dopoldanskem času so učenci postavili sceno (pod vodstvom učiteljice likovne umetnosti) in izvedli generalko za večerni nastop. Od 19. do 21. ure pa se je odvijala svečana poslovilna slovesnost, ki se je končala s podelitvijo spričeval in priznanj. V času epidemije se je zaključna slovesnost za devetošolce odvijala v okrnjeni izvedbi. V šolskem letu 2019/2020 je bila izvedena v dopoldanskem času, zaradi slabega vremena prestavljena v telovadnico, kjer so upoštevali takratne ukrepe za omejevanje epidemije. Devetošolce so iz šole pospremili vsi učenci, postavljeni v »špalir«, na ploščadi pa jih je čakalo presenečenje – dimne rakete. V šolskem letu 2020/2021 so v dopoldanskem času razredniki učencem po oddelkih podelili spričevala in priznanja, slavnostni del prireditve pa se je odvil med 19. do 20. uro na ploščadi pred glavnim vhodom v šolo. Prireditev je imela naslov Za velikimi vrati so še ena vrata, zbrane pa je nagovorila devetošolka Tita Majhenič.

Besedilo: Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA SLIKA: Kulturni dan za 4. razred: Mesto Ljubljana – ljudje in dogodki, januarja 2020.

Dostopnost