Predmetnik osnovne šole predvideva po pet športnih dni (ŠD) v vsakem razredu. Učenci se gibajo, sprostijo in razvedrijo. Razvijajo tovarištvo, medsebojno sodelovanje, spoštovanje lastnih in tujih dosežkov, utrjujejo si samozavest in pridobivajo športne navade. V okviru ŠD se seznanjajo z različnimi športnimi dejavnostmi, spoznajo njihov pomen za varovanje zdravja in okolja ter se učijo spoštovanja narave. Na naši šoli smo v vseh razredih v okviru ŠD izvajali (planinske) pohode, atletski troboj, zimske aktivnosti in izbirne športne vsebine; posamezne športne dejavnosti pa so bile vezane na določen razred.

PLANINSKI POHODI

V 1. razredu so se učenci vsako leto udeležili dveh pohodov, in sicer na Šumberk in ob Kamniški Bistrici do Radomelj ali na Homški hrib. Na Šumberk so odšli ob strugi Kamniške Bistrice do začetka naravoslovne učne poti, kjer so si ogledali lisico – simbol, ki jih je ves čas poti usmerjal. Glavni počitek so imeli ob škratovem drevesu, kjer so se igrali igrice za doživljanje narave (poslušanje zvokov, iskanje predmetov v naravi itd.). V času epidemije so učenci pohod izvedli z družino v okolici svojega doma. V 2. razredu so do obdobja epidemije izvajali dva pohoda: na Gobavico in na Stari vrh (v okviru šole v naravi). V šolskem letu 2020/2021 so namesto teh imeli jesenski kros in športne igre ter pohod ob Kamniški Bistrici. V 3. razredu so v šolskem letu 2012/2013 odšli na pohod v Turnše, naslednja leta pa so hodili ob Kamniški Bistrici do Homca in fitnesa na Viru. Poleg tega so imeli še pohod od gradu Jablje na Dobeno, razen v času epidemije, ko so se sprehodili ob strugi Kamniške Bistrice južno od Domžal, do vagončka.

V višjih razredih so imeli učenci samo en ŠD, namenjen (planinskemu) pohodu.V 4. razredu je bil uveljavljen pohod ob Kamniški Bistrici (z izjemo v šolskem letu 2014/2015, ko so odšli na Limbarsko goro). V 5. razredu so pohod izvedli v okviru šole v naravi na Pohorju. V 6. razredu so imeli pohod na Sv. Primoža nad Kamnikom, v šolskem letu 2020/2021 pa so odšli na Šumberk. V 7. razredu so hodili na planinski pohod na planino Konjšica na Pokljuki, po šolskem letu 2018/2019 pa na Planino nad Vrhniko. V 8. razredu so učenci hodili na planinski pohod na Blejsko kočo na Lipanci nad Pokljuko, po šolskem letu 2018/2019 pa so se povzpeli na Sv. Petra nad Begunjami. V 9. razredu so učenci osvojili Slivnico nad Cerkniškim jezerom, po šolskem letu 2015/2016 pa Šmarno goro. Zaradi posebnih razmer v šolskem letu 2020/2021 so se učenci 7. razreda povzpeli na Križentaver ali Veliki vrh nad Ihanom, učenci 8. in 9. razreda pa na Gobavico oz. Mengeško kočo. Na vseh pohodih, še posebej tistih, ki so imeli planinske cilje, so učitelji učence navajali na varno hojo in primerno obnašanje v naravi, posebno pozornost pred vsakim pohodom pa so posvečali primerni obutvi in obleki ter pripomočkom, ki jih moramo vedno vzeti s seboj v hribe.

ATLETSKI TROBOJ

V vseh razredih je bil en ŠD namenjen atletskemu troboju. Na njem so se učenci pomerili v teku na 60 metrov, skoku v daljino in metu vorteksa ali žogice. Na atletskem troboju so učenci skušali doseči čim boljši osebni rezultat, cilj ŠD pa je bil tudi, da bi učenci izboljšali odrivno moč pri skoku v daljino in eksplozivno moč rok pri metanju vorteksa ali žogice, da bi občutili športno veselje ob zmagi in znali športno prenašati poraz. Učenci 4. in 5. razreda, ki so dosegli najboljše rezultate na šolskem atletskem troboju, so nato sodelovali in bili precej uspešni tudi na občinskih tekmovanjih v atletskem troboju, ki jih je organiziral Zavod za šport in rekreacijo Domžale. V drugem delu tega ŠD so se učenci posameznih oddelkov vsakega razreda pomerili v igrah z žogo. V višjih razredih so dečki igrali košarko ali nogomet, dekleta pa odbojko. V nižjih razredih so igrali igro med dvema ognjema, pa tudi nogomet ali odbojko na mivki. V zadnjih treh šolskih letih je bil za učence od 6. do 9. razreda del ŠD namenjen tudi poučnim delavnicam in športnim filmom. Po zadnjih dveh atletskih trobojih, ki sta se odvijala septembra 2020 in 2021, so bile organizirane še naslednje delavnice in predavanja: Doping, Prehrana, Krvožilje (Danica Volčini) in predavanje o prvi pomoči (Sonja Koželj Juhant). Učenci so si ogledali tudi športne filme o Primožu Rogliču, Alenu Kobilici, Janji Garnbret, Tadeju Pogačarju idr.

Atletski troboj, skok v daljino, učenci 7. a in 6. c, septembra 2020.

ZIMSKE ŠPORTNE AKTIVNOSTI

Učenci od 1. do 4. razreda so imeli v okviru zimskega športnega dne organizirano sankanje v Kandršah, v zadnjih šolskih letih pa na vzpetinah ob šolskem igrišču, izjemoma tudi drsanje na domžalskem drsališču. Več izbire so imeli učenci od 5. do 9. razreda. Lahko so izbirali med smučanjem in deskanjem v Kranjski Gori, tekom na smučeh v Planici in Ratečah, sankanju na Zatrniku, na Jezerskem in na Pokljuki ali drsanju na domžalskem drsališču. Večinoma so učenci z zimskega športnega dne hodili navdušeni. Učenci 4. razreda so imeli zimski športni dan v okviru zimske šole v naravi na Pohorju. Nekaj sprememb je bilo v zadnjih šolskih letih zaradi epidemije, saj so učenci v času šole na daljavo za športni dan izvedli zimski pohod ali sankanje v bližini doma.

IZBIRNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI

Izbirne športne vsebine so imeli učenci od 6. do 9. razreda. Organizacija takšnega dne se je iz leta v leto nekoliko spreminjala. Februarja 2018 so npr. lahko izbirali med naslednjimi aktivnostmi: plavanje v Atlantisu, rekreacija v Fitnes centru Bit v Ljubljani ali športne aktivnosti v šoli (namizni tenis, plezanje in badminton). V Atlantisu v Ljubljani so se seznanili s pravili plavanja in vedenja na bazenih, nato pa so lahko prosto plavali in igrali igre v vodi. V Športnem centru Bit so bili aktivni v šestih dejavnostih (PACE fitnes, arkadni ples, plezanje, virtualna atletika, badminton, Wii tenis) ali pa so se udeležili rekreacije na trampolinu, pri čemer so urili koordinacijo in orientacijo v prostoru. Če so izbrali športne aktivnosti v šoli, so lahko tekmovali v namiznem tenisu in badmintonu ali se preizkusili v osnovni tehniki plezanja ter si ogledali športni film.

DRUGI ŠPORTNI DNEVI

Poleg opisanih so imeli učenci še nekaj ŠD z drugimi vsebinami. V septembru so imeli jesenski kros v Športnem parku Vir, v nadaljevanju dneva pa so imeli medrazredna tekmovanja v športnih igrah. V 5. razredu so imeli ŠD Kolesarjenje po javnih površinah, na katerem so se urili v spretnostni vožnji s kolesom na poligonu in na praktični vožnji v dejanskem prometu. Opravili so praktični del kolesarskega izpita, v nadaljevanju pa so imeli športe igre.

Petošolci pred praktičnim delom kolesarskega izpita na šolskem igrišču, 1. junija 2022.

V 6., 7. in 8. razredu so imeli učenci tudi ŠD Orientacija, ki so ga izvedli v šoli v naravi. Učenci 7. razreda so imeli po šolskem letu 2015/2016 ŠD Orientacija (tudi v CŠOD), nato pa so imeli športne igre v okviru Centra za mlade Domžale, poimenovane Veter v laseh. V 9. razredu so imeli učenci ŠD Odbojka na mivki. Peš so se odpravili ob Kamniški Bistrici proti športnemu parku Domžale, kjer so na štirih igriščih igrali odbojko na mivki. Izvedli so tudi oddelčna tekmovanja v odbojki na mivki. Septembra 2017 so imeli učenci 5. in 7. razreda športni dan v Češminovem parku, kjer je bila predstavitev športnih klubov in športnih društev v Domžalah (delo po postajah, športne igre, poligoni itd.). Organizator dneva z naslovom Veter v laseh je bil Center za mlade Domžale. Nekaj posebnega je bil tudi športni dan za 4. razrede septembra 2017. Z vlakom so se odpeljali v Ljubljano in se na Kongresnem trgu udeležili olimpijskega festivala 2017. To je bila množična športna prireditev, na kateri se je predstavilo vsaj 30 športnih panog.

Besedilo: Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA SLIKA: Učenci 3. razreda na sankanju v Kandršah, februarja 2016.

Dostopnost