Predmetnik osnovne šole predvideva po tri tehniške dneve (TD) v prvem triletju in po štiri v drugem in tretjem triletju. S tehniškimi dnevi učenci z izdelavo enostavnejših izdelkov razvijajo tehnične spretnosti (v višjih razredih nadgrajujejo pouk tehnike in tehnologije – TIT), spoznavajo uporabnost tehnike in tehnologije v vsakdanjem življenju ter njun vpliv na okolje in kakovost življenja. Tehniške dneve v prvih petih razredih so izvajali razredniki, včasih s pomočjo drugih učiteljev, tehniške dneve za učence od 6. do 9. razreda pa so vodili učitelji tehnike: Vilma Grilj, Mateja Vidmar, Andreja Berlec in Martin Mah, v sodelovanju z drugimi učitelji na šoli.

V 1. razredu so učenci okviru TD izdelovali izdelke za novoletni sejem (novoletne voščilnice in okraske) in izdelke iz odpadnega materiala (Ekotema). V zadnjih dveh šolskih letih so v okviru Ekoteme organizirali tradicionalni slovenski zajtrk. Na tretjem TD z naslovom Poletna delavnica so izdelovali izdelke iz papirja (origami). Po skupinah so se učili posameznih faz izdelave in nastale so ladje, jahte, ribe … ali kaj po lastni izbiri. Na koncu so papirnate izdelke nalepili na list in izdelali svoje slike.

V 2. razredu so v okviru TD prav tako izdelovali izdelke za novoletni sejem oz. novoletna praznovanja. Na drugem TD so v okviru projekta Medvrstniško prijateljstvo skupaj z vrstniki iz 8. razreda izdelovali različne izdelke (npr. šivali torbice in denarnice, izdelovali okvirje za fotografije itd.), na tretjem TD, ki so ga izvedli v šoli v naravi, pa so se učili peke kruha. Zaradi epidemije je v šolskem letu 2020/2021 medvrstniško druženje odpadlo, namesto tega so učenci izdelovali vetrnice, kruh pa so v času šole na daljavo pekli doma.

Tudi v 3. razredu so na prvem TD konec novembra izdelovali izdelke za novoletni sejem in okrasitev učilnic. V decembru 2020 so v okviru tega TD pripravljali najljubše sladice, izdelovali novoletne voščilnice in novoletne okraske iz slanega testa. Na drugem TD na temo Zdravo in kulturno prehranjevanje so kuhali marmelado, pripravljali in degustirali različne namaze (avokadov, sirni, tunin itd.), pekli kruh, preste in še veliko drugega – izdelovali so pogrinjke, se učili bontona za mizo in zapisovanja receptov po kuhanju. V okviru tega je nastala celo kuharska knjiga. Tretji TD je bil »Ekodan«, v okviru katerega so učenci spoznali pojem recikliranja odpadkov in iz odpadnega materiala izdelovali marioneto, senčne lutke in scene, se preizkušali v šivanju gumbov in slik, sešili so si svojo igračo itd.

V 4. razredu se kot stalnica pojavljata dva TD: izdelki za novoletni sejem oz. praznični december in oblikovanje gline. Poleg tega so v okviru TD izdelovali vozila s kolesi oz. izdelke iz naravoslovne škatle, en TD pa je bil namenjen spoznavanju vodne moči in elektrike (izdelava mlinčka in sestavljanje električnega vezja). Od šolskega leta 2019/2020 dalje je izdelavo vozil s kolesi nadomestil TD Slamnikarstvo, izdelavo novoletnih izdelkov pa računalniško opismenjevanje. Na TD Slamnikarstvo so obiskali Slamnikarski muzej in si ogledali razstavo Mi pletemo kite iz slame, kjer so se tudi sami preizkusili v pletenju kit. Nato so se sprehodili po središču Domžal in si ogledali slamnikarsko stavbno dediščino (stavbe nekdanjih slamnikarskih tovarn). V okviru TD Računalniško opismenjevanje so se naučili dostopati in uporabljati spletno učilnico (dostopati do svojega oddelka, pošiljati naloge po e-pošti in v spletno učilnico, uporabljati forum v spletni učilnici itd.) ter prepoznavati nevarnosti, ki pretijo na spletu.

V 5. razredu je bil edini TD, ki v zadnjem desetletju ni spreminjal svoje vsebine, izdelovanje izdelkov za novoletni sejem oz. za praznični december. Šele v letošnjem letu so učenci namesto tega ustvarjali izdelke iz gline. Do šolskega leta 2016/2017 so učenci spoznavali moč vetra in izdelovali izdelke iz naravoslovne škatle (zmaja, padalo, vetrnico itd.). Te vsebine so nato nadomestile ekološke vsebine, ki so jih izvajali v okviru CŠOD (ogled kovačije, sončna energija, vetrnica itd.). V okviru teh so v letošnjem letu obiskali Terme Snovik. Do šolskega leta 2017/2018 so učenci obiskovali šolsko Učno pot ob Mlinščici in likovno upodabljali mlin na vodo. Ta TD je nadomestil TD Trajnostni razvoj – učenje za našo prihodnost, tudi v času šole na daljavo. V zadnjem šolskem letu so namesto tega vadili računalniško opismenjevanje. Od šolskega leta 2016/2017 dalje so imeli tudi TD Raba preprostih naprav – gonila, v okviru katerega so na kolesarskem poligonu razvijali spretnosti vožnje s kolesom.

V 6. razredu so v okviru TD v šoli v naravi v Pacugu obravnavali obnovljive vire in izdelali jadrnico, obiskali Tehniški muzej Slovenije v Bistri, izdelovali izdelke iz lesa in papirja (ter ob tem spoznavali njune lastnosti) in izdelke za novoletni sejem oz. novoletna praznovanja. V zadnjih dveh šolskih letih so en TD posvetili uporabi spletnih učilnic in se urili v računalniških veščinah.

V 7. razredu so bili TD namenjeni spoznavanju umetnih snovi v vsakdanjem življenju, izdelovanju izdelkov za novoletni sejem oz. praznovanja, obdelovanju umetnih snovi (od 2012/2013 do 2016/2017) in ekološki temi. TD iz ekološke teme je bil izveden v šoli v naravi, kjer so učenci iz naravnih materialov, ki so jih nabrali v bližnjem gozdu, pri jezeru oz. reki, izdelovali mlinčke na vodo. Poleg teh vsebin je bil en TD v šolskih letih 2017/2018 in 2018/2019 posvečen napravam in pripomočkom. Učenci so z različnimi merilnimi napravami in drugimi pripomočki za določanje vrednosti količin proučevali umetne snovi in njihove lastnosti. Poleg tega so se učenci 7. razreda v zadnjih treh šolskih letih v okviru TD urili v varni rabi interneta in uporabi spletnih učilnic.

Posebnost TD v 8. razredu so bili izdelki, ki so jih učenci izdelali v okviru medvrstniškega prijateljstva z učenci 2. razreda. TD na ekološko temo so izvajali v okviru CŠOD, imeli pa so tudi TD za izdelovanje izdelkov za novoletni sejem oz. novoletna praznovanja. V obdobju 2012/2013–2015/2016 so imeli TD Preoblikovanje kovin, v okviru katerega so učenci izdelovali različne izdelke iz bakrene in aluminijaste pločevine. Naslednji dve šolski leti so obravnavali jedrsko energijo – obiskali so jedrski reaktor v Podgorici, kjer so imeli predavanje in delavnice. V šolskem letu 2018/2019 so imeli TD Izdelava aviončka, ki ga je vodil zunanji izvajalec. Spoznali so osnove letalstva in iz deprona izdelali letalo, organizirano pa je bilo tudi tekmovanje z izdelanimi letali. Zadnja tri šolska leta so se v okviru TD urili v varni uporabi interneta in se učili uporabespletnih učilnic. Novost v letošnjem letu pa je bil TD Preoblikovanje sodobnih materialov, na katerem so učenci iz pleksi stekla izdelali nosilec oz. držalo za selotejp.   

V 9. razredu so bili TD namenjeni naslednjim vsebinam: poklicno odločanje (Tjaša Kranjc), elektrika – meritve (Darja Žankar), ekološka tema – umetne snovi, kovine (Mateja Vidmar) in izdelki za novoletni sejem oz. praznovanja. V zadnjih dveh letih je ekološko temo nadomestila uporaba spletnih učilnic, namesto meritev elektrike pa so učenci letos spoznavali preoblikovanje sodobnih materialov. Iz aluminijaste pločevine so izdelali škatlico oz. šatuljo. V šolskem letu 2020/2021 so opazovali zanimive poskuse (mirujoči električni  naboj), kemične in magnetne učinke električnega toka in njihovo uporabo ter spoznali električni krog (različne vezave porabnikov in virov ter merilnih instrumentov (z računalniškim programom Edison).

Besedilo: Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA SLIKA: Učenci 5. razreda pred informativno tablo o šolski Učni poti ob Mlinščici, septembra 2014.

Dostopnost