Predmetnik za osnovne šole strokovnih ekskurzij posebej ne predpisuje, zato z njimi realiziramo določeno število ur pouka. Za učence od 4. do 9. razreda načrtujemo po eno poldnevno ali celodnevno ekskurzijo po Sloveniji oz. v zamejstvu, poleg tega izvajamo tudi nadstandardne ekskurzije v okviru izbirnih predmetov. Ekskurzije so medpredmetno zasnovane in so odlična priložnost za terensko delo učencev. S tem razvijajo vseživljenjsko znanje, spoznavajo svojo domovino Slovenijo in slovensko zamejstvo.

Za učence 4. razreda smo v zadnjem desetletju organizirali ekskurzijo na Notranjsko. Učenci so si v Dolenjem Jezeru pri Cerknici ogledali »živo« maketo Cerkniškega jezera, ob kateri so spoznali lego Cerkniškega jezera ter delovanje kraškega vodnega sistema, nastajanje in presihanje kraškega jezera. Zatem so si ogledali etnološki muzej s kulturo dediščino tega območja in multivizijsko predstavitev z naslovom Jzeru je, jzera nej. Posebno doživetje pa je bilo, ko jih je domačin, g. Alojz Leskovec, z lojtrnikom popeljal na ogled Cerkniškega jezera. Ekskurzije so bile zelo poučne, saj so učenci na primeru Cerkniškega jezera spoznali značilnosti kraških polj in kraških jezer ter reko Stržen, ki je del reke sedmerih imen.

Učenci 5. razreda so imeli ekskurzijo na Gorenjsko. Do leta 2017 so si ogledali Kranjsko Goro (Liznjekovo domačijo s stalno razstavo o življenju in delu mladinskega pisatelja Josipa Vandota), se ustavili v Zelencih, talnih izvirih Save Dolinke. Pot so nadaljevali v Planico pod Poncami, kjer so si ogledali skakalnice in območje, kjer od decembra 2015 stoji Nordijski center Planica. Le junija 2015 so si namesto Planice ogledali Blejsko jezero in Bled. Od junija 2017 dalje so ekskurzijo za 5. razred spremenili tako, da so si ogledali Bohinj, slap Savico in Bohinjsko jezero.

Učenci 6. razreda so se oktobra 2012 in oktobra 2013 odpeljali v Ribnico, kjer so si ogledali stalno razstavo v Muzeju Ribnica in razstavo obrti v Rokodelskem centru. V Ribnici so si ogledali tudi trg in Škrabčevo domačijo, rojstno hišo patra Stanislava Škrabca, enega najpomembnejših jezikoslovcev slovenistov 19. stoletja. Od šolskega leta 2014/2015 dalje pa so šestošolci odhajali v Vitanje in si tam ogledali KSEVT (Kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij), spoznali življenje in delo Hermana Potočnika Noordunga in njegovo vesoljsko postajo ter slišali še veliko zanimivosti o vesolju. Na poti so sledili zemljevidu, se orientirali po karti, opisovali relief in poseljenost ter spoznavali imena geografskih pokrajin, skozi katere so se vozili. Ustavili so se še v bližini naselja Žiče in si ogledali Žičko kartuzijo, nekdanji samostan francoskega kartuzijanskega reda. Ogledali so si stalno razstavo o zgodovini kartuzije, pri ogledu delno porušene cerkve in ostankov nekdanjih stavb za samostanskim obzidjem pa so spoznali način življenja menihov na samotnem območju Žičke kartuzije. V lončarskem ateljeju so se spoznali z lončarstvom in si ogledali zeliščno lekarno in bogate zeliščne vrtove v bližini samostana.

Učenci 7. razreda so do junija 2014 hodili na ekskurzijo v Belo krajino. Čeprav je bila vožnja dolga, so si na tej celodnevni ekskurziji ogledali pokrajino, ki jo večina učencev do tedaj še ni videla. V metliškem gradu so si ogledali Belokranjski muzej in spoznali splošne geografske, zgodovinske in etnološke značilnosti Bele krajine. Včasih so zavili do Rosalnic in si tam ogledali romanski kompleks treh gotskih cerkva. Na poti so si ogledali belokranjske steljnike, na Otoškem polju pa letalo DC3 iz časa druge svetovne vojne. Ustavili so se pri kraškem izviru Krupe ter spoznali njegovo ekološko katastrofo. Ogledi, ki so sledili, so se med leti razlikovali. Sprva so si ogledali Krajinski park Lahinja, mlin, cerkev in rečni okljuk ter spoznavali naravno in kulturno dediščino na tem območju. Obiskali so tudi spominsko hišo Otona Župančiča, tkanje lanu v Adlešičih in si ogledali kraški izvir Ješelnik, kjer so v živo in na filmu lahko opazovali črno človeško ribico ali črni močeril. V zadnjem času so se ustavili med vinogradi pri Ankinem hisu, vinogradniškem muzeju na Tanči Gori pri Dragatušu, ki jim je ponudil zgodbe o belokranjskem vinogradništvu.

Ker je bila ta ekskurzija celodnevna in zato naporna, so jo junija 2015 nadomestili z ekskurzijo v Posavje. Ekskurzijo z naslovom Gradovi ob Savi in energija so sprva organizirali v okviru enodnevnih programov CŠOD, kasneje pa v lastni izvedbi. Učenci so si ogledali grad Rajhenburg v Brestanici in spoznali njegovo vlogo v različnih zgodovinskih obdobjih. Z ogledom filma so spoznali usodo slovenskih izgnancev, saj je bil grad Rajhenburg največje preselitveno taborišče v Sloveniji. Del stalnega programa ekskurzije v Posavje je bil tudi obisk interaktivnega medijskega centra Svet energijev Vrbini pri Krškem, kjer so učenci na interaktiven, eksperimentalen in zabaven  način spoznali osnove energije in energetike (npr. razumevanje pomena energije v vsakdanjem življenju, poznavanje različnih virov le-te, različnih elektrarn in obnovljivih virov ter razumevanje učinkovite rabe energije). Občasno je bil del ekskurzije tudi obisk Mestnega muzeja  Krško, v okviru katerega so si ogledali  Mencingerjevo hišo, najstarejšo zidano hišo v Krškem. V  njej je do svoje smrti živel in deloval Janez Vajkard Valvasor. Leta 2016 so si ogledali tudi hidroelektrarno Vrhovo, ki je bila zgrajena kot prva v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn. Zaradi ukrepov za omejitev epidemije ekskurzija v juniju 2020 in 2021 ni bila izvedena. 

V 8. razredu so učenci obiskovali staro mestno jedro Ptuja in ptujski grad ter nadaljevali pot proti Ptujski Gori in čez Haloze proti Rogatcu, kjer so si ogledali muzej na prostem. Pred desetimi leti so ekskurzijo s Ptuja preusmerili proti Prekmurju, na različne lokacije. Maja 2012 in 2014 so se zapeljali do Ižakovcev, kjer so si ogledali plavajoči mlin in Otok ljubezni ter se peljali z brodom po Muri. Septembra 2014 so si v kraju Grad na Goričkem ogledali največji grad na Slovenskem in nadaljevali pot do Lendave. Maja 2015 so si ogledali prazgodovinsko naselbino Gradišče ter kulturne in naravne znamenitosti Razkrižja in Lendavo. Maja 2017 so si poleg prazgodovinske vasi pri Razkrižju ogledali še delavnico in rokodelsko razstavo v Rokodelskem centru Veržej ter plavajoči mlin na Muri. Sprememba ekskurzije je bila maja 2018, ko so učenci spoznavali naravno in kulturno dediščino ob reki Savinji. Obiskali so zgodovinsko zelo pomemben grad Žovnek, družinski grad Žovneških gospodov, predhodnikov Celjskih grofov. Vožnjo so nadaljevali do Nazarij, kjer so si v gradu Vrbovec ogledali Muzej gozdarstva in lesarstva, nato pa so ob vodenem ogledu spoznali še zgodovino frančiškanskega muzeja v Nazarjah. Zadnji postanek so imeli v Logarski dolini, kjer so si ogledali slapa Rinka in Palenk, izvir Črne in Savinje ter planšarijo. Ekskurzija v času epidemije ni bila izvedena.

Od leta 2000 dalje smo za učence 9. razredu (oz. 8. razreda OŠ, dokler ni bila uvedena devetletka) organizirali ekskurzijo (Ne)znano zamejstvo. Vodič na poti je bil dolga leta Slavko Mežek v okviru neprofitne kulturno-izobraževalne ustanove »Poti kulturne dediščine« iz Radovljice, kasneje pa Uršula Kavalar Pobegajlo iz CŠOD. Zadnjo tovrstno ekskurzijo so vodili učitelji sami. Učenci so si na ekskurziji ogledali pomembne kulturno-zgodovinske spomenike na avstrijskem Koroškem (knežji kamen, vojvodski prestol, cerkev Gospe Svete, muzej na prostem na Gosposvetskem polju, Krnski Grad, knežji kamen v Deželnem muzeju, središče Celovca (obiskali so tudi slovenske ustanove, kot je Mohorjeva ljudska šola in radio Korotan). Ekskurzija se je vsako leto nekoliko spreminjala, stalnica pa so bila srečanja s koroškimi Slovenci (edino maja 2005 so se srečali s Kanalskimi Slovenci in Rezijani), zato so iz prve roke spoznali življenje koroških Slovencev v Avstriji danes in pomen dvojezičnosti. Ekskurzija je bila celodnevna, tako da so imeli kosilo v Celovcu ali Ziljski Bistrici. Večkrat so si ogledali tudi grad Bekštajn (razvaline, amfiteater, razgled), arheološko pomembno in zelo razgledno Štalensko goro, koroška jezera (Vrbsko in Baško jezero) in Minimundus, park na prostem, kjer je razstavljenih preko 160 modelov najlepših arhitekturnih stavb z vsega sveta. Oktobra 2011 so si ogledali nekoliko bolj oddaljen, a izjemno slikovit grad Ostrovica pri Šentvidu ob Glini.

V šolskem letu 2013/2014 se je ekskurzija v slovensko zamejstvo spremenila – učenci so obiskali Trst. Pri gradu Socerb so si ogledali ostanke utrdbe prazgodovinskega Trsta ter občudovali razgled s Kraškega roba na Tržaško pokrajino. Slišali so tudi legendo o jami in si ogledali Sveto jamo s podzemno cerkvijo ob gradu. Nato so se z avtobusom spustili v mesto Trst, kjer so se ustavili pri stavbah, povezanih s Slovenci, kot je npr. Bonomova palača, kjer se je šolal Primož Trubar, Slovenski narodni dom, Knjižno središče, secesijske palače arhitekta Fabianija; ogledali so si Veliki kanal z nadmorsko višino nič metrov, palačo narodnih manjšin, srbsko pravoslavno cerkev, Veliki trg, fontano štirih kontinentov vse do pomola sv. Karla ob Nabrežju, kjer je edini slovenski napis. Ogledali so si še protizračni predor Kleine Berlin, ki je služil za zatočišče med zavezniškimi bombardiranji mesta pred koncem druge svetovne vojne.

Od šolskega leta 2016/2017 dalje je bila ekskurzija spremenjena v obisk Luke Koper in Portoroža. Učenci so si najprej ogledali potek del na avtocestah, ukrepanje v izrednih razmerah in DARS-ov nadzorni center prometa pri Kozini. Z ogledom železniške tovorne postaje v Kopru so spoznali delovanje železnic in tovornega prometa. Z avtobusom so se zapeljali po terminalih Luke Koper in spoznali delovanje, strukturo in naprave v  pristanišču. Kasneje so si učenci ogledali še letališče v Portorožu in spoznali posebnosti manjšega mednarodnega letališča ter si ogledali simulator letenja, vremensko postajo in kontrolni stolp. Zadnjo takšno ekskurzijo smo izvedli novembra 2019, kasneje pa izvedba zaradi ukrepov za omejitev epidemije ni bila več mogoča.

Besedilo: Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA SLIKA: Posebno doživetje za učence 4. razreda je bilo, ko jih je domačin Alojz Leskovec z lojtrnikom popeljal na ogled Cerkniškega jezera, junija 2019.

EKSKURZIJE V OKVIRU IZBIRNIH PREDMETOV

Poleg ekskurzij za posamezne razrede smo v zadnjem desetletju izvajali tudi ekskurzije za učence izbirnih predmetov. V šolskem letu 2016/2017 sta bili v okviru izbirnega predmeta odkrivajmo preteklost mojega kraja in dodatnega pouka zgodovine izvedeni dve ekskurziji. Prva je bila izlet v Kobarid, 23. novembra 2016. 27 učencev je obiskalo Kobariški muzej – muzej prve svetovne vojne in italijansko kostnico. Cilj ekskurzije je bil, da bi učenci na osnovi zgodovinskih virov sklepali, zakaj so bili Slovenci še posebej prizadeti ob izbruhu prve svetovne vojne in znali razložiti, zakaj so se slovenski vojaki na soški fronti bojevali na obeh straneh. S pomočjo materialnih in pisnih zgodovinskih virov so opisovali življenje vojakov in civilistov med vojno.

V okviru izbirnega predmeta odkrivajmo preteklost mojega kraja in dodatnega pouka zgodovine so se učenci odpravili v Kobarid, na sliki pri italijanski kostnici v Kobaridu, novembra 2016.

Spomladi, 26. aprila 2017, se je 42 učencev izbirnih predmetov odkrivajmo preteklost mojega kraja, likovno snovanje in francoščina udeležilo ekskurzije v Celje. V Centru sodobne umetnosti Celje so si ogledali razstavo o slovenskem stripu, nato pa je sledil voden ogled po razstavi o Celjskih grofih v Pokrajinskem muzeju Celje in ogled Starega gradu Celje. Učenci so na tej ekskurziji spoznavali značilnosti življenja v srednjem veku, podrobneje pa so se seznanili z življenjem najmogočnejše plemiške družine na Slovenskem. Od blizu so si ogledali tudi Stari grad Celje in tako začutili utrip srednjeveškega dne znotraj grajskega obzidja.

Učenci izbirnih predmetov na ekskurziji v Celju, Celjski grad, aprila 2017.

V šolskem letu 2017/2018 se je 41 učencev izbirnih predmetov odkrivajmo preteklost mojega kraja, likovno snovanje, filozofija za otroke – kritično mišljenje in francoščina udeležilo ekskurzije v srednjeveško Škofjo Loko. V Loškem muzeju so si ogledali stalne razstavne zbirke, nato pa so si izdelali svojo gotsko pečnico. Sledil je še ogled srednjeveškega mestnega jedra Škofje Loke, z odlično ohranjenimi stavbami. Spoznali so tipične gradbene značilnosti srednjeveških mest na Slovenskem in življenja posameznih družbenih slojev.

V šolskem letu 2018/2019 so imeli učenci izbirnih predmetov spet dve ekskurziji. 26. oktobra 2018 se je 49 učencev izbirnih predmetov odkrivamo preteklost mojega kraja, likovno snovanje, filozofija za otroke in francoščina udeležilo ekskurzije v Ribnico. V Rokodelskem centru Ribnica so imeli voden ogled obrti (kot sta suhorobarstvo in lončarstvo) z demonstracijami, nato pa so se udeležili še rokodelske delavnice. Izdelovali so lesene katapulte in glinene posode. Sledil je voden ogled Muzeja Ribnica, ki ohranja kulturno dediščino Ribniške doline in njenega širšega zaledja, ter spoznali zgodovino Ribniškega trga, ki je eden najstarejših trgov na Kranjskem (prvič se omenja že leta 1350). Posebej zanimiv je bil muzej čarovništva, ki je učencem približal čarovniške procese na Slovenskem in načine strogega kaznovanja ljudi.

Učenci izbirnih predmetov v Rokodelskem centru Ribnica, oktobra 2018.

18. februarja 2019 se je 21 učencev izbirnih predmetov odkrivajmo preteklost mojega kraja in filozofije za otroke – etična raziskovanja udeležilo ekskurzije v Park vojaške zgodovine Pivka. V njem so si ogledali muzej vojaških zbirk, razstavo o ruskih vojnih ujetnikih, notranjost podmornice ter dokumentarni film o osamosvajanju Slovenije. Največ pozornosti so namenili obisku notranjosti podmornice ter ogledu vojaške artilerije.

Tudi v šolskem letu 2019/2020 so se učenci izbirnih predmetov udeležili dveh ekskurzij. Prve, ki je bila 24. septembra 2019, se je udeležilo 45 učencev izbirnih predmetov odkrivajmo preteklost mojega kraja, likovno snovanje, filozofija za otroke in francoščina. Odpravili so se v Celje, kjer so si v Centru sodobne umetnosti ogledali tamkajšnje razstave, v Pokrajinskem muzeju Celje pa razstavo o Celjskih grofih. Učenci likovnega snovanja so imeli namesto ogleda Pokrajinskega muzeja delavnico v Centru sodobne umetnosti, kjer so izdelovali stripe. Nato so si ogledali še Stari grad Celje, spoznali njegovo znamenito zgodovino in občudovali razgled na okoliške pokrajine.

Druge ekskurzije, v ljubljanski Muzej novejše zgodovine Slovenije, so se udeležili učenci izbirnih predmetov odkrivajmo preteklost mojega kraja in filozofije za otroke. Ogledali so si stalno razstavo Slovenci v 20. stoletju in se udeležili učnih ur Pričevanje taboriščnika ob dnevu spomina na žrtve holokavsta in Taboriščni jezik. Preživeli taboriščnik je z učenci delil svoje osebne izkušnje iz časa druge svetovne vojne, na drugi učni uri pa so se učenci seznanili s sistemom taborišč in življenjem v taboriščih. Spoznali so, da je bilo nekaj izrazov sestavljenih že ob sami vzpostavitvi taborišč, veliko skovank pa je nastalo med samimi taboriščniki. Ob množici različnih narodnosti, ki nemško niso razumele (jetniki v taborišču so se nemško šele učili), so nemške izraze večkrat priredili ali pa jih poenostavili.

Zadnja ekskurzija za učence izbirnih predmetov odkrivajmo preteklost mojega kraja, filozofija za otroke – etična raziskovanja in francoščina je bila 22. septembra 2021. Odpravili so se v srednjeveško Škofjo Loko, kjer so si v Loškem muzeju ogledali razstavne zbirke, spoznali zgodovino loških gradov in dogajanje po letu 1511, ko je Škofjo Loko prizadel najmočnejši potres v njeni zgodovini. Loški gradovi so bili ob potresu močno prizadeti, od treh na tej poti pa je obnovo doživel le danes najbolj znani Loški grad. Nato so se udeležili še delavnice Škofjeloški grb, kjer so izdelali vsak svojo pečnico s škofjeloškim motivom.

Besedilo: Petra Dešman Senčar

EKSKRUZIJE V OKVIRU IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINA

Na OŠ Rodica organiziramo nadstandardne ekskurzije v tujino v okviru izbirnega predmeta nemščina. Gre za strokovne ekskurzije, ki jih načrtujemo z letnim delovnim načrtom, praviloma pa jih izvajamo v pomladanskem času. Strokovne ekskurzije učencem omogočajo izkustveno učenje, medpredmetno povezovanje in krepitev medosebnih odnosov. Vsaka od destinacij učencem razširi obzorje, ne samo z jezikovnega vidika, pač pa tudi geografskega, zgodovinskega, tehničnega itd. Ekskurzije predstavljamo s kratkimi povzetki in vtisi učencev, ki so jih strnili po končanih ekskurzijah.

BAVARSKI GRADOVI, NEMČIJA – 2015

»18. in 19. aprila 2015 se nas je 14 učencev Osnovne šole Rodica udeležilo strokovne ekskurzije, ki nas je popeljala na Bavarske gradove Ludvika II. Bavarskega. Najprej smo obiskali grad Herrenchiemsee na Kimskem jezeru. Ludvik II. Bavarski je bil navdušen nad palačo Versailles, po kateri se je tudi zgledoval, ko je dal zgraditi ta grad. Od tam smo se odpeljali do dvorca Linderhof. Njegovo ime pomeni lipski dvorec in je edini, ki je bil dokončan v času Ludvikovega življenja. Naslednji dan smo se odpravili še do zadnjega gradu, zgrajenega v viteškem stilu. Imenuje se Neuschwanstein, kar pomeni Novi labodji grad. Ta grad je bil Disneyju inspiracija za grad, ki ga je uporabil v svojih risankah. Vsi smo domov prišli nasmejanih obrazov in s seboj prinesli veliko spominov in zabavnih trenutkov. Zase vem, da nikoli ne bom pozabila te ekskurzije.« Petja Podlipnik

Grad Neuschwanstein, zgrajen na vrhu skalne police nad sotesko Pöllat v Bavarskih Alpah; učenci so ga obiskali aprila 2015.

STRASBOURG, FRANCIJA – 2017

STRASBOURG, FRANCIJA – 2017

»V času od 3. do 5. aprila 2017 se je 44 učencev OŠ Rodica in OŠ Preserje pri Radomljah udeležilo ekskurzije v Strasbourg. Ogledali smo si staro mesto Strasbourg, ki neverjetno spominja na Ljubljano. Na povabilo evropske poslanke Tanje Fajon smo obiskali tudi evropski parlament v Strasbourgu. Opisala nam je svoje delo in svojo pot do poslanke v evropskem parlamentu ter odgovorila na nekaj naših vprašanj. Sledil je ogled katedrale Notre Dame, gotske stolnice, ki je približno 200 let veljala za najvišjo zgradbo na svetu. Naslednji dan smo se odpeljali do cerkve Sv. Gala v Derendingenu, kjer je deloval in bil pokopan Primož Trubar. Zadnja postaja naše ekskurzije pa je bilo taborišče Dachau, prvo koncentracijsko taborišče, v katerem je bilo zaprtih 220.000 taboriščnikov, 40.000 jih je tam tudi umrlo.« Tjaša Černivec in Manca Turšič

Udeleženci ekskurzije v Evropskem parlamentu, Strasbourg, aprila 2017.

SALZBURG, AVSTRIJA – 2017 IN 2019

27. maja 2017 smo organizirali ekskurzijo v Salzburg, 12. in 13. oktobra 2019 pa v Salzburg in Innsbruck.

Udeleženci ekskurzije v starem mestnem jedru Getreidegasse 9, pred Mozartovo rojstno hišo, ki sodi med najbolj obiskane muzeje v Avstriji, Salzburg, maja 2017.

»12. oktobra 2019, zgodaj zjutraj, smo se učenci izbirnega predmeta nemščina odpravili na dvodnevni izlet v Salzburg ter Innsbruck. Najprej smo se 6 ur vozili po lepih pokrajinah Avstrije in občudovali gorovja ob poti. Ko smo prispeli v Salzburg, smo si šli najprej pogledat Hangar 7, kjer hranijo Redbullova letala, formule, avtomobile, helikopterje itd. Nato smo pot nadaljevali v neizmerno lep park Hellbrun, kjer so nas pričakala vodna presenečenja. V mestnem jedru Salzburga smo si ogledali znamenito katedralo, Mozartovo rojstno hišo in seveda njegov spomenik. Proti večeru smo odšli v naravoslovni muzej (Haus der Natur), kjer smo videli ogromno zbirko živali, rastlin in kamnov. Zvečer smo si na gradu privoščili tradicionalno avstrijsko večerjo. Naslednji dan smo se z avtobusom odpeljali v mesto Wattens, kjer smo videli čudovite dvorane Swarovski ter se sprehodili po zelo lepem parku. Nazadnje smo se odpravili v mesto Innsbruck, kjer smo občudovali mestno jedro, med drugim tudi znano zlato strešico, narejeno iz  2657 pozlačenih strešnikov, ki je bila narejena za cesarja Maksimilijana I., da je lahko z balkona pod streho opazoval dogodke na trgu. Zelo veliko lepega smo doživeli in nestrpno čakamo, da bomo z odkrivanjem mest in učenjem nemščine v sosednjih državah lahko ponovno nadaljevali.« Hana Cencelj in Trina Remškar

Udeleženci ekskurzije pred salzburško rezidenco na trgu Residenzplatz, Salzburg, oktobra 2019.
Naši učenci pod zlato strešico v Innsbrucku, oktobra 2019.

DUNAJ, AVSTRIJA – 2018

Od 26. do 27. maja 2018 smo za učence izbirnega predmeta nemščina organizirali ekskurzijo na Dunaj. O pestrem dogajanju na Dunaju učenci niso zapisali povzetka, ampak so posneli kratek video, ki smo ga objavili na šolski spletni strani.

Udeleženci ekskurzije pred palačo Schönbrunn, Dunaj, maja 2018.

KOROŠKA/ KÄRNTEN, AVSTRIJA – 2018

2. junija 2018 smo v okviru nemščine organizirali ekskurzijo na Koroško, ki je potekala na treh različnih lokacijah, in sicer dopoldanski del na Opičji gori – Affenberg, nato smo si na gradu Vajškra – Landskorn ogledali predstavo ptic ujed, popoldanski del pa smo zaključili v mestnem jedru Celovca.

GRADEC/GRAZ, AVSTRIJA – 2018

15. decembra 2018 smo organizirali ekskurzijo v Gradec. Najprej smo se sprehodili po mestnem središču in številnih trgih. Na Glavnem trgu smo si ogledali mestno hišo in se sprehodili med stojnicami »Weihnachtsmarkta«, pot smo nadaljevali do Deželne hiše, kjer smo občudovali ledene jaslice, narejene iz 50 ton ledu, potem pa sprehod nadaljevali do reke Mure. Prečkali smo jo po mostu in si ogledali Kunsthaus – galerijo umetnosti oz. vesoljčka, kot ga imenujejo Gradčani. Pot nazaj smo nadaljevali čez otok na Muri, mimo sejma božičnih dreves do avtobusa. Nato smo obiskali znano tovarno čokolade in čokoladnih izdelkov Zotter, ki se nahaja v mestecu Riegersburg. Po ogledu zanimivega filma smo imeli degustacijo – 365 vrst čokolade najrazličnejših okusov, izdelanih po načelih bio in fairtrade. Nato smo doživeli še Gradec v prazničnem večernem vzdušju. Peš smo se povzpeli na grajski grič Schlossberg, od koder je čudovit razgled, in tam na božičnem sejmu zaključili našo ekskurzijo. Veliko smo se naučili o kulturi, zgodovini in arhitekturi štajerske prestolnice, obenem pa smo na tam občutili že pravo praznično vzdušje.

Pred ledenimi jaslicami ob Deželni hiši, Gradec/Graz, decembra 2018.

MÜNCHEN, PRESTOLNICA BAVARSKE, NEMČIJA – 2016, 2019 IN 2022

Leta 2016 (28. maja 2016), 2019 (6. in 7. aprila) in 2022 (18. in 19. maj) smo organizirali ekskurzijo v bavarsko prestolnico München.

Udeleženci ekskurzije pred tehničnim muzejem (Deutsches Museum), München, junija 2022.

6. in 7. aprila 2019 smo se v okviru izbirnega predmeta nemščina odpravili v München. Dopoldne smo obiskali Deutsches Museum, največji znanstveni in tehniški muzej na svetu, kjer smo si ogledali stara letala, cepeline, ladje itd. Nato smo se odpravili v živalski vrt Hellabrunn, v katerem imajo tudi polarne živali. Pozno popoldne smo se sprehodili po mestnem jedru in si ogledali veliko mestnih cerkva, najbolj pa nam je v spominu ostala katedrala Frauenkirche z dvema različno visokima zvonikoma in mestna hiša z znamenitim »Glockenspiel«, igro zvonov, ki traja 20 minut. Imeli smo tudi čas, da smo se sami sprehodili po centru Münchna in preizkusili svoje znanje nemščine. Zvečer smo se nastanili v udobnem hotelu Meininger nasproti olimpijskega parka. Naslednji dan smo se odpravili proti Allianz areni, kjer smo si ogledali tribune, garderobe, sejno sobo itd., nato pa še olimpijski park, kjer so leta 1972 potekale olimpijske igre. Z dvigalom smo se v nekaj sekundah dvignili na vrh skoraj 300-metrskega olimpijskega stolpa, od koder smo imeli čudovit razgled na München. Ko smo bili spet na trdnih tleh, smo si ogledali še v BMW muzej. Po kosilu smo se z avtobusom zapeljali do gradu Nymphenburg, potem pa se odpravili proti domu.

18. in 19. maja 2022 smo se ponovno odpravili v bavarsko prestolnico München. Ekskurzije se je udeležilo 19 učencev izbirnega predmeta nemščina (NI1, NI2 in NI3). Prvi dan smo si ogledali Deutsches Museum, mestno jedro in živalski vrt Hellabrunn. Drugi dan je bil bolj športno obarvan – dopoldne smo imeli voden ogled Allianz Arene, pozneje smo obiskali še olimpijski park (Olympiaturm). Povzpeli smo se na razgledno ploščad olimpijskega stolpa (na višino 182 metrov), s katerega smo imeli čudovit razgled na milijonsko mesto. Na poti domov smo naredili postanek še pri dvorcu Nymphenburg, baročni palači in poletni rezidenci južnonemške knežje rodbine Wittelsbachov, ki so Bavarski vladali več kot 700 let.

Naši učenci nemščine na vrtu pred dvorcem Nymphenburg, poletno rezidenco bavarskih vladarjev, München, 19. maja 2022.

Besedilo: Teja Gostinčar

EKSKURZIJE V VELIKO BRITANIJO

Naši mladi popotniki so v zadnjem desetletju (do leta 2019) vsako pomlad odpotovali v Veliko Britanijo, tradicija ekskurzij pa sega v leto 2003. Ekskurzij so se udeleževali učenci, ki so obiskovali dodatni pouk angleščine ali so tekmovali na šolskem tekmovanju iz znanja angleščine.Najbolj so jih privlačili metropolitanski London in mesta s pravo angleško dušo, kot so Oxford, Cambridge, Stratford upon Avon (Shakespearovo rojstno mesto) in obalni Brighton. Kakšno leto smo šli še dlje proti zahodu in obiskali Stonehenge, prazgodovinski spomenik v obliki kamnitega kroga. Ali pa na severozahod v Birmingham in še dlje na sever do Yorka, mesta z bogato dediščino, ki je nastala v dveh tisočletjih obstoja.Obiskali smo tudi Nottingham, srce Robin Hoodove dežele. Na zadnjih dveh ekskurzijah smo odkrivali lepote in skrivnosti Škotskega višavja in Loch Nessa ter znamenitosti Edinburga. Štiri- do šestdnevne ekskurzije so bogatile šolski program in spomine učencev.

V zadnjem desetletju so se zvrstile naslednje ekskurzije:

  • 2012: London–Stonehenge–York–Nottingham, šestdnevno potovanje, maja 2012;
  • 2013: London–Oxford– Stratford-upon-Avon, štiridnevno potovanje, aprila 2013;
  • 2014: London–Brighton–Cambridge, petdnevno potovanje,aprila 2014;
  • 2015: Oxford–London, štiridnevno potovanje, maja 2015;
  • 2016: Greenwich–Oxford–London–Harry Potter, štiridnevno potovanje, aprila 2016;
  • 2017: Birmingham–Stratford-upon-Avon–Cadbury–London (Heart of London), petdnevno potovanje, maja 2017;
  • 2018: Škotska, štiridnevno potovanje, marca 2018;
  • 2019: London in Škotska: High lands, Loch Ness in Edinburgh, petdnevno potovanje, aprila 2019.
Udeleženci ekskurzije v glavnem mestu Škotske, Edinburg, marca 2018.
Naši učenci pri Edinburškem gradu, Edinburg, marca 2018.

Besedilo: Darinka Šmit Bahčič

Dostopnost