DEBATNI KLUB

Debatni klubje leta 2006 na šoli uvedla učiteljica Irena Lapanje in ga vodila osem let, v šolskem letu 2014/2015 pa je vodenje prevzela Tamara Gorenc, ki je bila mentorica naslednja tri šolska leta. Učenci debaterji so se urili v nastopanju, govorih, v katerih so morali argumentirati trditve ZA ali PROTI. Pri tem so morali upoštevati točno določene vloge govorcev, sestavo in omejen čas trajanja govorov (format Karl Popper). Udeleževali so se debatnih turnirjev Zavoda za kulturo dialoga Za in proti (na kratko ZIP), na katerih so po skupinah debatirali v slovenskem in angleškem jeziku. Na turnirjih in debatnih dogodkih so sodelovali tudi drugi učitelji šole (Vilma Vrtačnik Merčun, Marko Štempihar, Maja Novak in Marko Drobne) in bivši učenci – debaterji.

Za mlade debaterje je bilo organiziranih več delavnic za začetnike in delavnic ob obiskih projektnih partnerjev, povabljeni so bili na srečanja mladih v Državnem zboru. Debatiranje v angleščini so vadili na mednarodnih srečanjih, med njimi leta 2013 v dveh projektih programa Mladi v akciji.

Udeleženci mednarodnega tabora European Rainbow iz Litve, z Irske, Hrvaške, Slovaške in iz Slovenije, Veli Lošinj, junija 2013.

Naši debaterji so bili na debatnih turnirjih zelo uspešni Na državnem debatnem turnirju na OŠ Miklavž pri Ormožu je bila aprila 2013 najboljša govorka Lana Škrjanec, na mednarodnem debatnem turnirju v Trbovljah, kjer so debatirali v angleščini, pa je marca 2016 naša ekipa osvojila celo prvo mesto. Vsako šolsko leto se je zvrstilo več debatnih turnirjev (npr. v šolskem letu 2016/2017 jih je bilo načrtovanih pet). Na šolski spletni strani najdemo podatke o naslednjih debatnih turnirjih:

  • 20. oktobra 2012, OŠ Žalec, debata o Alpah: Ana Blaž in Iza Vrtačnik – 5. mesto ekipno, Ana Blaž – 4. najboljša govorka; (več …)
  • 1. februarja 2014, OŠ Venclja Perka Domžale: Nika Podpeskar – 8. mesto;
  • 7. marca 2014, OŠ Rodica, ob 150-letnici šolstva v Domžalah, debata Ali nas osnovna šola dovolj pripravi na življenje?: 11 ekip, naša ekipa Alfa Omega – 3. mesto; (več …)
  • 25. aprila 2014, Državni zbor RS, javna razprava mladih, tema: volitve v evropski parlament;
  • 8. novembra 2014, OŠ Žirovnica, debata Podpiramo davek na sladke pijače in hrano. Starši bi morali biti Facebook prijatelji svojih otrok: 35 ekip, od teh tri naše, 4. in 5. mesto ekipno, Loti Vrtačnik – 5. najboljša govorka; (več …)
  • 14. marca 2015, OŠ Rodica, mednarodni debatni turnir, debata v angleščini o električnih avtomobilih (»All new private automobiles should be powered by electricity«): 13 ekip, naša ekipa – 9. mesto; (več …) (več …)
  • 10. oktobra 2015, I. OŠ Celje, debata Ljudje, ki nezdravo živijo, bi morali več plačevati za zdravstveno zavarovanje: 25 ekip, od teh dve naši – 5. in 6. mesto, Tara Kobetič – 9. najboljša govorka, Teja Sajovic – 10. najboljša govorka; (več …)
  • 12. marca 2016, OŠ Tončke Čeč Trbovlje, mednarodni turnir, debata We should consider everything what we post on the Internet as public: 16 slovenskih in 11 hrvaških ekip, predstavnice naše ekipe, v sestavi Petja Podlipnik, Ana Renko in Lana Horvat, so postale državne prvakinje; (več …)
  • 9. aprila 2016, OŠ Venclja Perka Domžale, debata Vse, kar objavimo na internetu, moramo razumeti kot javno objavo. Gledanje resničnostnih šovov je največja izguba časa: 29 ekip, od teh dve naši – 3. in 7. mesto, Lana Glavan Pivec – 6. najboljša govorka. (Več …)

Poleg omenjenih debatnih turnirjev sta zabeležena še dva posebna dogodka: oktobra 2013 so devetošolke v okviru likovnega snovanja prebarvale star rdeče-zelen govorniški oder v novo črno-belo-modro kombinacijo, v januarju 2015 pa so debaterji posneli prispevek za oddajo Infodrom. (Več …)

Besedilo: Irena Lapanje

NASLOVNA SLIKA: Naše debaterke Lana Horvat, Tamara Resnik in Ana Renko na mednarodnem debatnem turnirju, ki se je odvijal na naši šoli, OŠ Rodica, marca 2015.

TURISTIČNI KROŽEK

Kako so dosežki učencev odvisni od učiteljev oz. mentorjev, je opazno pri vseh dejavnostih na šoli, najbolj takrat, ko določen mentor zapusti šolo ali je dalj časa odsoten. Ena izmed dejavnosti, ki je bila v preteklosti na naši šoli zelo živa, je projekt Turizmu pomaga lastna glava, ki smo ga izvajali v okviru turističnega krožka.

Turizmu pomaga lastna glava je projekt, ki ga je leta 1992 na šoli uvedla učiteljica Ana Medved. Organizira ga Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami. Vsebina projekta je vezana na raziskovanje turizma v domačem kraju, ugotavljanju možnosti za hitrejši razvoj in oblikovanje ponudbe, ki bi vzpodbudila podjetništvo in trženje naravnih danosti ter ostale ponudbe v vseh možnih oblikah. Učenci v okviru projekta izdelajo turistično-projektno nalogo, ki jo predstavijo na tržnici kot turistični proizvod. Državni festival Turizmu pomaga lastna glava poteka po Mercatorjevih centrih. Po upokojitvi Ane Medved leta 2012 je turistični krožek dve leti vodila Tanja Logar, dokler ni odšla na porodniški dopust.

V šolskem letu 2012/2013 je Turistična zveza Slovenije v okviru tega projekta razpisala temo Potuj z jezikom. Članice turističnega krožka so pripravile turistično-projektno nalogo z naslovom P´r nas pa kuhamo. Pri pripravi naloge so sodelovale štiri učenke in tri babice, pri predstavitvi in promociji iger pa se je ekipi pridružila še ena učenka. Članice krožka so v intervjujih z babicami raziskale izraze za jedi in pripomočke, ki so jih uporabljali na širšem območju Domžal v začetku 20. stoletja. Bistveno pri turistično-projektni nalogi je bilo oblikovanje in promocija turističnega proizvoda, zato so izdelale tri družabne igre, ki so temeljile na zabavnem spoznavanju starih izrazov. Nalogo in igre so uspešno predstavile na turistični tržnici ter osvojile srebrno priznanje. Nove družabne igre so nato predstavile še v oddelkih podaljšanega bivanja, na Slamnikarskem sejmu junija 2013 in na OŠ Kapela v okviru Unesco projekta Živimo skupaj.

V šolskem letu 2013/2014 je Turistična zveza Slovenije razpisala temo Na zabavo v naravo. Cilj je bil, da bi mladi v svojem okolju pripravili dogodek v naravi,  namenjen njihovim  vrstnikom. V okviru te tematike je devet učenk 6. in 8. razreda izdelalo turistično-projektno nalogo z naslovom  Tečem v naravo brez skrbi, saj tam je vse drugače kot se zdi, v kateri so raziskale turistični potencial gozdnega območja Šumberka. Projekt so predstavile 11. marca 2014 na turistični tržnici v Mercator centru v Ljubljani, zanj pa so prejele srebrno priznanje.

V tistih letih je bil turistični krožek zelo aktiven tudi na drugih področjih, povezan je bil predvsem s Turističnim društvom Jarše-Rodica, na delavnicah pa je sodeloval z etnološkim krožkom. Dejavnosti, pri katerih so člani turističnega krožka sodelovali: Gregorjevanje, prikaz pranja perila nekoč, delavnica izdelave adventnih venčkov, delavnica za izdelavo velikonočnih butaric, predstavitev velikonočnih običajev in iger (»trkalikanje pirhov«). Sodelovali so tudi na sejmih, kot sta Slamnikarski sejem in Hitovo sejmarjenje.

Učenci 3. a tekmujejo v »trkalikanju« pirhov, aprila 2014.

Besedilo: Tanja Logar

Dostopnost