Vsako leto je Anica Črne Ivkovič, pomočnica ravnateljice, vestno beležila sodelovanje naših učencev na literarnih in likovnih natečajih, ki so jih razpisovale različne organizacije. Njej se moramo zahvaliti, da lahko na tem mestu na kratko predstavimo natečaje, na katerih so bili naši učenci za svoje izdelke nagrajeni s priznanji in nagradami.

Iz podatkov o nagrajencih na likovnih in literarnih natečajih ugotavljamo, da so bili naši učenci v zadnjih devetih letih nagrajeni na 107 natečajih, na katerih so prejeli skupaj 442 priznanj in nagrad. 342 (ali 77 %) nagrad so prejeli za likovne izdelke, ostale pa za literarna dela (100).

Sodelovanje na natečajih in s tem tudi število nagrajenih na natečajih je bilo odvisno od mentorjev, zadnji dve šolski leti pa tudi od posebnih razmer zaradi epidemije covida-19. Največ natečajev, na katerih so bili učenci nagrajeni, sta vodili Breda Podbevšek (47) in Alenka Brovč (42). Mentorica Breda Podbevšek je dolga leta na šoli vodila likovni krožek za dve starostni skupini mlajših učencev, zaradi epidemije covida-19 pa je prenehala prihajati na šolo, zato se je tudi naše sodelovanje na likovnih natečajih zmanjšalo. Zelo uspešni pa so postali učenci na literarnih natečajih pod vodstvom mentorice Alenke Brovč. Poleg omenjenih je sodelovalo še 13 drugih, večinoma učiteljic prve in druge triade ter podaljšanega bivanja. Med temi so imele največ nagrajencev učiteljica likovne umetnosti Katarina Škofic (na trinajstih likovnih natečajih) ter razredni učiteljici Mateja Jakoš Vasle in Ani Gale (na desetih natečajih).

Na likovnih natečajih je bila največkrat nagrajena učenka Ajda Osojnik, ki je prejela 14 nagrad od leta 2013 do leta 2020 (od 2. do 9. razreda). Lana Brugger je prejela sedem nagrad (od 1. do 3. razreda oz. 2017–2019). Na tretjem mestu po številu nagrad je Pina Pavliha s šestimi nagradami (od 2. do 5. razreda oz. 2015–2017).

Mednarodni likovni natečaj Otroci pomagajo otrokom – Moja rdečekrižarska zgodba se je zaključil z odprtjem razstave na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. Izmed 508 prispelih risb so izbrali 30 najboljših, izmed teh pa je šest učencev dobilo glavno nagrado – vikend paket za celo družino na Debelem rtiču. Med glavnimi nagrajenci je bila tudi naša učenka Ajda Osojnik (4. a). Na sliki z mentorico Bredo Podbevšek, marca 2015.

Na literarnih natečajih je bila najbolj uspešna Blažka Jurca, ki je osvojila sedem nagrad v obdobju od 6. do 8. razreda (2018–2020).

Na drugem in tretjem mestu pa sta bili Pija Burger in Petra Gotar s štirimi nagradami v obdobju od 6. do 8. razreda (Pija v obdobju 2017–2020, Petra pa eno leto za njo).

Število sodelujočih učencev na likovnih in literarnih natečajih je bilo ponekod omejeno na največ enega ali dva s cele šole, drugod pa neomejeno. To se odraža tudi v številu nagrajencev. Spodnji grafikon prikazuje število nagrajencev na natečajih, na katerih smo bili nagrajeni najmanj trikrat.

Največ priznanj smo prejeli na natečajih Društva Naša zemlja (skupaj 84). V nadaljevanju bomo predstavili natečaje, na katerih smo bili nagrajeni največkrat.

Na likovnih in literarnih natečajih Društva Naša Zemlja sodelujemo vsako leto, učenci pa so do sedaj prejeli 61 priznanj za likovne izdelke in 23 priznanj za literarna dela. Naši učenci so ustvarjali in bili nagrajeni na natečajih z naslednjimi naslovi: Moja rodna domovina, Srečanja ob vodnjakih in studencih (2015), Moja domovina, Gozdovi – les, naravno bogastvo in prihodnost moje domovine (2016), Moja domovina – poznam tvojo kulturno dediščino? (2017), Moja občina – ali te poznam? (2019), Moja domovina – svoboden kot ptica (2020), Moja domovina – pridelam in jem domače (2021) in Hodim po naši rodni zemlji (2022).

Na likovnih in literarnih natečajih Centra za mlade Domžale so bili naši učenci nagrajeni sedemkrat, prejeli pa so 30 nagrad za likovna in 10 za literarna dela. Sodelovali so na naslednjih natečajih: Zemlja me hrani (2015), Stročnice v deželi pravljic (2016), Gre popotnik v novi svet (2017), Grem na kul-turo (2018), Voda je svoboda (2019), Človek izziva, narava odriva (2020), Objem, dotik, poljub (2021) in Sem/bom/bil mlad (2022).

Na natečaju Centra za mlade Domžale »Grem na kul-turo« so bile med nagrajenci tudi Taja Rebernik, 3. c, Tenea Ilić in Tia Kolenc, 3. a, na sliki z mentorico Bredo Podbevšek, Domžale, maja 2018.

Petkrat so bili učenci nagrajeni tudi na natečajih Mestne občine Slovenj Gradec, ki je razpisovala natečaje za izvirno otroško likovno in literarno delo ter fotografijo (od 2013 do 2017). Skupaj so naši učenci prejeli 36 nagrad in priznanj.

Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik že vrsto let razpisuje likovni natečaj Jenkret je biv -podobe Križnikovih pravljic, na katerem učenci ustvarjajo na temo pravljic, ki jih je zapisal zbiratelj slovenske slovstvene folklore, Gašper Križnik. Na tem natečaju so bili učenci nagrajeni petkrat (2014, 2015, 2018, 2019 in 2021), nagrajenih pa je bilo 35 učencev.

Gaber Jerman, Ajda Osojnik, Metod Glušič in učiteljica Mateja Jakoš Vasle so se udeležili 3. Križnikovega pravljičnega festivala Jenkret je biv … v Motniku. Na likovnem natečaju je Gaber je zasedel tretje mesto z izdelkom Trije kmetje, med dvajset najboljših pa sta se uvrstila tudi umetniji Ajde in Metoda, junija 2014.

Na likovnih natečajih Igraj se z mano, ki jih je razpisal Zavod za usposabljanje Janeza Levca iz Ljubljane, so bili učenci nagrajeni petkrat – skupaj so osvojili 19 nagrad in priznanj (2013, 2014, 2016, 2018 in 2019).

Na literarnih natečajih Območnega združenja veteranov vojne za Slovenije na OŠ Vič iz Ljubljane so naši učenci osvojili 21 nagrad. Nagrajeni so bili na literarnih natečajih: Moja rodna domovina (2014), Jaz in Slovenija čez 25 let (2017), Kjer hiša mojega stoji očeta (2018, 2019, 2020), Pod svobodnim soncem (2021) in Slovenska plemenitost in dobrodelnost v luči domoljubja (2022).

Na likovnih in literarnih natečajih Naravne in druge nesreče, ki jih je organizirala Uprava RS za zaščito in reševanje so bili učenci nagrajeni sedemkrat, osvojili pa so 13 nagrad. Naslovi natečajev so bili: Naravne in druge nesreče – potres (2013), Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo (2014), Delujemo preventivno (2016), Pozor, nevarne snovi! (2017), Neurje (2019) in Bolje pripravljen kot poplavljen (2020), Požarna varnost in prosti čas (2021, 2022).

OŠ Rodica je bila gostiteljica prireditve Naravne in druge nesreče, Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo? Nagrado za najboljšo risbo sta prejela Gašper Zajc, 1. c, in Nika Planinšek, 2. b, aprila 2014.

Zveza prijateljev mladine Slovenije organizira likovni natečaj Evropa v šoli, na katerem so bili naši učenci nagrajeni trikrat (2017, 2018 in 2019), osvojili pa so deset nagrad. Naslovi natečajev so bili: Svet, v katerem želim živeti (nagrajeni leta 2017: Marko Kosanović, 2. a, Zara Podgoršek, 4. c, Pina Pavliha, 5. c, in Andraž Močnik, 4. b), Dediščina okoli nas: Kjer preteklost sreča prihodnost (nagrajeni leta 2018: Matjaž Girandon, Žiga Ručigaj, Tijan Jagušić, Bor Sluga, 4. b in Marcel Pavlin, 5. b) in Snemimo roza-modra očala: Ustvarjamo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante (nagrajen 2019: Julijan Otolani Crait, 4. b).

Na nacionalnem natečaju Evropa v šoli v šolskem letu 2016/2017 so učenci ustvarjali na temo Svet, v katerem želim živeti. Na sliki raper Boštjan Nipič – Nipke z našimi nagrajenci: (z leve) Pina Pavliha (5. c), Zara Podgoršek (4. c), Marko Kosanović (2. a) in Andraž Močnik (poleg njega brat Jure, 4. b), maja 2017.

Osnovna šola Ivana Tavčarja Gorenja vas in Rdeči križ sta razpisovala likovno-literarne natečaje Otroci pomagajo otrokom, na katerih so bili naši učenci nagrajeni petkrat. Šest nagrad so dobili za likovne izdelke, eno pa za literarno delo. Naslovi natečajev so bili: Moja rdečekrižarska zgodba (2014 – nagrajena Ajda Osojnik, 3. a), Udejanjamo naša načela (2015 – nagrajeni Ajda Osojnik, 4. a, in Špela Cotman, 4. c), Povsod in za vsakogar. Že 150 let. (2016 – nagrajena Ajda Osojnik, 5. a), Ker mi je mar. Povsod in za vsakogar. (2017 – nagrajena Bor Skok, 4. b, in Tibor Remškar, 8. b) in Nasmeh, ker mi je mar. Povsod in za vsakogar. (2018 – nagrajena Taja Rebernik, 3. c).

Učenka Špela Cotman, 5. c, je osvojila tretjo nagrado na likovnem natečaju Otroci pomagajo otrokom. Nagrajena risba je bila nagrajena izmed 699 prispelih likovnih del. Na sliki z mentorico Bredo Podbevšek, OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, marca 2016.

Na likovnih natečajih, ki jih je razpisal spletni portal Modre novice Kamnik, so bili naši učenci nagrajeni trikrat, skupaj pa so prejeli sedem nagrad. Naslovi likovnih natečajev so bili: Svet je moder (2016 – nagrajen Ažbe Zobec, 1. a, Ajda Drnovšek in Livia Pavlič, 1. b), Moja želja je … (2018 – nagrajeni Tinkara Mohar, 1. c, in Zoja Čolić, 1. d) in Hiša mojega mesta (2019 – nagrajena Lučka Lenarčič, 1. c in Tijan Geci, 4. a).  

Občina Vrhnika (Osnovna šola, Knjižnica, Zavod za kulturo in Glasbena šola) je razpisala literarne natečaje Rima raja, na katerih sodelujemo od leta 2016/2017, za svoje literarne prispevke pa so učenci prejeli štiri nagrade. Leta 2017 je bila nagrajena Ana Siard (7. c), leta 2018 Blažka Jurca (6. b) in Zala Ivanovič Loparec (7. b), leta 2021 pa Brina Eržen (7. b).

Ana Siard, 7. c, je na podelitvi nagrad za natečaj Rima raja prebrala svojo pesem Rdeča sreča, Vrhnika, maja 2017 (foto: Gašper Tominc, novinar in urednik, Naš časopis).

Na literarnih natečajih Bralnice pod slamnikom Založbe Miš so učenci osvojili štiri nagrade. Leta 2017 je bila nagrajena Pija Burger (6. b), leta 2018 Neja Brank (9. b), leta 2019 pa Blažka Jurca (7. b) in Lucija Strajnar Ravnjak (7. b).

Na literarnem natečaju Založbe Miš (Bralnice pod slamnikom) je za svoje razmišljanje o invalidnosti nagrado dobila Pija Burger iz 6. b (mentorica Alenka Brovč), za strip na temo Bolečina odraščanja pa Jure Močnik iz 4. b (mentor Ivan Mitrevski), na sliki Pija Burger, mentorica Alenka Brovč, voditelj prireditve Boštjan Gorenc Pižama in Jure Močnik, Domžale, maja 2017.

Tudi na literarnem natečaju Bodi pisateljica, ki ga vsako leto razpiše Pionirski dom – Center za kulturo mladih, smo bili nagrajeni od leta 2016/2017 dalje. Leta 2017 je bila nagrajena Nina Brugger (7. a), leta 2019 Blažka Jurca (7. b), leta 2021 pa Rachel Laura Lovšin (8. a).

Učenci so bili trikrat nagrajeni na mednarodnem likovnem in literarnem natečaju OŠ Frana Albrehta Kamnik: Pogled (2018 – Gaja Kobetič je osvojila 1. mesto), Dom (2019 – nagrajena Ela Kušar, 9. c) in Zmaga (2020 – nagrajeni Nika Stanič, 6. a, Jure Močnik, 7. b, Alja Gabrovec, Maja Korošec, Lena Oberwalder Zupanc, Gaja Aplinc Jamšek, 9. a).

Gaja Kobetič, 9. a, je na mednarodnem natečaju z naslovom Pogled za svoj literarni izdelek prejela prvo nagrado, na sliki z mentorico Jano Stančič, Kamnik, novembra 2019.

Po dvakrat so bili učenci nagrajeni na naslednjih natečajih:

 • likovni natečaj Zimske radosti v organizaciji Zavoda za šport in rekreacijo (2016 in 2019, skupaj 43 nagrajenih učencev);
 • likovni natečaj Petarde? Ne, hvala! Društva za zaščito živali Ljubljana (2015 –Neli Auda, 1. c, in Alja Gabrovec, 4. a; 2017 – Eva Korošec, 4. a);
 • likovni natečaj Raziskujemo senzoriko – Vrtec Zarja Kamnik (2017 – Ažbe Zobec, 2. a; 2019 – Lučka Lenarčič, 1. c, in Tadej Treven, 2. a);
 • literarni natečaj slovenske Karitas (sodelujemo od leta 2017/2018): Za zdravje in dobre odnose (2020 – Pija Burger, 9. b) in Moja poteza (2021 – Rachel Laura Lovšin, 8. a);
 • literarni natečaj Safe.si (Točka ozaveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje): v letih 2018 in 2019 je bilo nagrajenih osem učencev. Leta 2018 je bil naslov natečaja Obnašanje in komuniciranje na spletu – lepo je, če si na spletu prijazen!,leta 2019 pa Kritična uporaba interneta – ne verjemi vsemu, kar najdeš na spletu!
Na natečaju Safe.si leta 2018 so naše šestošolke osvojile prvo nagrado. Avtorice stripov so bile: Blažka Jurca, Taja Vejnovič, Nika Planinšek, Petra Gotar, Vita Žerak Novak in Lucija Strajnar Ravnjak, na sliki z mentorico Alenko Brovč, junija 2018.
Učenca Jure Močnik in Oskar Pogačar, 6. b, sta z izvirno zgodbo in fantastično stripovsko podobo na natečaju Safe.si 2019 premagala konkurenco 65 stripov in osvojila prvo nagrado, z mentorico Alenko Brovč, junija 2019.

Poleg tega smo sodelovali še na številnih drugih natečajih, ki so bili organizirani samo enkrat. Med njimi naj izpostavimo le nekatere:

 • literarni natečaj Otroci sveta Zavoda za kulturo besed in odnosov Ti in jaz (2013 –Nina Pavlič Hren, 8. b);
 • literarni natečaj o prihodnosti Evrope z naslovom Moji predlogi za rešitev finančne krize v Evropski uniji, projekt MinglEU, v organizaciji MIZKŠ, ZRSŠ, CPI, CEMEPIUS, Evropskega parlamenta in Informacijske pisarne v Sloveniji (2013 – Teja Šabec, 9. b, je bila za svojo razpravo nagrajena z ekskurzijo v Strasbourg);
 • likovni natečaj Vodni detektiv – Voda in energija, ICRO (2014 – Gaber Jerman, Maja Korošec, Ajda Osojnik in Jan Simončič, vsi 3. a);
 • likovni natečaj Postani donavski umetnik v organizaciji Ministrstva za okolje in prostor (2015 – Pina Pavliha, 2. c, Aleksander Kosanović, 3. a, Pija Juhart, Maja Korenjak Mihelič, Lia Lenarčič, Kaja Zajc in Petra Žavbi, 3. c, so dobili posebno priznanje za estetsko izvedbo);
 • likovni natečaj Sem to res jaz? v organizaciji Knjižnice Domžale (2015 – Elez Rastoder, Jon Jensterle, Miša Jovanov, Urša Aleksandra Bergant, 2. a; Neli Bandelj, Matej Klopčič, Manca Kos in Tita Majhenič, 3. a);
 • literarni natečaj Različnost ni ovira za razvoj naših zmožnosti v organizaciji YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa (2016 – Tjaša Stražiščar, 6. c);
 • literarni natečaj Ob dnevu človekovih pravic v organizaciji Društva za Združene narode za Slovenijo (2016 – Klara Ravnjak Strajnar, 8. b);
 • literarni natečaj A se štekaš Univerze na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič (2018 –Džemil Nadžak, 7. c, in Boni Auda, 8. a);
 • natečaj Odpadne vode, Blejski vodni festival in Ministrstvo za okolje in prostor (1. nagrada: Enja Grad, Trisha Robnik in Tina Topič, 8. b.; 3. mesto: Miha Prajs, 7. a, Staš Ortar, 8. c);
Na Blejskem vodnem festivalu so Enja Grad, Tina Topič in Trisha Robnik prejele prvo nagrado za video prispevek na natečaju Odpadne vode, na sliki z gostom, hrvaškim igralcem in režiserjem Radom Šerbedžijo, Bled, junija 2017 (foto: Sabina Topič).
 • literarni in likovni natečaj Triglav moj dom v organizaciji OŠ dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica (2018, nagrajena so bila 4 likovna dela – Miha Urankar, 3. a, Gaber Jerman, Jan Simončič, Ajda Osojnik, 8. a; in 4 literarna dela – Nik Prusnik, 8. b, Gašper Lavrič, Nika Sedlak, 8. c, in Katarina Mušič, 9. c);
 • likovni natečaj Život uz rijeku Savu Osnovne škole Trnjaska, Zagreb (2019 – nagrajena sta bila Lučka Jeraj in Pan Lajovic, 3. c);
 • likovni natečaj Raziskujemo morski svet je ob svoji 50-letnici razpisala Morska biološka postaja Piran Nacionalnega inštituta za biologijo (2019 – nagrajena sta bila Tadej Treven, 2. a, in Tinkara Mohar, 2. c);
Tinkara Mohar, 2. c, je na natečaju Raziskujemo morski svet prejela zlato priznanje; njena mentorica je bila Breda Podbevšek, junija 2019.
 • mednarodni natečaj je Na krilih metulja in laboda/»Auf Schmetterlings- und Schwanenflügeln«, mednarodni natečaj za najboljšo otroško in mladinsko knjigo mestne občine Schwanenstadt v Gornji Avstriji/Internationaler Kinder- und Jugendbuchwettbewerb der Stadtgemeinde Schwanenstadt (2019, na 17. mednarodnem literarnem natečaju v Schwanenstadtu v Gornji Avstriji »Zaklad je tam, kjer so prijatelji« (nagrajena je bila Pija Burger za slikanico Mravljinčkovo upanje);
 • International Art Contest For Children »Hear the Innermost Words of Nature« v organizaciji Panevezio Gamtos Mokykla, Litva (2020 – nagrajena je bila Miša Jovanov, 7. c);
 • literarni natečaj Župančičeva frulica Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (2020 – nagrajen je bil Aljaž Zorc, 7. b);
 • likovni natečaj ob prazniku Občine Domžale Naša občina v barvah, Galerija Domžale (2021 – nagrajeni: Neža Rozman, Tinkara Gerčar, 3. c, Jure Močnik, Max Martinuč, 8. b, Brina Korošec, 8. c in Mark Milosavljevič Saunig, 8. d);
 • likovni natečaj Pozabljena reka, ki ga je v okviru projekta Tokovi prihodnosti razpisal Zavod za ihtiološke in ekološke raziskave REVIVO iz Doba (2022 – nagrajeni sta bili Eva Razpet, 7. c, in Maša Strmole, 8. b, za posamično delo ter Tijan Jagušić in Mark Kristjan Borić, 8. b, za skupinsko delo). Nagrajenci so bili povabljeni na petdnevno mednarodno Erasmus+ Zeleno konferenco za mlade, ki bo konec septembra 2022 v Avstriji (v bližini mesta Tamsweg). Tam se bodo družili z mladimi iz cele Evrope, raziskovali naravo in se ukvarjali z okoljskimi izzivi, saj je namen konference spodbujati okolju bolj prijazno prihodnost. Eva Razpet je bila izbrana tudi za ambasadorko skupine iz Slovenije. Nagrajena dela z natečaja so bila od 26. maja do 9. junija 2022 razstavljena v Galeriji Domžale. Razstava z naslovom Iz spomina Kamniške Bistrice in svetovni dan rib selivk je bila namenjena predstavitvi izgleda Kamniške Bistrice pred dobrimi 100 leti in danes. Mentorici učencem, sodelujočim na natečaju Pozabljena reka, sta bili Danica Volčini in Katarina Škofic.
Mark Kristjan Borić in Tijan Jagušić pred nagrajenim likovnim izdelkom, Galerija Domžale, 26. maja 2022.

Besedilo: Alenka Brovč, Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA SLIKA: Marko Kosanovič, Jure Močnik, Pina Pavliha, Zara Podgoršek in Andraž Močnik z mentorico Bredo Podbevšek na slavnostnem zaključku nacionalnega natečaja Evropa v šoli, ki je bil v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani, maja 2017.

MEDNARODNO TEKMOVANJE V PISANJU ESEJA V ANGLEŠČINI

Devetošolka Nika Kobetič je na mednarodnem tekmovanju v pisanju  eseja z naslovom »Mladi iz jugovzhodne Evrope za blaginjo regije« navdušila s tretjim mestom. Tekmovanje je potekalo v okviru 20. obletnice Procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi (SEECP), ki je bil ustanovljen leta 1996 v Sofiji na srečanju ministrov za zunanje zadeve iz regije. Cilj tekmovanja je bil približati poglede mladih na prihodnji razvoj regije z vidika procesov evropske integracije in sodelovanja med državami Jugovzhodne Evrope. Tekmovanje je organiziral bolgarski parlament, ki je po rotacijskem sistemu takrat predsedoval Parlamentarni skupščini Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (PS SEECP), ob dejavni podpori nacionalnih parlamentov. K tekmovanju so bili povabljeni mladi iz vseh držav jugovzhodne Evrope v starosti do 29 let. Nika Kobetič je s svojimi pronicljivimi idejami, kritičnim razmišljanjem in odličnim znanjem tujega jezika prepričala mednarodno žirijo  v sestavi  parlamentarcev, ki delujejo na področju mladinskih dejavnosti, izobraževanja in kulture, vidnejših javnih osebnosti, oblikovalcev mnenj, univerzitetnih  profesorjev, novinarjev in predstavnikov nevladnih organizacij.

Zmagovalcem je bila nagrada podeljena na posebni slovesnosti, ki je bila 10. junija 2016 v času letnega zasedanja PS SEECP v Sofiji. Slovesnost  je potekala v plenarni dvorani Narodnega sobranja Republike Bolgarije, kjer ji je nagrado podelila Tsetska Tsacheva, predsednica Narodnega sobranja Republike Bolgarije.

Devetošolka Nika Kobetič na slovesnosti za govorniškim pultom na 20. jubilejnem zasedanju Parlamentarne skupščine Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (PS SEECP) v Sofiji, 10. junija 2016.
Nika Kobetič je prejela nagrado za tretje mesto v pisanju eseja z naslovom Mladi iz jugovzhodne Evrope za blaginjo regije, na sliki z mentorico Darinko Šmit Bahčič, junija 2016.

Besedilo: Darinka Šmit Bahčič

(Skupno 160 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost