Dnevi evropske kulturne dediščine (DEKD) potekajo pod okriljem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), ki vsako leto določi nosilno temo, zbere aktivnosti različnih organizacij s cele Slovenije in izda knjižico s programom prireditev in dejavnosti. Naša šola je na DEKD prvič sodelovala septembra 2010, ko smo v Knjižnici Domžale postavili razstavo z naslovom Kofutnikova domačija v očeh mladih. Na DEKD 2011 je kot članica Slamnikarskega krožka sodelovala naša učiteljica Vilma Vrtačnik Merčun, razstava pa je nosila naslov Slamnikarstvo – naš dolg do prihodnosti. Po nekajletnem premoru smo ponovno sodelovali leta 2015, od takrat dalje pa je naše sodelovanje neprekinjeno. V času DEKD v sodelovanju s Knjižnico Domžale na njihovem razstavnem prostoru pripravimo tematsko razstavo, na dan odprtja razstave pa organiziramo proslavo s kulturnim programom. Pri organizaciji se izmenjujeta likovna pedagoginja Katarina Škofic in razredna učiteljica Ani Gale, k sodelovanju pa vedno povabita tudi ostale učitelje na šoli.

DEKD 2015

Na DEKD 2015 smo v Knjižnici Domžale postavili razstavo z naslovom 365 dni praznovanj.

Razstavo je pripravila učiteljica likovne umetnosti, Katarina Škofic. Predstavljeni so bili vsi pomembni prazniki, od dneva državnosti, Gregorjevega, Valentinovega, dneva žena, Miklavževanja in mnogi drugi. V knjižnem prostoru so učenci od prvega do petega razreda pripravili tudi izredno lepo proslavo, skozi katero se je vlekla rdeča nit praznovanj. Odprtje razstave je bilo v sredo, 30. septembra 2015.

DEKD 2016

ZVKDS je razpisal temo Dediščina okoli nas. Ob tej priložnosti je Katarina Škofic v sodelovanju z Unesco koordinatorico, Petro Šuštar, pripravila razstavo Naši posvojeni spomeniki – likovni prikaz spomenikov, ki smo jih posvojili v okviru UNESCO projekta: grobeljskega drevoreda, učne poti ob Mlinščici in Kofutnikove domačije. S fotografijami in slikami ter risbami so se učenci še bolj poglobljeno seznanili s spomeniki, ki predstavljajo našo kulturno dediščino. Bolj ko spoznavamo dediščino okoli nas, bolj ta postane del našega vsakdana in našega sobivanja z njo. Razstava je bila na ogled v Knjižnici Domžale v času Dnevov evropske kulturne dediščine (DEKD), od 1. do 8. oktobra 2016. Od 18. oktobra 2016 dalje pa je bila na ogled v večnamenskem prostoru Osnovne šole Rodica. Del razstave si je še vedno možno ogledati na spletni strani šole.

DEKD 2017

Na razpisano temo Voda, od mita do arhitekture sta Katarina Škofic in Petra Šuštar pripravili razstavo Zgodbe o vodi. Voda navdihuje naše zgodbe. Z njo so povezani miti, legende, zgodbe s srečnim koncem, žalostne zgodbe, igrive in smešne zgodbe. Na razstavi so bile predstavljene ilustracije, ki so nastale na Unescovem likovnem ekstemporu OŠ Rodica, ki je bil maja 2017 v grobeljskem drevoredu. Ilustracije so nastale ob poslušanju zgodb, povezanih z vodo. Slavnostno odprtje razstave je bilo v sredo, 27. septembra 2017. Vse zbrane je pozdravila Anica Črne Ivkovič, pomočnica ravnateljice na OŠ Rodica. V kulturnem programu so sodelovali: Meta Tancik, učenka 4. a, ki je vodila prireditev, nastopali pa so Lana Brugger in Klara Rovanšek iz 4. a ter Alenka Strušnik, Živa Žerak Novak, Tibor Remškar in Rok Ladič iz 9. b. Učenci so pod vodstvom mentoric Petre Šuštarin Katarine Škofic lepo izpeljali kulturni program na temo voda. Utrinke z odprtja razstave je mogoče najti na spletni strani povezavi: http://www.domzalec.si/zgodbe-o-vodi. Razstava Zgodbe o vodi je bila na ogled v Knjižnici Domžale od 27. septembra do 9. oktobra 2017. DEKD smo dopolnili z dogodkom v četrtek, 21. septembra 2017, ko so se učenci 3. razreda v okviru športnega dne sprehodili ob naši domači reki Kamniški Bistrici. Proti Homcu so hodili po njenem desnem bregu mimo naselij Spodnje, Srednje in Zgornje Jarše, nazaj pa po njenem levem bregu mimo Radomelj, Škrjančevega in Vira. Ustavili so se tudi v lepo urejenem športnem parku na Viru. Sprehod po brežinah Kamniške Bistrice je nudil čudovito vzdušje naše bistre reke, ki je bila po obilnem septembrskem deževju visoka in zato še bolj živahna. Spomnili so se, zakaj je bila reka zelo pomembna za naše prednike v preteklosti in zakaj je za nas pomembna danes.

DEKD 2018

ZVKDS je to leto razpisal temo Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost. Ani Gale je ob tej priložnosti pripravila razstavo z naslovom Kulturna in naravna dediščina naše domače pokrajine.Učenci so predstavili svoja raziskovalna in ustvarjalna dela o naravni in kulturni dediščini naše domače pokrajine v obliki likovnih, fotografskih in literarnih izdelkov. Razstava je bila na ogled v Knjižnici Domžale od 17. septembra do 6. oktobra 2018. V kulturnem programu na odprtju razstave je sodeloval Otroški mešani pevski zbor OŠ Rodica pod vodstvom zborovodkinje Eme Cerar, na klavirju pa jih je spremljal Uroš Pele. Prireditev so vodili učenci Eva Vale, Svit Mandelj in Brina Mlakar. V kulturnem programu so zaplesali tudi plesalci Otroške folklorne skupine Domžale, pod vodstvom Damjane Praprotnik. Učenci so uprizorili tudi odlomek o začetku izdelovanja slamnikov v Domžalah.

DEKD 2019

ZVKDS je razpisal temo Dediščina#Razvedrilo#Umetnost. Ani Gale je postavila razstavo z naslovom Igramo se, veselo pojemo in plešemo. Likovna dela učencev so predstavljala običaje, šege in navade ob praznikih, ob delu in pomembnih življenjskih dogodkih ter stare otroške igre. Slovesno odprtje razstave učencev OŠ Rodice je bilo 23. septembra 2019. Na proslavi sta sodelovala Otroški pevski zbor OŠ Rodica pod vodstvom Eme Cerar in Otroška folklorna skupina Kulturnega društva Domžale, pod vodstvom Damjane Praprotnik. Razstava je bila na ogled v Knjižnici Domžale do 12. oktobra 2019.

DEKD 2020

Predpisana tema DEKD 2020 je bila Spoznaj. Ohrani. Varuj. V okviru razpisane teme je Ani Gale pripravila likovno razstavo z naslovom Dediščina Občine Domžale v stripu. Učenci so dediščino domače pokrajine predstavili v stripu. Slovesno odprtje likovne razstave s kulturnim programom je bila 28. septembra 2020, razstava pa je bila na ogled do 17. oktobra 2020.

DEKD 2021

Osrednja tema najbolj prepoznavnega kulturnega dogodka pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije, na katerem je sodelovalo petdeset držav, podpisnic Evropske kulturne konvencije, je bila leta 2021 – Dediščina za vse. ZVKDS je glede na to, da hrana povezuje, izbral naslov Dober tek! Koncept razstave sta izdelali Katarina Škofic in Sabina Burkeljca, razstava pa je nosila naslov Dober tek, knjižni junaki! Mentorici učencem sta bili še Viviana Škrabec in Mateja Jakoš Vasle. Vsebino razstave so predstavili takole: »Ste kdaj postali lačni ob branju knjige? Veliko knjig opisuje pojedine, prigrizke in malice. Za nekatere jedi, ki jih omenjajo zgodbe, sploh še niste slišali? Si je katero od jedi pisec preprosto izmislil? Kaj jedo knjižni junaki? Upodobitve hrane iz literarnih del so postavljene na ogled. Morda vas spodbudijo, da preizkusite nov recept ali da preberete novo knjigo. Oboje bo prav.« Svoja dela so razstavili učenci: Luna Debeljak, Leon Remšak, Ana Šoba, Brina Umek, Ahmed Grošić, Neli Auda, Neža Vovk, Ana Zevnik Kljajić, Lia Korun, Urška Šubelj, Sara Efremov, Ambrož Tekavc, Anže Cencelj, Eva Trtnik, Marcel Pavlin, Veron Šmarčan in Evelin Seles Podgoršek. Razstava je bila na ogled v Knjižnici Domžale od 27. septembra do 16. oktobra 2021.

Besedilo: Katarina Škofic, Ani Gale, Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA SLIKA: Del razstave Naši posvojeni spomeniki v Knjižnici Domžale, DEKD, septembra 2016.

Dostopnost