Raziskovalna naloga s področja sociologije

Avtorici: Brina Klander Kržišnik in Naja Remšak, 9. c, OŠ Rodica

Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun

POVZETEK

V raziskovalni nalogi sva želeli odgovoriti na vprašanje, katere elektronske naprave ima večina devetošolcev in koliko časa na dan preživijo pred ekrani telefonov in računalnikov. Anketo je izpolnilo 50 učencev devetih razredov OŠ Rodica, starih od 14 do 15 let, 46 % fantov in 54 % deklet. Vsi anketiranci imajo svoj telefon, računalnik pa jih ima 92 % (vsi, razen treh deklet). 54 % devetošolcev pred ekrani telefonov preživi štiri ure in več na dan, enak čas pred ekrani računalnikov pa preživi 28 % devetošolcev. Zaskrbljujoče je, da 19 % devetošolcev pred ekrani telefonov preživi celo več kot osem ur na dan. Malo časa, eno uro na dan ali manj, pred ekrani telefonov preživi 12 % devetošolcev, pred ekrani računalnikov pa 44 %. Glede na to ugotavljava, da so devetošolci manj časa pred ekrani računalnikov kot pred ekrani telefonov. Po času, preživetem pred ekrani telefonov, so opazne razlike med spoloma. Kar 70 % deklet preživi pred ekrani telefonov štiri ure ali več na dan, pri fantih pa je takih 30 %. Večina fantov pred ekrani telefonov preživi dve do tri ure (44 %). Glede na to lahko zaključiva, da so dekleta bolj zasvojena s telefoni kot fantje. Razlike glede časa, preživetega pred ekrani računalnikov, med spoloma niso velike. 43 % fantov in 44 % deklet pred ekrani računalnika preživi eno uro na dan ali manj, 26 % fantov in 30 % deklet dve do tri ure na dan, 31 % fantov in 26 % deklet pa več kot štiri ure. Po ugotovitvah študije Jama Pediatrics najstniki vsak dan v povprečju preživijo skoraj osem ur pred zaslonom. To količino časa pred zasloni telefona presega 33 % deklet in 4 % fantov.

KLJUČNE BESEDE: otrocipred ekrani, otroci pred zasloni, pametni telefon, računalnik

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost