Raziskovalna naloga s področja psihologije

Avtorici: Eva Vale in Brina Eržen, 9. b, OŠ Rodica

Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun

Povzetek:

Z raziskavo sva želeli ugotoviti razlike med omejitvami staršev do otrok glede na spol in starost otrok. Zanimalo naju je, na kakšne načine starši omejujejo svoje otroke pri uporabi elektronskih naprav, stilu oblačenja in druženju s prijatelji. V središču najinega zanimanja je bilo naslednje vprašanje: Ali starši bolj omejujejo dekleta ali fante in ali bolj omejujejo učence 6. ali 9. razreda? Anketirali sva 50 učencev 6. in 9. razreda, kjer so bili dečki in deklice številčno enako zastopani. Raziskava je pokazala, da imajo vsi učenci 6. in 9. razreda elektronske naprave, vsaj mobilni telefon. Starši uporabo elektronskih naprav bolj omejujejo mlajšim kot starejšim učencem, razlike glede na spol pa so zanemarljive. Brez omejitev uporabe elektronskih naprav je 44 % dečkov in deklic 9. razreda in 16 % dečkov in deklic 6. razreda. Stroge omejitve (uporaba le do ene ure na dan) imajo samo učenci 6. razreda (16 %). Število omejitev je bilo bolj odvisno od starosti kot od spola. Večina učencev 9. razreda lahko svobodno izbira stil oblačenja, nošenja modnih dodatkov in frizure (84 %), med učenci 6. razreda pa je takšnih manj kot polovica (44 %). Petina šestošolcev (24 %) se nikoli svobodno ne odloča o stilu in frizuri, med devetošolci pa je takšnih le nekaj učencev (4 %). Dovoljenje staršev za druženje s prijatelji je odvisno tako od starosti kot od spola otrok. Raziskava je pokazala, da je brez omejitev (s prijatelji se lahko družijo vsak dan) 17 % deklic in 23 % dečkov 6. razreda ter 69 % dečkov in 50 % deklic 9. razreda. Stroge omejitve (s prijatelji se lahko družijo samo enkrat na teden) veljajo za 17 % deklic in 8 % dečkov 6. razreda in 8 % deklic 9. razreda, dečki 9. razreda takih omejitev nimajo. Omejevanje pogostosti druženja s prijatelji je pri nižji starosti otrok smiselna, pri starejših otrocih pa morajo starši vzpostaviti zaupen odnos in dobre medsebojne odnose z otroki.

Ključne besede: odgovornost staršev, vzgoja otrok, uporaba elektronskih naprav, osebnostni stil, druženje mladih

(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost