Raziskovalna naloga s področja etnologije

Avtorici: Kjara Koštrun in Tjaša Mahnič, 8. b, šol. leto 2022/2023

 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun

POVZETEK:

V raziskovalni nalogi sva primerjali šolska glasila pred petdesetimi leti in danes. Na osnovi prispevkov v glasilih sva ugotavljali podobnosti in razlike v načinu življenja izpred 50-ih let in danes. Prebrali sva vse prispevke treh številk šolskega glasila Glasilo iz šolskega leta 1972/1973 in šolskega glasila Utrip Rodice iz šolskega leta 2021/2022 ter primerjali zunanjo podobo in vsebino glasil. Nobena številka Glasila ni bila opremljena s slikovnim gradivom, v glasilu Utrip Rodice pa je slikovno gradivo na vsaki strani. Skupaj sva v njem našteli 324 fotografij (slik dogodkov, likovnih in drugih izdelkov, rokopisov, portretov učencev itd.). Vsebino prispevkov sva razvrstili v tri skupine. V prvo sva uvrstili prispevke, ki govorijo o načinu življenja pred petdesetimi leti, na primer o novogradnjah v okolici naše šole (most čez Kamniško Bistrico, vrtec na Viru, nova šola v Domžalah), političnih temah tistega časa (npr.  politični krizi na avstrijskem Koroškem in o vojni v Vietnamu), o sprejemanju prvošolcev v pionirje in osmošolcev v mladinsko organizacijo, o nošenju kurirčkove pošte ter takratnih državnih praznikih in prireditvah. V drugo skupino sva uvrstili prispevke o načinu življenja na šoli, ki je podoben današnjemu: podobne prireditve (npr. pred 1. novembrom in 8. februarjem, obiski pesnikov in pisateljev), podobne ekskurzije, bralna značka, tekmovanja, pustovanje ter dnevi dejavnosti in krožki. V tretjo skupino sva uvrstili prispevke, ki so vezani na današnje življenje, npr. državni prazniki, šole v naravi, ekskurzije v tujino, sodelovanje učencev v mednarodnih projektih ter druge posebnosti in zanimivosti kot npr. nočitev pevcev v šoli, nacionalna preverjanja znanja, predstavitev dežel, iz katerih so priseljeni učenci itd. V zadnjem glasilu je vključenih tudi veliko razvedrilnih vsebin, ki jih v glasilih, nastalih pred petdesetimi leti, še ni bilo. Predvsem pa je opazen tehnološki napredek družbe, npr. v prispevkih o e-recitalu in virtualnih proslavah, o sodelovanjih preko Zoom-a, QR kode, ki omogočajo, da učenci prispevke preberejo na pametnih telefonih itd.

KLJUČNE BESEDE: šolska glasila, Glasilo, Utrip Rodice, zgodovina šole, pionirska organizacija, mladinska organizacija, dan republike, kurirčkova pošta, bralna značka, ekskurzije, šola v naravi, virtualna proslava, Zoom, OR koda, e-recital

(Skupno 12 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost