Raziskovalna naloga s področja psihologije

Avtorici: Maja Manojlovič in Tija Podgornik, 9. b, šol. leto 2022/2023

Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun

POVZETEK

Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kako pogosto mladostnice uporabljajo ličila in kako je uporaba ličil povezana z njihovo samopodobo. Anketirali sva 57 deklet 8. in  9. razreda, kar predstavlja 78-odstotni delež vse populacije deklet v zadnjih dveh razredih na šoli. Vsa dekleta, vključena v raziskavo, že uporabljajo kozmetiko. Dobra polovica (56 %) jih ličila uporablja zaradi težav z mozolji, tretjina (33 %) zaradi lepšega izgleda, ostale pa zaradi posnemanja mame (4 %) ali iz drugih razlogov. Dekleta so med najpogostejšimi razlogi za ličenje navajala naslednje: večja samozavest in lažje soočanje s situacijami, sebi so tako bolj všeč, so boljše volje in se bolje počutijo. 63 % osmošolk in 50 % devetošolk ima težave z mozolji, ki jih želijo prikriti z ličenjem. Od šestih sošolk, s katerimi sva opravili intervjuje, se vse razen ene naličijo vsak dan, tako za v šolo kot za druženje s prijatelji. V intervjujih sva sošolke izvali, da so razmišljale o tem, ali bi bile lahko bolj samozavestne na kak drug način. Navajale so naslednje primere: če bi nosile lepa oblačila in bi imele lepo urejene lase, če bi vedele, da imajo lepo kožo in da so lepe že po naravi. Raziskava je potrdila najino hipotezo, da so vsa dekleta močno odvisna od zunanjega izgleda, kar je verjetno znak slabe samopodobe in pomanjkanja samozavesti.

KLJUČNE BESEDE: kozmetika, ličenje, samopodoba, samozavest

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost