Raziskovalna naloga z drugih področij – gospodinjstvo

Avtorici: Jerca Capuder in Maša Strmole, 9. b, šol. leto 2022/2023

Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun

POVZETEK

Z najino raziskavo sva želeli ugotoviti, ali učencem naše šole ugaja šolska malica in ali se jim zdi dovolj raznolika. Rezultati slonijo na odgovorih 166-ih učencev 3., 5. in 8. razreda. Dvema tretjinama učencev (66 %) je šolska malica všeč, dobri tretjini (34 %) pa ne. Mlajšim učencem je malica bolj všeč kot starejšim. Z analizo enotedenskega jedilnika šolske malice sva ugotovili, da so bili vsak dan na jedilniku sadje, pijača in eno škrobnato živilo. Učencem je najbolj všeč, če za malico dobijo pico (55 %), čaj ali kakav (16 %) in kruh z namazi (12 %), nekaj učencev pa je predlagalo druge izbire (17 %). Učencem bi lahko ponudili bolj zdravo vrsto pice, z veliko zelenjave in začimbami ter brez sira, ki ga strokovnjaki uvrščajo med nezdrava živila. Več kot tretjine učencev (38 %) pri malici nič ne moti, 31 % jih meni, da je preveč kruha, 13 % pa, da je premalo sadja. Ostali so pod drugo napisali, da je za malico premalo mesa ter prevečkrat čaj. Glede na literaturo, ki govori o zdravi prehrani, ugotavljava, da so glede zdrave prehrane bolj ozaveščeni tisti učenci, ki so odgovorili, da je za malico premalo sadja. Takih je največ v 8. razredu (24 %). Na vprašanje, česa si želijo več pri šolski malici, je največ učencev (47 %) odgovorilo, da pogrešajo več mesnin, kar kaže na to, da so navajeni na tako vrsto hrane in da se doma prehranjujejo precej nezdravo. 29 % učencev si za malico želi več peciva, 13 % več sadja, ostali učenci pa so izbrali odgovor »drugo«. Slednji so napisali, da si želijo večje porcije in bolj raznolike napitke.  Ugotavljava, da Smernice zdrave prehrane prepoznavajo, da je pri mesu, mleku in mlečnih izdelkih problematična živalska maščoba, v njih pa ne prepoznavajo škodljivosti živalskih beljakovin, na kar opozarja tuja literatura.

KLJUČNE BESEDE: šolska malica, zdrava prehrana, ogljikovi hidrati, beljakovine, maščobe, skrita živila, bolezni izobilja, sadje in zelenjava, prehranske vlaknine

(Skupno 92 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost