Raziskovalna naloga s področja zgodovine

Avtorici: Luna Debeljak in Živa Zore, 8. b, šol. leto 2022/2023

Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun in mag. Ana Podpečan

POVZETEK

V raziskovalni nalogi sva skozi pisne, ustne in materialne zgodovinske vire spoznavali, kako je potekala športna vzgoja na naši šoli v preteklosti. Izhajali sva iz popisa pokalov, plaket in diplom za športne dosežke, ki sva ga izvedli na začetku raziskovanja. Ugotovili sva, da je v šolskem arhivu 258 diplom, v razstavni vitrini pa 83 pokalov, 21 plaket in 2 medalji.Za 10 pokalov se podatki o tem, kdaj in na katerem tekmovanju so bili osvojeni, niso ohranili. Iz ostalih priznanj sva ugotovili, da so naši učenci prejeli50 diplom in 22 pokalov za osvojena 1. mesta na občinskih tekmovanjih, 35 pokalov za osvojena 1. mesta na področnih tekmovanjih in 2 pokala ter 14 plaket z državnih tekmovanj. Opravili sva pet intervjujev z učitelji športa in izvedeli, da je bilo podeljevanje priznanj za dosežke na športnih tekmovanjih odvisno od organizatorja. Za nekatere pomembne zmage, tudi na državnem nivoju, tekmovalci niso dobili nobenih priznanj, na drugih lepo oblikovane pokale ali plakete. Zato ohranjeni  pokali, plakete in diplome ne kažejo realne slike o športnih dosežkih naših učencev. Največ diplom je s tekmovanj v košarki, atletiki, rokometu, namiznem tenisu, odbojki, gimnastiki in nogometu. Največ pokalov in plaket pa je iz košarke, namiznega tenisa, gimnastike, atletike in odbojke. Ohranjenih je veliko priznanj s športnih tekmovanj, ki jih danes ni več: iz streljanja (Mladina SLO),  orientacijskega tekmovanja, rokometa, veleslaloma, plavanja, Dnevnikovega krosa in teka treh krajevnih skupnosti. Šola je bila od nekdaj usmerjena v sodelovanje na športnih tekmovanjih, uspehi pa so bili za učitelje drugotnega pomena. Izjave učiteljev športa potrjujejo navedbe v literaturi o tem, da se je spremenil način življenja, da se otroci danes manj gibajo kot nekoč, zato ne preseneča, da na testiranjih za športno-vzgojni karton dosegajo slabše rezultate. Ure športa v šolah tako postajajo še bolj pomembne. Šport, gibanje in sprostitev so postale osnovne potrebe vsakega posameznika in so pomembna prvina zdravja. Cilj športne vzgoje je učencem privzgojiti »telesnokulturne navade«, da bi šport vzljubili in bi mu tudi kasneje v življenju namenjali čim več prostega časa.

Ključne besede: šport v osnovni šoli, športna vzgoja, športna tekmovanja, diplome, priznanja, pokali, plakete, gradnja atletskega stadiona, športni dnevi, šole v naravi, športno-vzgojni karton, šolske športne igre, športne interesne dejavnosti, cilji športa

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost