Šolska knjižnica na Osnovni šoli Rodica je knjižnica, ki je z delovanjem trdno stopila v slovenski šolski prostor, med najboljše šolske knjižnice in ta prostor ves čas tudi sooblikuje. Svojo namero, da želi učence šole in tudi zaposlene popeljati v svet branja (predvsem leposlovja), motivacije za branje, raziskovanja, druženja ob knjigah in knjižnih ustvarjalcih ter odkrivati nove in nove izzive, je v veliki meri že udejanjila. A izzivov ji nikoli ne bo zmanjkalo, to je več kot gotovo, kajti načelo vseživljenjskega UČENJA ima vtisnjeno kar v svojem žigu, če se nekoliko pošalim. Branje je temelj (kot dihanje), da ne izgubljam besed, kaj pomeni kvalitetna in hitra informacija v sodobnem času. V ospredju njenega delovanja pa je učenka/učenec – torej otrok oz. človek, ki je najpomembnejši člen, da naša slovenska družba obstoji in nas ohrani kot posameznike in kot narod.

V preglednem prispevku so vrhunci in posebnosti njenega delovanja v zadnjem desetletju in pa tudi najslajši sadovi (v obliki sodelovanj, nagrad), ki so plod dvajsetletnega sodelovanja knjižničark(e) (Sabina Burkeljca, univ. dipl. bibliotekarka in prof. slovenščine, sem v šolski knjižnici na OŠ Rodica zaposlena od leta 2001; v zadnjih letih je za polovičen delovni čas zaposlena še dodatna knjižničarka – od leta 2018/2019 je stalno zaposlena strokovna delavka Tjaša Medved, mag. bibliotekarstva) z učitelji in drugimi strokovnimi delavci, ki se zavedajo, da brez tovrstne opore in podpore šolski sistem ne more dobro delovati, pa tudi založniki, strokovnjaki za branje, ustvarjalci in drugimi strokovnjaki in entuziasti, ki cenimo branje in knjige. Knjižničarji se zavedamo, da brez sodelovanja ne zmoremo dosegati želenih rezultatov ali jih celo presegati in postati dober model.

Osnovne naloge šolske knjižnice so: nakup knjižničnega gradiva, strokovna obdelava, hranjenje, izposoja in odpis gradiva ter ostale strokovne naloge. Poleg tega je knjižnica prostor učenja, izobraževanja (KIZ in drugo bibliopedagoško delo) in tudi druženja. Prostor pred knjižnico je namenjen razstavam, npr. ob praznikih, posebnih dnevih, obletnicah literatov, prirejamo tematske razstave ipd.

V nadaljevanju bom kronološko povzela le posebne, zanimive, pomembne in izstopajoče dejavnosti, ki so se v letih od 2012 do 2022 odvijale v šolski knjižnici OŠ Rodica in so zanimive tudi za širšo javnost ob pomembnem jubileju šole – naši 50-letnici.

Učenci čakajo na stopnišču pred knjižnico na izposojo, maja 2012.

2011/2012

Študijska skupina za knjižnično dejavnost v okviru ZRSŠ za območje Domžal, Kamnika in Zasavja je potekala na naši šoli.

V februarju 2012 sem se aktivno udeležila mednarodne konference o biblioterapiji, ki je potekala v New Delhiju v Indiji. Organiziral jo je AWIC, indijska sekcija IBBY-ja. Na njej sem predstavila primer dobre prakse – biblioterapijo/biblopreventivo, ki smo jo izvajali na naši šoli.

Sabina Burkeljca na konferenci o biblioterapiji v New Delhiju, Indija, februarja 2012.

V maju 2012 sem se aktivno udeležila mednarodne konference v Lodžu na Poljskem, na kateri smo osvetljevali vpliv medijev in knjig na otroke. Mednarodno konferenco je organiziral Oddelek za bibliotekarstvo in informacijsko znanost iz Lodža.

Za učence od 1. do 4. razreda smo v okviru Bralnic pod slamnikom organizirali srečanje z ilustratorjem Damijanom Stepančičem. V šolskem letu 2011/2012 je krožek bralna delavnica-biblioterapija obiskovalo osem deklet iz 9. razreda. Vse, razen ene, so pri bibliopreventivi sodelovale vsa štiri leta. Dekleta so v štirih letih naredila velik napredek v razmišljanju in komunikaciji, tako da smo se brez težav lahko pogovarjale o tem, kaj čutijo ob branju. Zaključek naših srečanj je bil slovesen in sladko-grenak. Naš krožek je bil šola za življenje in menim, da so za svojo osebnostno rast dekleta pridobila znanja, ki jim bodo v življenju pomagala, da se bodo lažje spopadala z manjšimi in večjimi težavami. O notranji motivaciji za branje ni potrebno izgubljati besed, prepričana sem, da bo ostala pomemben del njihovih življenj.

Prva skupina učenk krožka biblioterapija/bibliopreventiva, ob zaključku tedenskih, štiriletnih srečevanj, junija 2012.

Na šoli smo uvedli novo interesno dejavnost – Kino na OŠ Rodica, ki je pri učencih spodbujala estetiko za ogled kvalitetnih filmov in distanco do filmov, narejenih za pop okus.

2012/2013

Sodelovali smo na mladinskem festivalu Bralnice pod slamnikom – obiskala sta nas svetovno znani pisatelj John Boyne (med drugim je napisal knjigo Deček v črtasti pižami) in uveljavljena slovenska mladinska pisateljica Cvetka Sokolov. Več …

Pisatelj John Boyne in članice bralnega kluba z mentorico Sabino Burkeljca, maja 2013.

Več …

O biblioterapiji sem predavala in pisala prispevke na seminarju o biblioterapiji v Karlovcu na Hrvaškem, na študijski skupini za knjižničarje glasbenih šol v Velenju, udeležila sem se  pogovornega večera na založbi Modrijan o prevodni literaturi, v intervjuju na radiu Val 2002 v oddaji Ambulanta 202 in drugimi. Med številnimi svojimi članki naj omenim pomemben prispevek v mednarodni reviji Writer and ilustrator, ki je bil objavljen v maju 2013. V maju 2013 sem bila organizatorica seminarja o biblioterapiji z naslovom Izzivi biblioterapije v sodobni družbi  v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije in Sekcije za šolske knjižnice. Predavatelji smo bili praktiki in teoretiki, ki se ukvarjamo s tem področjem. Seminarja na naši šoli se je udeležilo preko 40 knjižničarjev, učiteljev idr. iz cele Slovenije.

Seminar o biblioterapiji/bibliopreventivi na OŠ Rodica, maja 2013.

V tem šolskem letu smo štartali z novo skupino učencev na krožku Bralna delavnica – biblioterapija. Prebrali smo dve knjigi nizozemskega pisatelja Guusa Kuijerja Naj ljubezen gori kot plamen, amen in Raj je tukaj in zdaj in se o njih pogovarjali. Prav tako smo izvajali krožek Gremo v kino, na katerem smo si pogledali pet kvalitetnih mladinskih filmov.

2013/2014

10. aprila 2014 je v Domžalah potekal strokovni simpozij ob 150-letnici šolstva v Domžalah, kjer sem bila članica programskega odbora in urednica zbornika povzetkov (»Pedagog in izzivi časa«), ki je izšel ob tem dogodku.

9. maja 2014 je našo šolo v okviru Bralnic pod slamnikom obiskal eden najbolj plodnih, priznanih in nagrajenih nizozemskih avtorjev mladinske literature – Guus Kuijer. Njegove knjige smo prebirali pri krožku, zato je bilo srečanje še toliko bolj polno. To leto je šolo v Jaršah obiskala še slovenska mladinska pisateljica Nataša Konc Lorenzutti. Več …

Pisatelj Guus Kuijer je gostoval na OŠ Rodica, maja 2014 (arhiv založbe Miš).

Izvajala sem predavanja in sodelovala na pomembnih dogodkih izven šole – naj naštejem nekatere: konferenca SIDRO, sodelovanje na slovenskem knjižnem sejmu o biblioterapiji, na DSP-ju o aktualni problematiki na področju mladinske književnosti, 20-letnica Zdrave šole, predavanje na konferenci v Tallinu v Estoniji (SOS Children’s Villages).

2014/2015

V šolski knjižnici je za polovični delovni čas poleg mene delala učiteljica razrednega pouka, Nadja Lemut.

Ponovno smo sodelovali na mladinskem festivalu Bralnice pod slamnikom – obiskal nas je pisatelj Slavko Pregl. Izpostavila bi dodatno in bolj angažirano vključitev knjižnice (na obojestransko pobudo) v pouk 3. c razreda z učiteljico Anito Gaber Peceli. Skupaj smo prebirali knjigo Untu in skrivnost polarne zime.

Pri interesni dejavnosti Bibliopreventiva je sodelovalo sedem deklet iz 8. razreda. Na krožku smo uresničevali cilje bibliopreventive (čustveno branje, uvid v glavne junake, pogovor med/po branju). Posebej bi omenila obisk terapevtskega psa v juniju 2015. Predstavnica društva Ambasadorji nasmeha nam je pokazala, kako lahko pes pozitivno vpliva na branje v varnem okolju.

Branje s terapevtskim psom v knjižnici, junija 2015.

V tem šolskem letu je deloval krožek Gremo v kino, na katerem smo si ogledali štiri kvalitetne mladinske filme in se o njih pogovarjali.

Morda bi na tem mestu povedala, da vsako leto (pred marcem 2020) našo šolsko knjižnico obiščejo otroci iz bližnjega vrtca Ostržek – zanje izvedemo prilagojeno bibliopedagoško uro.

2015/2016

V šolski knjižnici je bila za polovičen čas poleg mene zaposlena še Nadja Lemut, prof. razrednega pouka.

Sodelovali smo na mladinskem festivalu Bralnice pod slamnikom – obiskal nas je ilustrator in stripar Ivan Mitrevski. Koordinirala ter izvedla sem Noč knjige skupaj z Anito Gaber Peceli v aprilu 2016. Izkazalo se je, da je dogodek zelo zanimiv za učence, zato smo se odločili, da ga bomo v naslednjih letih še ponovili. Več …

Čudovito smo sanjali s knjigami na noči knjige – na sliki z gostjo, pripovedovalko pravljic, Majo Furman, aprila 2016.

Ob zaključku bralne značke sta učenke in učence obiskala ilustrator Ivan Mitrevski in pisatelj Žiga X Gombač. Več …

Izvedli smo mobilnost v projektu K1: Kreativno in ustvarjalno mišljenje – v oktobru smo izvedli ure na naši šoli za partnerje s Finske (»job shadowing«) ter v maju 2016 obiskali Finsko in prisostvovali pouku ter življenju.

Na bralni klub, ki je deloval po principu bibliopreventive, so prihajale učenke iz 8. in 9. razreda. Skupaj smo prebirale knjigo Bratovska skrivnost nizozemskega pisatelja Emiela De Wilda. Interesna dejavnost Gremo v kino je delovala le še v tem šolskem letu.

2016/2017

V knjižnici sta bili za polovičen delovni čas poleg mene izmenično zaposleni še Nadja Lemut in Saša Klemenc – učiteljici razrednega pouka.

Sodelovali smo na mladinskem festivalu Bralnice pod slamnikom – obiskala nas je urednica, pisateljica in literarna kritičarka dr. Gaja Kos. Več …

Z Anito Gaber Peceli sva v 3. c razredu v aprilu izvedli Noč knjige – gostja je bila slovenska ilustratorka Marija Prelog. Noč knjige 2017.

Ob zaključku bralne značke je učence obiskal pisatelj in prevajalec Boštjan Gorenc Pižama.

Z Anito Gaber Peceli sva s prispevkom Šolsko gledališče mentorja išče sodelovali na konferenci gledališke pedagogike v Ljubljani »Umetnost učenja« (marca 2017). Na strokovnem simpoziju Knjige – pomoč pri odraščanju sem imela v okviru Bralnic pod slamnikom (Knjižnica Domžale, januarja 2017) samostojni referat o bibliopreventivi.

2017/2018

V knjižnici je bila poleg mene polovično zaposlena še Andreja Grabar, učiteljica slovenščine.

Sodelovali smo na mladinskem festivalu Bralnice pod slamnikom – obiskala nas je pripovedovalka Ana Duša. Na dogodku so sodelovali učenci 5. razreda z učiteljico Drago Jeretina Anžin.

Knjižnica je postala »čajnica« – srečanje s pripovedovalko Ano Duša, januarja 2018.

Ob zaključku bralne značke je učence šole obiskala pisateljica, pripovedovalka in urednica Irena Cerar. Na srečanju slovenske mreže Zdravih šol sva imeli skupaj z Drago Jeretina Anžin (maja 2018) aktivni prispevek o najinem sodelovanju in preventivi s pomočjo bralnih aktivnosti na naši šoli.

Srečanje z angleškim mladinskim pisateljem Kevinom Brooksom.

2018/2019

V juniju 2018 se je začel vnos knjižničnega gradiva v COBISS in se intenzivno nadaljeval v septembru, ko se je v knjižnici za polovični delovni čas zaposlila Tjaša Medved, mag. bibliotekarstva – strokovna delavka z licenco za COBISS. V tem šolskem letu smo vnesli okoli 7000 enot gradiva in ga več tisoč enot tudi odpisali. Vpis gradiva v katalog/sistem COBISS in odpis je postala prednostna (ne pa edina) naloga knjižnice za naslednjih nekaj let.

Šolo je v okviru mladinskega festivala Bralnice pod slamnikom obiskal pisatelj Peter Svetina – eden najbolj cenjenih slovenskih mladinskih pisateljev. Več …

Pisatelj Peter Svetina, poleg njega sta knjižničarka Tjaša Medved in Irena Miš Svoljšak iz založbe Miš, spredaj desno v kotu sedi mentorica Draga Jeretina Anžin, januarja 2019.

Ob zaključku bralne značke je šolo obiskala pisateljica Cvetka Sokolov. Bilo res nepozabno, prisrčno srečanje in velika motivacija za branje. Več …

Obisk pisateljice Cvetke Sokolov, aprila 2019.

Skupaj z Drago Jeretina Anžin sva na evropski konferenci o bralni pismenosti v Köbenhavnu na Danskem pripravili in predstavili aktivni prispevek o skupnih bralnih projektih (avgusta 2019).

V Köbenhavnu je kolo glavno prevozno sredstvo, avgusta 2019.

V mednarodnem projektu Branje ne pozna meja (v zborniku posebej opisan) smo sodelovali že tretje leto. Gre za projekt, pri katerem šolska knjižnica z učiteljico Drago Jeretina Anžin in učenci iz 5. b razreda sodeluje s šolo iz Velike Gorice iz Hrvaške. Naj tu omenim še mednarodni bralni projekt Naša mala knjižnica, ki ga izvajamo v 3. razredu z učiteljico Anito Gaber Peceli. Zelo veseli smo bili presenečenja – založba Sodobnost International nam je podarila obisk belgijskega pisatelja in ilustratorja Jana de Kinderja, s katerim so imeli tretješolci prav posebno uro ustvarjanja z različnimi risarskimi tehnikami. Več …

Obisk belgijskega ilustratorja Jana de Kinderja, projekt Naša mala knjižnica, maja 2019.

Noč knjige 2018.

2019/2020

Začelo se je eno od »posebnih« šolskih let, zaznamovano s covidom-19, ki je popolnoma spremenilo naše načrte in delo. Tudi šolska knjižnica se je morala v marcu 2020 prilagoditi novi realnosti. V času zaprtja šole smo se v šolski knjižnici ukvarjali z vpisom gradiva v COBISS – vpisali smo približno 90 odstotkov vsega knjižničnega gradiva, ustvarili smo spletno e-knjižnico in ažurno objavljali spletne vire za učenje doma. Tjaša Medved je oblikovala zid branja, kamor so učenci zapisali, kaj prebirajo doma in mnenja o prebranih knjigah. V tem šolskem letu je po dolgem času spet zaživel knjižničarski krožek, ki ga je vodila Tjaša Medved.

Bralnice pod slamnikom in srečanje s pisateljico, pesnico in igralko Sašo Pavček je potekalo v obliki YouTube posnetka, po spletu. Prav tako je po spletu potekalo srečanje s pisateljico in pesnico Aljo Furlan, ki je posebej za učence naše šole pripravila posnetek ob zaključku bralne značke.

V času epidemije smo na spletno stran šole postavili e-knjižnico, kjer so učenci našli vrsto virov, dogodkov in drugih vsebin za branje in učenje. V času epidemije smo postavili tudi spletne razstave – ena je bila Lakota po besedah. Več …

2020/2021

Korona čas se je nadaljeval, ukrepi so se ves čas spreminjali, a smo v maju 2021 po dolgem času le dočakali obisk knjižnega ustvarjalca v živo. 25. maja 2021 nas je obiskal izjemni slovenski pisatelj Sebastijan Pregelj. Njegova zbirka knjig Zgodbe s konca kamene dobe je izjemno brana in nagrajena. Bil je poseben dogodek in potrdilo se je, da je srečanje v živo nekaj popolnoma drugega kot po spletu. Bili smo ga prav zares veseli! Več …

Obisk pisatelja Sebastijana Preglja v šolski knjižnici, maja 2021.

Po odprtju šol oz., ko so se učenci vrnili nazaj v šolo, smo postopoma odpirali tudi šolsko knjižnico, v katero so prihajali učenci po knjige, po vire informacij. Knjiga je v času zaprtja postala zagotovo bolj cenjena. Izposojati smo začeli po oddelkih (v prvem in drugem triletju), kar se je izkazalo za dobro odločitev, saj so si učenci naenkrat izposodili več knjig.

Na povabilo Pionirske knjižnice – centra za mladinsko knjižničarstvo sem bila v letu 2021 članica komisije (ena izmed sedmih članic iz celotne Slovenije) za priznanje zlata hruška 2020, ki ga podeljujejo za najboljše izvirne slovenske in prevedene – leposlovne in poučne knjige za mlade, ki so izšle v tem letu v Sloveniji. Tudi za naslednje leto sem bila naprošena, da sodelujem v komisiji za izbor zlate hruške.

2021/2022

Pouk v šoli od septembra poteka v šoli – s posameznimi odrejenimi karantenami oddelkov na domu. Knjižnica je odprta ves čas, učenci vanjo prihajajo po knjige, na ure KIZ-a ter pouk pod pogoji, ki so določeni.

Letos smo večino dejavnosti lahko izpeljali v živo, med njimi obisk pisateljice Maše Ogrizek v okviru Bralnic pod slamnikom, obisk pisateljice Majde Koren (za 2. triletje) ter Anje Štefan in Marka Hatlaka (za 1. triletje) ob zaključku bralne značke. Več …

Obisk pisateljice Maše Ogrizek aprila 2022 – srečanje s 5. b v knjižnici.

Naša knjižnica sledi knjižnim novostim. V tem šolskem letu sem bila ponovno imenovana v nacionalno komisijo za izbor najboljših mladinskih knjig za leto 2021 (zlate hruške) kot predsednica komisije s sedmimi člani.

Leposlovne knjige, dostop do kvalitetnih informacij, orodja, ki otrokom omogočajo prepoznavo le-teh, izobražen ter osveščen kader, prijeten ter moderno opremljen prostor za uporabnike in SODELOVANJE z učitelji in ostalimi in s podporo vodstva šole, ostajamo močna (p)o(d)pora našim učencem in strokovnim delavcem v želji in veri ter upanju v dobro prihodnost, ki si je želimo in ustvarjamo vsi skupaj.

Skupaj nam bo uspelo – znova in znova!

Besedilo: Sabina Burkeljca

NASLOVNA SLIKA: Slika: Knjižnica Osnovne šole Rodica je sodobna šolska knjižnica, maja 2021.

Knjižničarki Sabini Burkeljca (na sliki drugi z desne) je slovenska sekcija Mednarodne zveze za mladinsko književnost novembra 2017 podelila nacionalno priznanje IBBY za »aktivno delovanje z mladimi bralci na OŠ Rodica ter za promocijo mladinske književnosti in branja v širšem okolju in v mednarodnem prostoru«. Cankarjev dom, novembra 2017.

Dostopnost