IV. teden od 6. 4. do 10. 4. 2020

SLOVENŠČINA  Slovenščina poteka v spletni učilnic
MATEMATIKA

 4_teden_mat_MUS3_8r__Darja_Zankar

Matematika 8.r (MUS 2)Pavlič_teden_4

MATEMATIKA 8_MUS1_4.teden

Ziernfeld in Berlec poteka v spletni učilnici

TUJI JEZIK TJA poteka v spletni učilnici – poišči svojo skupino
LIKOVNA UMETNOST  ta teden ni na urniku  Film urbani_elementi_9.r._3.teden glasbena_abstraktna_slika_LS1,LS2,LS3_3.teden linearna_perspektiva_8.r._3.teden skupinski_portret_6.r_3.teden
GLASBENA UMETNOST   Navodila za GUM
GEOGRAFIJA  Geografija poteka v spletni učilnici
ZGODOVINA Zgodovina poteka v spletni učilnici
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA DKE poteka v spletni učilnici DKE 8.r teden4
FIZIKA Fizika poteka v spletni učilnici
KEMIJA Kemija poteka v spletni učilnici
BIOLOGIJA  BIOLOGIJA 8_4
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  TIT poteka v spletni učilnici
ŠPORT 8. razred 4. teden
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti

III. teden od 30. 3 do 3. 4. 2020

SLOVENŠČINA  Tretji teden SLJ 8.razred
MATEMATIKA

 MATEMATIKA 8_MUS1_3.teden_Grilj

MATEMATIKA 8 (Berlec)

delovno gradivo 3_teden_mat_MUS3_8r__Darja_Zankar

Matematika 8.r (MUS 2)Pavlič_teden_3

Matematika 8_tretji teden(Ziernfeld)

TUJI JEZIK

TJA (Šmit) poteka v spletni učilnici

ANGLEŠČINA_8. R_Lapanje_3. teden Delovni list 2 Delovni list 1

ANGLESCINA-MUS_8.R-GROBIN_3.teden

ANGLESCINA-SIRCELJ-8.R_3.teden

ANGLEŠČINA_8.R_TAMARA_KOVAČIČ_3.teden

LIKOVNA UMETNOST   likovna umetnost 8 3 teden naloga
GLASBENA UMETNOST  GUM8B_3
GEOGRAFIJA Geografija poteka v spletni učilnici GEO 8.b teden3
ZGODOVINA  Navodila za delo – 8.b
DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA DKE 8.r teden3 DATOTEKA2
FIZIKA Fizika poteka v spletni učilnici
KEMIJA Kemija poteka v spletni učilnici
BIOLOGIJA  bio 8_3
TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA  TIT delovni_list_resitve
ŠPORT  8. razred 3
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti

II. teden od 23. 3 do 27. 3. 2020

7.8.9.SPH.2.teden

Slovenščina 8 (vse skupine)_drugi teden

GEO 8.b teden2

DKE 8.r teden2

FI 2 teden2

TJA 81 Lapanje drugi teden V2       Housework PP

Kemija poteka v spletni učilnici

Zgodovina – 8b

OPK, 7.d in 8.b

ANGLEŠČINA_8.R_TAMARA_KOVAČIČ_2.teden            ANGLEŠČINA_8.R_ Housework PP                            ANGLEŠČINA_8.R_TAMARA_KOVAČIČ_Rešitve_2.teden

TJA85 (Šmit) drugi teden              TJA 85 Rešitve drugi teden

OIP_TELEVIZIJA_2.teden

GUM8B_2

MATEMATIKA 8_MUS1_2 teden

Matematika 8_drugi teden(Ziernfeld)

Matematika 8 (Berlec)

Mat_MUS3_8r__Darja_Zankar delovno gradivo 2_teden_

Šport 8. razred 23-27. 3

IŠP 23-27. 3

ANGLESCINA-MUS_8.-GROBIN-2.teden             2.PPZ_ANGLESCINA-DODATNE VAJE-1

Matematika 8.r (MUS 2)Pavlič_teden_2

Fizika 2_teden_FIZ 8BC

ANGLEŠČINA 8 MUS_ŠIRCELJ 23-29_3             2.PPZ_ANGLESCINA-DODATNE-VAJE-1-1 8razred      anglescina REŠITVE

Likovna umetnost 8 2 teden pozdrav

Likovno snovanje 2 2 teden

Nemščina_na_daljavo,_2._teden,_8._razred             ENTSCHULDIGUNG FÜR DIE SCHULE 8r

DIP_23_27_3_2020

BIO8_2

TIT8_23_29_3_2020

Računalniška omrežja_drugi teden(Ziernfeld)

POK_8

OBDELAVA GRADIV_2 teden

I. teden od 16. 3 do 20. 3. 2020

Sodobna priprava hrane (Maček)

Glasbena umetnost (Gačnik)

OPK (Dešman Senčar) Navodila za delo – OPK, 7.d in 8.b

Zgodovina (Dešman Senčar) Navodila za delo – 8.b

Navodila za razredno uro 8c ( Smolè)

Dodatni pouk iz fizike za 8 ( Smolè)

OBDELAVA GRADIV- delo na daljavo (Grilj)

Nemščina na daljavo_1. teden (Kolenc)

MATEMATIKA 8 – delo na daljavo (Grilj)

GEO 8.b (Drobne)

DKE 8.r DATOTEKA1

FI 2 francoščina 2 (izbirni) 8.a, 8.b in 8.c (Drobne)

TJA 81 Lapanje prvi teden (Lapanje )

MATEMATIKA MUS 4 (Berlec) 8r  MAEMATIKA_4 URA MATEMATIKA_1 URA MATEMATIKA_2 URA MATEMATIKA_3 URA

Matematika 1.teden 8r (Pavlič)

ŠSP 8r

Fizika za 8b in 8c ( Smolè)

Računalniška omrežja (Ziernfeld)

Šport 8. razred 16-20.3

POK_8.RAZRED(16.-20.3.)pdf

TJA 8. razred TJA85 (Šmit)

Likovna umetnost 8. r delo na daljavo (Škofic)

DIP_16_27_3_2020 (Mah)

Prvi in drugi teden ŠNO (Stančič)

Prvi in drugi teden LIT (Stančič)

delovno gradivo 1_teden_mat_MUS3_8r_Darja_Zankar

DOPOLNILNI POUK 8-1.TEDEN-2.PPZ-VAJE

8.MUS 16-20.3 TJA (Šircelj)

Likovno snovanje 2 (Škofic)

SLJ_Slovenščina prvi teden 8r (Vse skupine)        Slovenščina Odvisniki_vaja1                    Slovenščina Odvisniki_vaja2

Matematika 8 (Ziernfeld)

Dopolnilni pouk matematika 8 (Ziernfeld)

TJA PRIPRAVA-1.TEDEN-MUS8. (Grobin Kham)

BIO8 (Volčini)

ANGLEŠČINA_8.R_TAMARA_KOVAČIČ

OIP_TELEVIZIJA (Kovačič)

KEMIJA_8.RAZRED(16.-20.3.) (Vidmar)

Dostopnost