Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2013

Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2013

Na območnem srečanju mladih raziskovalcev za kamniško-domžalsko območje, ki je bilo 8. 4. 2013 na OŠ Preserje pri Radomljah, je 21 učencev OŠ Rodica predstavilo 12 raziskovalnih nalog. Raziskovalne naloge učencev razredne stopnje se ne uvrščajo na državno srečanje. Od...
DRUGI PROJEKTI – ZAKLJUČENI

DRUGI PROJEKTI – ZAKLJUČENI

Druge projekte bomo predstavili v treh delih: Projekti, ki so se zaključili do leta 2020: Opolnomočenje za izboljšanje bralne pismenosti (2011–2013), Gibanje mi je v pomoč (2012–2014), Socialni in kulturni kapital (2013–2014), Kreativna karavana (2014), Tandem...
DOSEŽKI UČENCEV – MLADI RAZISKOVALCI (2011/2012–2020/2021)

DOSEŽKI UČENCEV – MLADI RAZISKOVALCI (2011/2012–2020/2021)

Mladi raziskovalci naše šole se regijskega in državnega srečanja mladih raziskovalcev Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) udeležujejo od šolskega leta 2002/2003 dalje. Do letošnjega leta so v okviru ZOTKS izdelali več kot 120 raziskovalnih nalog. Cilj...

Socialni in kulturni kapital

Socialni kapital (SK) označuje količino in pomembnost socialnih stikov v okolju, v katerem živimo. Odnosi in mreže stikov temeljijo na zaupanju in vzajemnosti, na skupnih vrednotah in normah. Kulturni kapital (KK) pa se nanaša na posedovanje znanja, veščin, poznavanje...
Dostopnost