Mladi raziskovalci naše šole se regijskega in državnega srečanja mladih raziskovalcev Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) udeležujejo od šolskega leta 2002/2003 dalje. Do letošnjega leta so v okviru ZOTKS izdelali več kot 120 raziskovalnih nalog. Cilj mladinskega raziskovanja je predvsem uvajanje mladih v raziskovalno dejavnost. Učenci se naučijo jasno izražati svoja mnenja, oblikovati predvidevanja in se uriti v kritičnem, inovativnem in ustvarjalnem razmišljanju. Mladi raziskovalci so svoje raziskovalne naloge predstavljali na regijskih srečanjih kamniško-domžalskega območja, s katerih se je najboljša raziskovalna naloga z vsakega predmetnega področja uvrstila na državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Na regijskih srečanjih so mladi raziskovalci prejeli le priznanje za sodelovanje, na državnem nivoju pa so lahko osvojili bronasto, srebrno ali zlato priznanje. Koordinatorka in mentorica za mladinsko raziskovanje na naši šoli je bila Vilma Vrtačnik Merčun, od šolskega leta 2021/2022 dalje pa Klemen Kos.

V zadnjem desetletju, ki ga podrobneje predstavljamo v tem zborniku, so naši mladi raziskovalci izdelali 49 raziskovalnih nalog, zanje pa so skupaj prejeli 180 priznanj, od tega 72 z državnih srečanj. 16 mladih raziskovalcev je na državnih srečanjih prejelo zlata priznanja, 21 srebrna in 35 bronasta.

Ideje za raziskovanje so učenci iskali predvsem v domačem okolju, v Domžalah in okolici, kjer so veliko pozornosti posvetili starim domačijam, kot sta Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah in Markuzova v Študi, načinu življenja v njih ter slamnikarski tradiciji. Podatke so iskali v župnijskih arhivih, v NUK-u, Šolskem muzeju in Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, neprecenljive vrednosti pa so bili tudi razgovori z domačini, nekateri so ohranili tudi dragocene pisne vire. Najpogumnejši mladi raziskovalci so za svoje raziskave navezali stike s Slovenci v ZDA, Argentini in Nemčiji ter s slovenskimi misijonarji v Afriki. Zelo uspešne so bile tudi raziskovalne naloge, ki so nastale na osnovi preprostih, a aktualnih eksperimentov doma, npr. o različnih načinih shranjevanju sadja in zelenjave, o plesnenju živil, o značilnostih prsti itd. 

Najuspešnejši učenci so na državnem srečanju mladih raziskovalcev prejeli zlato priznanje. To so bili:

Za velik uspeh štejemo tudi srebrna priznanja z državnih srečanj mladih raziskovalcev, ki jih je v zadnjem desetletju prejelo 29 naših učencev, če upoštevamo še letošnje šolsko leto. Vsi povzetki raziskovalnih nalog so objavljeni na šolski spletni strani pod zavihkom Projekti – Mladi raziskovalci, raziskovalne naloge pa so dostopne v šolski knjižnici, tiste z domoznansko tematiko pa tudi na spletnem portalu Knjižnice Domžale (Domoznanska zbirka).

Poleg tega so naši mladi raziskovalci od šolskega leta 2004/2005 dalje raziskovali tudi v okviru programa Mladi raziskovalci zgodovine Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS). Med cilji raziskovalnega programa so spoznavanje in oblikovanje odnosa do kulturne dediščine, uvajanje mladih v sistematično in samostojno razmišljanje ter oblikovanje zaključkov ob proučevanju gradiva. Svoje raziskave so predstavljali na državnih srečanjih, kjer so lahko osvojili zlato, srebrno ali bronasto priznanje. V zadnjem desetletju so raziskovali na naslednje teme: Plačilna sredstva skozi čas  (2011/2012), Knjige, branje in bralna kultura (2012/2013), Ohranjanje spomina (2013/2014), Sledi prve svetovne vojne v mojem kraju (2014/2015), Zgodbe o uspehih in porazih (2015/2016), Prazniki in praznovanja v šolstvu nekoč in danes – primerjava (2016/2017), Migracije (2017/2018), Letovanja otrok in družin v preteklosti (2018/2019), Poklici v preteklosti (2019/2020) in Snaga k zdravju pomaga (2021/2022). V vseh letih zadnjega desetletja je Komisija za delo zgodovinskih krožkov ZPMS našim raziskovalcem podelila zlata priznanja. Zanimiva so bila tudi državna srečanja mladih raziskovalcev zgodovine, saj je bila poleg tekmovalnega dela vedno organizirana tudi krajša strokovna ekskurzija, v šolskem letu 2018/2019, ob 50-letnici programa Mladi raziskovalci zgodovine, pa je bilo organizirano dvodnevno srečanje v domu ZPMS v Pacugu.

PREDSTAVITVE RAZISKAV MLADIH RAZISKOVALCEV

Mladi raziskovalci so bili večkrat povabljeni k predstavitvi svojih raziskovalnih ugotovitev – sem uvrščamo nastope v Slamnikarskem muzeju v Domžalah, izid in predstavitev knjige, razstave in prispevke, ki so nastali na osnovi raziskovalnih nalog naših raziskovalcev.

Na osnovi raziskovalne naloge Nike Grošelj in Lare Tekavc z naslovom Operni pevec Anton Šubelj z Rodice (1899–1965) in njegovo prvo potovanje v Ameriko (1928–1929) je nastala knjiga z enakim naslovom. Raziskovalki sta raziskali življenjsko pot opernega pevca Antona Šublja, ki je bil doma z Rodice, nato pa sta na osnovi slovenskih časopisov, ki so izhajali v ZDA, predstavili vse koncerte, ki jih je imel ob prvem obisku Amerike. Teh je bilo 86 v 45 ameriških mestih, od atlantske do pacifiške obale. Kulturno društvo Groblje, ki je knjigo založilo, in OŠ Rodica sta organizirala predstavitev knjige s kulturnim programom, ki je bila v soboto, 10. novembra 2012, v Kulturnem domu Groblje. V kulturnem programu so, poleg avtoric raziskave in mentorice Vilme Vrtačnik Merčun, sodelovali tudi: operna pevca Rebeka Radovan in Marko Kobal iz Opere Balet Ljubljana, baritonist Tadej Cerar, kvintet Pirnat in Mešani pevski zbor Klas Groblje. Celotna prireditev je bila posneta in je na ogledu na YouTubu pod naslovom Operni pevec Anton Šubelj z Rodice. Več …

Leto dni pozneje smo o opernem pevcu Antonu Šublju pripravili razstavo, ki je bila na ogled od 11. do 30. novembra 2013 v Knjižnici Domžale. Na razstavi je bilo 18 plakatov in naslovni plakat, vse je oblikovala likovna učiteljica Maja Novak. Na slavnostnem odprtju razstave so naši učenci pripravili kulturni program z glasbenimi in gledališkimi točkami, avtorici raziskave Nika Grošelj in Lara Tekavc pa sta obiskovalce popeljali po razstavi.

Spomladi 2016 smo iz posnetega gradiva za raziskovalno nalogo Kako kolar izdela kolo? Janez Pergar, eden zadnjih kolarjev na Slovenskem (avtorja raziskave sta bila Samo Mazovec in Aleks Andoljšek) izdelali poučen filmček z enakim naslovom, ki je dostopen na YouTubu.

Mlada raziskovalca Samo Mazovec in Aleks Andoljšek s kolarjem Janezom Pergarjem, Moravče, februarja 2016.

Zelo odmevna je bila tudi raziskovalna naloga z naslovom Knjiga vzorcev kit iz slamnikarske tovarne bratov Oberwalder iz leta 1912, ki sta jo izdelala Liza Oberwalder Zupanc in Klemen Justin v šolskem letu 2016/2017. Vzorce kit smo fotokopirali, nato pa sta jih raziskovalca sortirala po različnih kriterijih. Sortirane fotokopije vzorcev kit je Katarina Škofic oblikovala za razstavo, ki je bila 10. junija 2017 predstavljena na Slamnikarskem sejmu v Domžalah, kasneje pa je postala del stalne razstave na stopnišču naše šole. Mentorica Vilma Vrtačnik Merčun ter mlada raziskovalca, Klemen Justin in Liza Oberwalder Zupanc, so sodelovali na simpoziju Domžale in slamnikarska industrijska dediščina: sodobni (v)pogledi, ki ga je organiziral Kulturni dom Franca Bernika Domžale 25. oktobra 2017 v Slamnikarskem muzeju. Mentorica je predstavila mladinsko raziskovalno delo o slamnikarski dediščini, mlada raziskovalca pa svojo raziskavo o vzorcih kit. Predvajali so tudi del videa, ki je nastal v sodelovanju z domžalsko gimnazijo. Posnetek predstavitve je dostopen na YouTubu pod naslovom Simpozij Slamnikarski muzej – projekti, Slamnikarski muzej Domžale, 25. 10. 2017.

Za ohranjanje lokalne kulturne dediščine so bile pomembne raziskovalne naloge o Kofutnikovi domačiji v Srednjih Jaršah. V šolskem letu 2017/2018 so naši mladi raziskovalci izdelali zadnji dve raziskovalni nalogi o Kofutnikovi domačiji, ki so ju 10. oktobra 2018 predstavili na Srečanjih pod slamniki. Eva Zarja Hrovat in Ariana Andoljšek sta predstavili raziskovalno nalogo »Stanovanjska kultura Kofutnikove domačije v prvi polovici 20. stoletja, primerjava s stanovanjsko kulturo v 19. stoletju«, Špela in Miha Prajs pa raziskovalno nalogo »Fotografije iz Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah«, v kateri sta izpostavila več življenjskih zgodb Kofutnikovih in njihovih ožjih sorodnikov. Celotna prireditev je dostopna na YouTubu pod naslovom Raziskovalni nalogi o Kofutnikovi domačiji.

Aprila 2019 je ekipa mladinske oddaje RTVS Infodrom, pod vodstvom novinarke in urednice Neže Prah Seničar, posnela prispevek o delu naših mladih raziskovalcev, ki je na ogled na YouTubu pod naslovom Infodrom: Mladi raziskovalci (objava 7. aprila 2019).

Izredno pomembno raziskavo s področja zgodovine slamnikarstva sta v šolskem letu 2019/2020 izdelali Nika Planinšek in Petra Gotar. To je bila s srebrnim priznanjem nagrajena raziskovalna naloga z naslovom Zapisniki sej načelstva Kitarskega društva v Domžalah (1910–1926). Z analizo zapisnikov Kitarskega društva Domžale sta ugotovili, kje so bila pred stotimi leti središča slamnikarstva v Domžalah in okolici, izdelali sta tudi karto vplivnega območja kitarske zadruge. Mentorica Vilma Vrtačnik Merčun je njune ugotovitve oblikovala v prispevek za zbornik razprav o Francu Berniku z naslovom Bernik in njegove Domžale : o župniku Francu Berniku in Domžalah v prvi polovici 20. stoletja (Domžale, Kulturni dom Franca Bernika, 2021).

Petra Gotar in Nika Planinšek na državnem srečanju mladih raziskovalcev, ki je bilo izjemoma na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v Mariboru, septembra 2020.

Pod mentorstvom Vilme Vrtačnik Merčun so naši učenci v zadnjih dveh desetletjih izdelali 102 raziskovalni nalogi za srečanja mladih raziskovalcev ZOTKS in 20 raziskovalnih nalog za program Mladi raziskovalci zgodovine ZPMS. Poleg nje so bili mentorji še: Danica Volčini (21 raziskovalnih skupin oz. nalog), Dušan Smole (5), Mateja Vidmar, Draga Jeretina Anžin ter več somentorjev. V zadnjih dveh letih sta bila mentorja mladim raziskovalcem tudi učitelj Klemen Kos, ki je bil nekoč sam mladi raziskovalec na naši šoli, in knjižničarka Tjaša Medved, ki bosta raziskovalno dejavnost mladih vodila v prihodnje. Želimo jima veliko uspehov!

Mentor Klemen Kos (levo) z mladimi raziskovalci na državnem srečanju 2022: (z leve) Dejan Kugič, Ian Krizmanić, Andraž Močnik, Žiga Fidler, Tevž Kovačič, Živa Zore, Luna Debeljak in Brina Umek, Murska Sobota, 16. maja 2022.

Na šoli imamo tudi veliko strokovnih delavcev, ki sodelujejo v ocenjevalnih komisijah na regijskih srečanjih mladih raziskovalcev ZOTKS. V šolskem letu 2019/2020, ko je regijsko srečanje organizirala naša šola, je bila regijska koordinatorka Maja Petek Tomšič, v ocenjevalnih komisijah pa so med drugimi sodelovali naši učitelji in strokovni delavci: Sonja Koželj Juhant, Sabina Burkeljca, Danica Volčini, Marija Pepelnak Arnerić, Tanja Logar, Martin Mah, Janez Kancilija, Klemen Kos, Vanessa Ziernfeld, Nataša Pavlič, Valentina Kocjančič, Ana Kovač, Saša Klemenc, Tjaša Medved, Jana Stančič in Anita Gaber Peceli. Zaradi epidemije covida-19 so bili zagovori raziskovalnih nalog v zadnjih treh šolskih letih po videokonferenci. V zadnjih treh šolskih letih smo izdelali tudi zbornik povzetkov raziskovalnih nalog z regijskih srečanj kamniško-domžalskega območja, ki so dostopni na šolski spletni strani pod zavihkom Projekti – Mladi raziskovalci. V šolskem letu 2019/2020 ga je uredila Maja Petek Tomšič, v zadnjih dveh šolskih letih pa Vilma Vrtačnik Merčun.

Besedilo: Vilma Vrtačnik Merčun

NASLOVNA SLIKA: Mladi raziskovalci OŠ Rodica pred OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, kjer so na regijskem srečanju predstavili šest raziskovalnih nalog, marca 2017.

Državna komisija ZOTKS je mentorici Vilmi Vrtačnik Merčun podelila zlato priznanje »za izjemen prispevek k uresničevanju poslanstva ZOTKS na področju mladinskega dela«, Cankarjev dom, junija 2021.

SREČANJA MLADIH RAZISKOVALCEV

Regijska srečanja mladih raziskovalcev ZOTKS:

2013 OŠ Preserje pri Radomljah

2014 OŠ Brinje pri Grosuplju

2015 OŠ Frana Albrehta Kamnik

2016 OŠ Dob

2017 OŠ Louisa Adamiča Grosuplje

2018 OŠ Vodice

2019 OŠ Dragomelj

2020 OŠ Rodica

2021 OŠ Marije Vere Kamnik

2022 OŠ Toma Brejca Kamnik

Državna srečanja mladih raziskovalcev ZOTKS:

2014 Murska Sobota

2015 Murska Sobota

2016 Murska Sobota

2017 Murska Sobota

2018 Murska Sobota

2019 Murska Sobota

2020 Maribor

2021 Murska Sobota

2022 Murska Sobota

Državna srečanja mladih raziskovalcev zgodovine ZPMS:

2013 OŠ Draga Bajca Vipava

2014 OŠ Leskovec pri Krškem

2015 OŠ Polje Ljubljana

2016 OŠ Rodica

2017 OŠ Jurija Vege Moravče, grad Tuštanj

2018 Kulturni center Vrhnika

2019 ZPM Ljubljana Vič-Rudnik Pacug

2020 ZPMS

2022 Velenjski grad

(Skupno 110 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost