Mladi raziskovalci zgodovine ZPMS (2005–2024)

Mladi raziskovalci zgodovine ZPMS (2005–2024)

Na srečanjih mladih zgodovinarjev Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) so raziskovalci OŠ Rodica sodelovali od leta 2005 dalje, izjema je bilo leto 2021. Srečanje organizira in vodi Komisija za delo zgodovinskih krožkov pri ZPMS. Priporočeno je, naj v...

Nagrada Občine Domžale

Nagrada Občine Domžale

16. aprila 2024 je v športni dvorani Domžale potekala slovesnost ob občinskem prazniku s podelitvijo priznanj.   Ponosni smo, ker je bila med letošnjimi nagrajenkami tudi naša, nedavno upokojena sodelavka, učiteljica prof. Vilma Vrtačnik Merčun. Na...

Mlade raziskovalke odlične na regijskem srečanju v Trzinu

Mlade raziskovalke odlične na regijskem srečanju v Trzinu

V sredo, 27. marca 2024, je bilo 23. regijsko srečanje mladih raziskovalcev kamniško-domžalskega območja, na katerem so se naše mlade raziskovalke odlično odrezale. Predstavile so pet raziskovalnih nalog in dosegle najboljši možen uspeh. Na državno srečanje so...

REZULTATI PREHRANSKIH ANKET NA OŠ RODICA

REZULTATI PREHRANSKIH ANKET NA OŠ RODICA

Raziskovalna naloga z drugih področij (gospodinjstvo) Avtorici: Livia Pavlič in Manca Pirnat, 9. razred, šol. leto 2023/2024 Mentorica: Danica Volčini, Željka Tušek Fendre POVZETEK Cilj najine raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali se učenci prehranjujejo zdravo in...

PREBIVALCI ŽMAJDOVE DOMAČIJE IZ STOBA V DOMŽALAH

PREBIVALCI ŽMAJDOVE DOMAČIJE IZ STOBA V DOMŽALAH

Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorici: Luna Debeljak in Živa Zore, 9. b, šol. leto 2023/2024 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK Cilj raziskave je bil izdelati rodovnik za prebivalce Žmajdove domačije, opisati njihove življenjske zgodbe in jih...

ŽMAJDOVA HIŠA V STOBU, ARHITEKTURNI BISER SREDI DOMŽAL

ŽMAJDOVA HIŠA V STOBU, ARHITEKTURNI BISER SREDI DOMŽAL

Raziskovalna naloga s področja arhitekture Avtorici: Luna Debeljak in Živa Zore, 9. b, šol. leto 2023/2024 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK Žmajdova hiša se nahaja v Stobu, ki je danes del Domžal. Z raziskavo sva želeli ugotovili starost, tip in arhitekturne...

Srebrni na 57. državnem srečanju mladih raziskovalcev 2023

Srebrni na 57. državnem srečanju mladih raziskovalcev 2023

V ponedeljek, 15. maja 2023, se je v Murski Soboti odvijal 2. krog 57. državnega srečanja mladih raziskovalcev Slovenije. Med šest najboljših raziskovalnih nalog na področju etnologije, ki so se predstavile v 2. krogu, je bila izbrana tudi raziskovalna naloga naših...

Mladi raziskovalci odlični na regijskem srečanju v Komendi

Mladi raziskovalci odlični na regijskem srečanju v Komendi

V četrtek, 23. marca 2023, je bilo 22. regijsko srečanje mladih raziskovalcev kamniško-domžalskega območja, na katerem smo bili množično zastopani. Raziskovalne naloge je predstavilo 22 naših učencev 8. in 9. razreda. Številčna zastopanost je odražala tudi v...

KAKO UČENCEM OŠ RODICA UGAJA ŠOLSKA MALICA?

KAKO UČENCEM OŠ RODICA UGAJA ŠOLSKA MALICA?

Raziskovalna naloga z drugih področij – gospodinjstvo Avtorici: Jerca Capuder in Maša Strmole, 9. b, šol. leto 2022/2023 Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK Z najino raziskavo sva želeli ugotoviti, ali učencem naše šole ugaja šolska malica in...

RAZLIKE V TRENINGIH KOŠARKE MED DEKLETI IN FANTI

RAZLIKE V TRENINGIH KOŠARKE MED DEKLETI IN FANTI

Raziskovalna naloga z interdisciplinarnega področja (šport, biologija, psihologija) Avtorja: Mark Borić in Tijan Jagušić, 9. b, šol. leto 2022/2023 Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK V raziskovalni nalogi sva se osredotočila na razlike med...

KATERE ZVRSTI FILMOV GLEDAJO RAZLIČNE GENERACIJE?

KATERE ZVRSTI FILMOV GLEDAJO RAZLIČNE GENERACIJE?

Raziskovalna naloga s področja sociologije Avtorici: Klara Podbevšek in Sara Maja Vodušek, 9. a, šol. leto 2022/2023 Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK Z raziskavo sva želeli ugotoviti, katere zvrsti filmov ali serij najraje gledajo posamezne...

UPORABA KOZMETIKE IN SAMOPODOBA DEKLET 8. IN 9. RAZREDA OŠ RODICA

UPORABA KOZMETIKE IN SAMOPODOBA DEKLET 8. IN 9. RAZREDA OŠ RODICA

Raziskovalna naloga s področja psihologije Avtorici: Maja Manojlovič in Tija Podgornik, 9. b, šol. leto 2022/2023 Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK Namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kako pogosto mladostnice uporabljajo ličila in kako je...

OMEJEVANJE UČENCEV 6. IN 9. RAZREDA S STRANI STARŠEV

OMEJEVANJE UČENCEV 6. IN 9. RAZREDA S STRANI STARŠEV

Raziskovalna naloga s področja psihologije Avtorici: Eva Vale in Brina Eržen, 9. b, šol. leto 2022/2023 Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: Z raziskavo sva želeli ugotoviti razlike med omejitvami staršev do otrok glede na spol in starost...

PRIMERJAVA ŠOLSKIH GLASIL IZ ŠOLSKIH LET 1972/1973  IN 2021/2022

PRIMERJAVA ŠOLSKIH GLASIL IZ ŠOLSKIH LET 1972/1973 IN 2021/2022

Raziskovalna naloga s področja etnologije Avtorici: Kjara Koštrun in Tjaša Mahnič, 8. b, šol. leto 2022/2023  Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK: V raziskovalni nalogi sva primerjali šolska glasila pred petdesetimi leti in danes. Na osnovi prispevkov v...

KATERI PARFUMI SO NAJBOLJ VŠEČ UČENCEM IN UČITELJEM OŠ RODICA

KATERI PARFUMI SO NAJBOLJ VŠEČ UČENCEM IN UČITELJEM OŠ RODICA

Raziskovalna naloga s področja biologije Avtorici: Patricia Pavli in Neli Auda, 9. c, šol. leto 2022/2023 Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK: Z raziskavo sva želeli ugotoviti, katere vrste parfumov so najbolj všeč učencem 3., 5. in 9. razreda...

DOSEŽKI UČENCEV – MLADI RAZISKOVALCI (2011/2012–2020/2021)

DOSEŽKI UČENCEV – MLADI RAZISKOVALCI (2011/2012–2020/2021)

Mladi raziskovalci naše šole se regijskega in državnega srečanja mladih raziskovalcev Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) udeležujejo od šolskega leta 2002/2003 dalje. Do letošnjega leta so v okviru ZOTKS izdelali več kot 120 raziskovalnih nalog. Cilj...

Dostopnost raziskovalnih nalog v elektronski obliki

Kdor je kdaj že izdelal raziskovalno nalogo, ve, da je v izdelavo vsake vloženega veliko prizadevnega dela. Zato smo veseli, da so raziskovalne naloge z domoznansko tematiko v celoti dostopne v elektronski obliki na spletnem portalu Knjižnice Domžale. Prebiranje teh...

Zlato priznanje na 53. srečanju mladih raziskovalcev zgodovine

Zlato priznanje na 53. srečanju mladih raziskovalcev zgodovine

V Muzeju Velenje je v ponedeljek, 13. junija 2022, potekalo 53. srečanje mladih raziskovalcev zgodovine, ki ga vsako leto organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), letos skupaj z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje. Na srečanju so podelili priznanja najboljšim mladim raziskovalcem zgodovine, ki so v letošnjem šolskem letu raziskovali na temo Snaga k zdravju pomaga […]

Srebrni na 56. državnem srečanju mladih raziskovalcev 2022

Srebrni na 56. državnem srečanju mladih raziskovalcev 2022

V ponedeljek, 16. maja 2022, so se v Murski Soboti spet zbrali najboljši mladi raziskovalci iz vse Slovenije. Naša šola je bila tokrat številčno zelo dobro zastopana, saj se je v drugi krog državnega srečanja uvrstilo kar pet raziskovalnih skupin. Svoje raziskovalne naloge so naši mladi raziskovalci predstavili na predmetnih področjih etnologije (Luna Debeljak in […]

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev – 2022

Regijsko srečanje mladih raziskovalcev – 2022

Predstavitve in zagovori raziskovalnih nalog v okviru regijskega srečanja mladih raziskovalcev so potekali od 4. do 8. aprila 2022, že tretje leto zapored preko Zooma. Za organizacijo regijskega srečanja je poskrbela OŠ Toma Brejca Kamnik. Na naši šoli je letos raziskovalo 11 mladih raziskovalcev, ki so izdelali šest raziskovalnih nalog. Ker so mladi raziskovalci kamniško-domžalskega […]

Cestno omrežje v Občini Domžale in njegova obremenitev

Cestno omrežje v Občini Domžale in njegova obremenitev

Avtorja: Ian Krizmanić, Dejan Kugič, 6. c, šol. leto 2021/2022 Mentor: Klemen Kos Povzetek: Cilj raziskovalne naloge je ugotoviti, kakšna je dolžina vseh cest v Občini Domžale, katere vrste cest prevladujejo in kako se je spreminjala njihova dolžina v zadnjih letih...

Kako učenci Osnovne šole Rodica preživljajo prosti čas?

Kako učenci Osnovne šole Rodica preživljajo prosti čas?

Avtorji: Pan Lajovic, Hana Rojc, Ažbe Vovk, 6. c, šol. leto 2021/2022 Mentorica: Tjaša Medved Povzetek: Z raziskovalno nalogo smo želeli ugotoviti, kako učenci 4. in 9. razreda Osnovne šole Rodica preživljajo svoj prosti čas. Zanimalo nas je, kaj takrat najpogosteje...

Pojav plesni na kruhu in namazih

Pojav plesni na kruhu in namazih

Avtorja: Andraž Močnik in Tevž Kovačič, 9. b, šol. leto 2021/2022 Mentorici: Danica Volčini, Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: Cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kako hitro splesni kruh z različnimi namazi in kruh v različnih embalažah. Izvedla sva dva...

Zlati in srebrni na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2021

Zlati in srebrni na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2021

V ponedeljek in torek, 28. in 29. junija 2021, se je odvijalo 55. državno srečanje mladih raziskovalcev, letos spet na Gimnaziji in SPTŠ v Murski Soboti, kot pred epidemijo. Na državno srečanje se je uvrstilo 451 raziskovalnih nalog, izmed katerih so ocenjevalne komisije izbrale 250 najboljših. Te so mladi raziskovalci predstavili v Murski Soboti. Med […]

Rast fižola pri različnih temperaturah zraka

Rast fižola pri različnih temperaturah zraka

Avtorici: Nika Planinšek in Blažka Jurca, 9.b, šol. leto 2020/2021 Mentorica: Danica Volčini Povzetek Z najino raziskavo sva želeli izvedeli, pri kateri temperaturi zraka je potrebno gojiti fižol, da bi kar najhitreje zrastel. Z eksperimentom sva preverili rast fižola...

Vpliv karantene na psihično in fizično počutje mladostnikov

Vpliv karantene na psihično in fizično počutje mladostnikov

Avtorja: Enej Kaše in Jaša Fidler, 9. a, šol. leto 2020/2021 Mentorici: Tjaša Medved in Danica Volčini Povzetek V času šole na daljavo (od 12. do 14. decembra 2020) sva na spletnem portalu 1KA/Spletne ankete objavila anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 53 najinih...

Predmeti iz Markuzove domačije v Študi v Domžalah

Predmeti iz Markuzove domačije v Študi v Domžalah

Avtorja: Gal Zore (8. B) in Jaša Fidler (9. A), šol. leto 2020/2021 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun, prof. geogr. in soc. Povzetek Cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kateri predmeti so se ohranili v eni najstarejših še ohranjenih hiš na Domžalskem, v...

Korespondenca Antonije Plevel, por. Šubelj, z Rodice (1911–1981)

Korespondenca Antonije Plevel, por. Šubelj, z Rodice (1911–1981)

Avtorici: Špela Prajs in Tita Majhenič, 9. a, šol. leto 2020/2021 Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Petra Dešman Senčar Povzetek Cilj raziskave je bil izvedeti, kaj sporočajo razglednice in pisma, ki jih je prejemala Antonija Plevel, por. Šubelj, v obdobju od 1911...

Dvakrat zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2020

Dvakrat zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2020

14. in 15. septembra 2020 se je v Mariboru, na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, odvijalo 54. državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Na njem so se predstavile vse tri skupine mladih raziskovalcev z naše šole, ki so se uvrstile v drugi krog državnega...

19. regijsko srečanje mladih raziskovalcev – 2020, Zbornik povzetkov

19. regijsko srečanje mladih raziskovalcev – 2020, Zbornik povzetkov

Letošnje regijsko srečanje mladih raziskovalcev, ki se je odvijalo v organizaciji Osnovne šole Rodica, pod vodsvom regijske koordinatorke Maje Petek Tomšič, je bilo drugačno od dosedanjih. Raziskovalno leto je do marca 2020 potekalo normalno. Ko smo že oddali vse raziskovalne naloge, pa je izbruhnila epidemija COVID-19. Država je zaradi širjenja koronavirusa uvedla splošno karanteno, šolanje […]

ZGODBE IZ MARKUZOVE  DOMAČIJE V ŠTUDI V DOMŽALAH

ZGODBE IZ MARKUZOVE DOMAČIJE V ŠTUDI V DOMŽALAH

ZGODBE IZ MARKUZOVE DOMAČIJE V ŠTUDI V DOMŽALAH Raziskovana naloga s področja etnologije Avtorja: Špela Prajs, 8. a in Gal Zore, 7. b, šol. leto 2019/2020 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK: Cilj raziskovalne naloge je bil izdelati rodovnik za ljudi, ki so...

ZAPISNIKI SEJ NAČELSTVA  KITARSKEGA DRUŠTVA V DOMŽALAH  (1910–1926)

ZAPISNIKI SEJ NAČELSTVA KITARSKEGA DRUŠTVA V DOMŽALAH (1910–1926)

ZAPISNIKI SEJ NAČELSTVA KITARSKEGA DRUŠTVA V DOMŽALAH (1910-1926) Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorici: Petra Gotar in Nika Planinšek, 8. b, šol. leto 2019/2020 Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Petra Dešman Senčar POVZETEK: Raziskovalna naloga temelji...

Srebrni na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2019

Srebrni na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2019

V torek, 14. maja 2019, se je na SPTŠ in Gimnaziji Murska Sobota odvijalo 53. srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. V drugi krog državnega srečanja, med najboljše mlade raziskovalce v Sloveniji, so se uvrstile tri skupine naših mladih raziskovalcev in sicer na...

Naši mladi raziskovalci v oddaji Infodrom

Naši mladi raziskovalci v oddaji Infodrom

V petek, 5. aprila 2019, so v Infodromu, oddaji za otroke na TV Slovenija, nastopili naši mladi raziskovalci. Oddaja je bila posneta ob 50-letnici projekta mladi zgodovinar v okviru ZPMS, v okviru katere na naši šoli učenci raziskujejo od leta 2004, od leta 2002 pa v...

Zelo uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2019

Zelo uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2019

V sredo, 27. marca 2019, se je na OŠ Dragomelj odvijalo 18. regijsko srečanje mladih raziskovalcev domžalsko-kamniške regije. Na njem je svoje raziskovalne naloge predstavilo 12 naših mladih raziskovalcev. Dosegli so najboljši možen uspeh, saj so se na vseh predmetnih področjih, na katerih so sodelovali (zgodovina, etnologija, psihologija, promet ter tehnika in tehnologija),

Mladi raziskovalci OŠ Rodica na Srečanjih pod slamniki

Mladi raziskovalci OŠ Rodica na Srečanjih pod slamniki

V sredo, 10. oktobra 2018, je v Slamnikarskem muzeju potekala predstavitev dveh raziskovalnih nalog o Kofutnikovi domačiji, ki so jih izdelali mladi raziskovalci OŠ Rodica pod mentorstvom prof. Vilme Vrtačnik Merčun. Srečanje pod slamniki je vodila ga. Cveta Zalokar....

Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2018

Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2018

V sredo, 28. marca 2018, so se mladi raziskovalci kamniško-domžalskega območja zbrali na OŠ Vodice. Naši mladi raziskovalci so predstavili tri raziskovalni naloge, dve s področja zgodovine in eno s področja etnologije. Vsi so se uvrstili na državno srečanje mladih...

Fotografije iz Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah

Fotografije iz Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah

FOTOGRAFIJE IZ KOFUTNIKOVE DOMAČIJE V SREDNJIH JARŠAH Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorja: Miha Prajs, 8.a, in Špela Prajs, 6. a, šol. leto 2017/2018 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK:  V raziskovalni nalogi sva želela predstaviti slikovno gradivo...

Kofutnikova domačija pod slamniki

Kofutnikova domačija pod slamniki

V sredo, 28. februarja 2018, je bila v Slamnikarskem muzeju predstavitev projekta z naslovom Kofutnikova domačija – zametek bodočega eko parka v obliki muzeja na prostem. Kofutnikovo domačijo v Srednjih Jaršah vsako leto spoznavajo naši učenci 5. razreda, ko se sprehodijo po šolski Učni poti ob Mlinščici. Dobro jo poznajo tudi naši mladi raziskovalci, ki so o njej […]

Na simpoziju Domžale in slamnikarska industrijska dediščina: sodobni vpogledi

Na simpoziju Domžale in slamnikarska industrijska dediščina: sodobni vpogledi

V sredo, 25. oktobra 2017, smo sodelovali na simpoziju z naslovom Domžale in slamnikarska industrijska dediščina: sodobni (v)pogledi, ki se je odvijal v Slamlnikarskem muzeju v Domžalah. Vilma Vrtačnik Merčun, mentorica naših mladih raziskovalcev, je na kratko predstavila raziskovalne naloge s področja slamnikarske dediščine, naša lanskoletna učenca Klemen Justin in Liza Oberwalder Zupanc pa sta […]

Zlati in srebrni na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2017

Zlati in srebrni na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2017

V ponedeljek, 15. 5. 2017, se je v Murski Soboti odvijalo državno srečanje mladih raziskovalcev Slovenije. Udeležili so se ga naši učenci, ki so bili uvrščeni v 2. krog državnega tekmovanja. Aleks Andoljšek in Samo Mazovec sta za svojo raziskovalno nalogo, nastop in...

Pogovori z nekdanjimi učenci in učitelji osnovne šole v Jaršah

Pogovori z nekdanjimi učenci in učitelji osnovne šole v Jaršah

POGOVORI Z NEKDANJIMI UČENCI IN UČITELJI OSNOVNE ŠOLE V JARŠAH Raziskovalna naloga s področja etnologije Avtorici: Ana Lajovic in Taja Majdič, 9.  razred, šol. leto 2016/2017 Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Sabina Burkeljca POVZETEK: Najino raziskovalno nalogo...

Tomo Petrovec (1859–1933), prvi jarški nadučitelj

Tomo Petrovec (1859–1933), prvi jarški nadučitelj

TOMO PETROVEC, PRVI JARŠKI NADUČITELJ (1859-1933) Raziskovalna naloga z interdisciplinarnega področja (zgodovina, etnologija, pedagogika) Avtorja: Mark Poljanšek in Domen Narandža, 9. razred, šol. leto 2016/2017 Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Sabina Burkeljca...

Kaj nam pove knjiga o učencih iz šolskega leta 1945/1946?

Kaj nam pove knjiga o učencih iz šolskega leta 1945/1946?

KAJ NAM POVE KNJIGA O UČENCIH IZ ŠOLSKEGA LETA 1945/1946? Raziskovalna naloga s področja sociologije Avtor: Miha Prajs, 7. razred, šol. leto 2016/2017 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK:  V raziskovalni nalogi sem želel izvedeti, kaj lahko ugotovim iz šolske...

Zelo uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2017

Zelo uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2017

V četrtek, 30. marca 2017, so se naši učenci udeležili 16. srečanja mladih raziskovalcev osnovnošolcev za domžalsko-kamniško območje, ki je bilo na OŠ Louisa Adamiča Grosuplje. Predstavili so šest raziskovalnih nalog, petim pa se je uspelo uvrstiti na državno srečanje...

47. državno srečanje mladih zgodovinarjev ZPMS na OŠ Rodica

47. državno srečanje mladih zgodovinarjev ZPMS na OŠ Rodica

V petek, 27. maja 2016, se je na OŠ Rodica odvijalo 47. državno srečanje mladih zgodovinarjev Zveze prijateljev mladine Slovenije. Na njem je sodelovalo 31 osnovnih šol z vseh koncev Slovenije, mladi zgodovinarji pa so letos raziskovali na temo Družbeni status – zgodbe o uspehih in porazih. Svoje raziskovalne naloge so predstavili pred ocenjevalnimi komisijami […]

Zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2016

Zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2016

Mladi raziskovalki Nika Kobetič in Brina Majhenič, učenki 9. razreda, sta bili letos nagrajeni z najvišjim državnim priznanjem ZOTKS za raziskovalno nalogo z naslovom Obdobje prve svetovne vojne v kroniki Župnije Mengeš. Na 50. srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki je bilo 16. maja 2016 na Srednji poklicni in tehniški šoli in Gimnaziji Murska Sobota, se […]

Koliko sami sebe cenijo učenci 3., 6. in 9. razreda OŠ Rodica

Koliko sami sebe cenijo učenci 3., 6. in 9. razreda OŠ Rodica

KOLIKO SAMI SEBE CENIJO UČENCI 3., 6. IN 9. RAZREDA OŠ RODICA Raziskovalna naloga s področja psihologije Avtorici: Tanja Merše, Nika Kobetič, 9. razred, šol. leto 2015/2016 Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: V raziskovalni nalogi sva si...

Raziskava kajenja in pitja alkoholnih pijač učencev OŠ Rodica

Raziskava kajenja in pitja alkoholnih pijač učencev OŠ Rodica

RAZISKAVA KAJENJA IN PITJA ALKOHOLNIH PIJAČ UČENCEV OŠ RODICA Raziskovalna naloga s področja sociologije Avtorici: Aleksandra Kokot, Ana Renko, 9. razred, šol. leto 2015/2016 Mentorici: Danica Volčini, Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: Cilj najine raziskovalne naloge je...

Obdobje prve svetovne vojne v kroniki Župnije Mengeš

Obdobje prve svetovne vojne v kroniki Župnije Mengeš

OBDOBJE PRVE SVETOVNE VOJNE V KRONIKI ŽUPNIJE MENGEŠ Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorici: Nika Kobetič, Brina Majhenič, 9. razred, šol. leto 2015/2016 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek:  Dobili sva priložnost, da sva analizirali kroniko Župnije...

Zelo uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2016

Zelo uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2016

V četrtek, 31. marca 2016, so naši mladi raziskovalci sodelovali na 15. regijskem srečanju mladih raziskovalcev domžalsko-kamniškega območja, ki je bilo na Osnovni šoli Dob. Predstavili so sedem raziskovalnih nalog, od katerih se je pet uvrstilo na državno srečanje.

RAZISKOVALNE NALOGE UČENCEV OŠ RODICA DO ŠOLSKEGA LETA 2002/2013

RAZISKOVALNE NALOGE UČENCEV OŠ RODICA DO ŠOLSKEGA LETA 2002/2013

Na sliki: V nekaterih letih smo imeli še posebno veliko mladih raziskovalcev, kot npr.  v šolskem letu 2009/2010. Na spletni strani OŠ Rodice lahko sledimo raziskovalnim nalogam od leta 2013 dalje. Ker smo s sodelovanjem v programu Mladi raziskovalci Zveze za tehnično...

Svetila v etnološki zbirki Matjaža Brojana

Svetila v etnološki zbirki Matjaža Brojana

SVETILA V ETNOLOŠKI ZBIRKI MATJAŽA BROJANA Raziskovalna naloga s področja tehnike in tehnologij Avtorja: Jan Žabkar in Luka Žabkar, 8. a, šol. leto 2014/2015 Mentorja: Vilma Vrtačnik Merčun, Martin Mah Povzetek: Cilj raziskovalne naloge je bil popisati vsa svetila, ki...

Vpoklici v prvo svetovno vojno in dogajanje na soški fronti

Vpoklici v prvo svetovno vojno in dogajanje na soški fronti

VPOKLICI V PRVO SVETOVNO VOJNO IN DOGAJANJE NA SOŠKI FRONTI (Franc Grošelj na soški fronti od 4. 6. do 24. 8. 1916) Raziskovalna naloga iz etnologije Avtorja: Samo Mazovec in Gaber Cencelj, 7. razred, šol. leto 2014/2015 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek:...

Zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2015

Zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2015

Na 49. državnem srečanju mladih raziskovalcev Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki je bilo 18. maja 2015 v Murski Soboti, sta naši učenki Eva Zarja Hrovat (6. a) in Ana Renko (8. b) uspešno zagovarjali svojo raziskovalno nalogo z naslovom Dnevniki Franca Grošlja iz...

Zelo uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2015

Zelo uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2015

V sredo, 25. marca 2015, so naši mladi raziskovalci sodelovali na 14. regijskem srečanju mladih raziskovalcev osnovnošolcev domžalsko-kamniškega območja, ki je bilo letos na OŠ Frana Albrehta v Kamniku. Vsi so se uvrstili na državno srečanje mladih raziskovalcev. Jan...

Zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev zgodovine ZPMS 2014

Zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev zgodovine ZPMS 2014

V petek, 30. maja 2014, smo se udeležili 45. državnega srečanja mladih zgodovinarjev Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki je bilo letos na Osnovni šoli Leskovec pri Krškem. Učenci Ariana Andoljšek, Samo Mazovec, Jan Žabkar in Luka Žabkar so predstavili raziskovalno...

Zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2014

Zlati na državnem srečanju mladih raziskovalcev 2014

V ponedeljek, 19. maja 2014, je na gimnaziji v Murski Soboti potekal finalni del državnega tekmovanja mladih raziskovalcev Slovenije. Ariana Andoljšek, 5. a, Lea Novak in Eva Pogačar, 8. b, so za svojo nalogo z naslovom Ohranjanje spomina na Franca Bukovca prejele...

Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2014

Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2014

V sredo, 19. 3. 2014, smo sodelovali na 13. regijskem srečanju mladih raziskovalcev za kamniško-domžalsko območje, ki je bilo letos na OŠ Brinje v Grosuplju. Mladi raziskovalci so predstavili tri raziskovalne naloge s področja zgodovine, etnologije in ekonomije. Vse...

METKA PICHLER (1948–1989) Življenje in delo glasbene pedagoginje

METKA PICHLER (1948–1989) Življenje in delo glasbene pedagoginje

METKA PICHLER (1948–1989), Življenje in delo glasbene pedagoginje Raziskovalna naloga iz zgodovine Avtor: Samo Mazovec, 6. a Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Šolsko leto 2013/2014 Povzetek: Metka Pichler je bila izjemna glasbena učiteljica, ki je na naši šoli delala...

PRODAJA SLAMNIKOV KARLA KOŠIRJA IZ DOMŽAL V LETIH 1929–1932

PRODAJA SLAMNIKOV KARLA KOŠIRJA IZ DOMŽAL V LETIH 1929–1932

PRODAJA SLAMNIKOV KARLA KOŠIRJA IZ DOMŽAL V LETIH 1929–1932 Raziskovalna naloga s področja ekonomije Avtorja: Jan Žabkar in Luka Žabkar, 7. a Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun   Šolsko leto 2013/2014   Povzetek:  V raziskovalni nalogi odkrivava del življenja in dela...

OHRANJANJE SPOMINA NA FRANCA BUKOVCA

OHRANJANJE SPOMINA NA FRANCA BUKOVCA

OHRANJANJE SPOMINA NA FRANCA BUKOVCA Raziskovalna naloga s področja etnologije Avtorice: Ariana Andoljšek, 5. a, Lea Novak in Eva Pogačar, 8. b Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Šolsko leto 2013/2014   Povzetek: Cilj naše raziskovalne naloge je bil ugotoviti, kdo je...

REKLAMNI OGLASI V DOMŽALSKIH ČASOPISIH

REKLAMNI OGLASI V DOMŽALSKIH ČASOPISIH

REKLAMNI OGLASI V DOMŽALSKIH ČASOPISIH LETA 1925 IN DANES Raziskovalna naloga iz interdisciplinarnega področja Avtorice: Anamarija Hribar, Živa Stare in Neža Šabec, 8. raz., šol. leto 2009/2010 Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Katarina Škofic Povzetek: Ko smo v...

POVEJ, KAKO SE PIŠEŠ IN POVEM TI, OD KOD SI

POVEJ, KAKO SE PIŠEŠ IN POVEM TI, OD KOD SI

POVEJ, KAKO SE PIŠEŠ IN POVEM TI, OD KOD SI, Pojavljanje in pomen priimkov učencev OŠ Rodica danes v primerjavi s priimki učencev jarške šole pred stotimi leti Raziskovalna naloga s področja slovenščine Avtorici: Ana Lamberšek in Meta Plaznik, 7. raz., šol. leto...

POPLAVE, NA POMOČ!

POPLAVE, NA POMOČ!

POPLAVE, NA POMOČ! Ukrepi ob poplavah Kamniške Bistrice na domžalskem območju v zadnjih dveh desetletjih Raziskovalna naloga s področja etnologije Avtorici: Maruška Juhant in Tinkara Cerar, 7. raz., šol. leto 2009/2010 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: V...

SLOVENSKI MISIJONARJI V AFRIKI

SLOVENSKI MISIJONARJI V AFRIKI

SLOVENSKI MISIJONARJI V AFRIKI, Humanitarna dejavnost slovenskih misijonarjev na Madagaskarju, v Ruandi, v Burundiju in v Zambiji ter v Slonokoščeni obali Raziskovalna naloga s področja etnologije Avtorici: Maša Marija Vrtačnik in Laura Maučec, 7. raz., šol. leto...

OPERNI PEVEC ANTON ŠUBELJ Z RODICE

OPERNI PEVEC ANTON ŠUBELJ Z RODICE

OPERNI PEVEC ANTON ŠUBELJ Z RODICE (1899–1965) IN NJEGOVO PRVO POTOVANJE V AMERIKO (1928–1929) Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorici: Lara Tekavc in Nika Grošelj, 7. raz., šol. leto 2009/2010 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: V raziskovalni nalogi...

KITARSKO DRUŠTVO DOMŽALE  IN ODKUPOVANJE KIT V OBDOBJU 1911–1913

KITARSKO DRUŠTVO DOMŽALE IN ODKUPOVANJE KIT V OBDOBJU 1911–1913

KITARSKO DRUŠTVO DOMŽALE IN ODKUPOVANJE KIT V OBDOBJU 1911-1913 Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorici: Teja Šabec in Tajda Klopčič, 8. raz., šol. l. 2011/2012 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek:  Kitarsko društvo v Domžalah je bila zadruga, ki je...

SKRIVNOSTNI POROD, OBIČAJI OB ROJSTVU

SKRIVNOSTNI POROD, OBIČAJI OB ROJSTVU

SKRIVNOSTNI POROD, OBIČAJI OB ROJSTVU PRED PETDESETIMI LETI IN DANES Raziskovalna naloga s področja etnologije Avtorici: Maša Marija Vrtačnik, Urša Štepec, 9. raz., šol. l. 2011/2012 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun  Povzetek:  V raziskovalni nalogi raziskujeva...

POSLOVANJE SLAMNIKARSKE TOVARNE LAKOST

POSLOVANJE SLAMNIKARSKE TOVARNE LAKOST

POSLOVANJE DOMŽALSKE SLAMNIKARSKE TOVARNE LAKOST V LETIH 1932-1935 Raziskovalna naloga z interdisciplinarnega področja Avtorici: Nika Grošelj in Lara Tekavc, 9. raz., šolsko leto 2011/2012 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: Raziskovalna naloga je nastala na...

VPLIV RAČUNALNIŠKIH IGER NA UČENCE

VPLIV RAČUNALNIŠKIH IGER NA UČENCE

VPLIV RAČUNALNIŠKIH IGER NA VEDENJE UČENCEV OŠ RODICA Raziskovalna naloga s področja sociologije Avtorici: Meta Plaznik in Laura Stupica Radoš, 9. raz., šolsko leto 2011/2012 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: V raziskovalni nalogi se ukvarjava z vprašanjem,...

FACEBOOK IN PRIJATELJSTVO

FACEBOOK IN PRIJATELJSTVO

FACEBOOK IN PRIJATELJSTVO, Pomen facebooka za učence 9. razreda OŠ Rodica Raziskovalna naloga s področja sociologije Avtorici: Ana Fatur in Špela Mičunovič, 9. razred, šolsko leto 2010/2011 Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Lea Vodička Povzetek: Facebook je danes...

OHRANJANJE  SLOV. IZROČILA V ZDA

OHRANJANJE SLOV. IZROČILA V ZDA

OHRANJANJE SLOVENSKEGA NARODNEGA IZROČILA V ZDRUŽENIH DRŽAVAH AMERIKE Raziskovalna naloga s področja etnologije Avtorice: Maša Marija Vrtačnik, Ana Lamberšek, Urša Štepec, šolsko leto 2010/2011 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: Stik, ki ga je Maša imela s...

PRIMERJAVA KMEČKIH HIŠ

PRIMERJAVA KMEČKIH HIŠ

PRIMERJAVA KMEČKIH HIŠ: KOFUTNIKOVA DOMAČIJA V SREDNJIH JARŠAH IN GMAJNARJEVA DOMAČIJA NA SVETI TROJICI Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorici: Maruša Juhant in Tinkara Cerar, 8. razred, šolsko leto 2010/2011 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: V...

ANGELA JANŠA (1884-1965)

ANGELA JANŠA (1884-1965)

ANGELA JANŠA (1884-1965), SPOMINI NA PRVO JARŠKO UČITELJICO Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorici: Nika Grošelj in Lara Tekavc, 8. razred, šolsko leto 2010/2011 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek:  Cilj najine raziskave je bil osvetliti življenje...

ZRCALCE, ZRCALCE NA STENI

ZRCALCE, ZRCALCE NA STENI

ZRCALCE, ZRCALCE NA STENI POVEJ ..., ODNOS DEKLET 8. IN 9. RAZREDA OŠ RODICA DO SVOJEGA ZUNANJEGA VIDEZA Raziskovalna naloga s področja psihologije Avtorici: Lea Hrovat in Neža Škofljanc, 8. razred, šolsko leto 2010/2011 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: V...

OD KDAJ ŽENSKE NOSIJO HLAČE?

OD KDAJ ŽENSKE NOSIJO HLAČE?

OD KDAJ ŽENSKE NOSIJO HLAČE?, PRISPEVEK K OBLAČILNI KULTURI ŽENSK V 20. STOLETJU Raziskovalna naloga s področja etnologije Avtorice: Anamarija Hribar, Živa Stare in Neža Šabec, 9. razred, šolsko leto 2010/2011 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: V raziskovalni...

ŽENSKI ČASOPISI PRED STOTIMI LETI IN DANES

ŽENSKI ČASOPISI PRED STOTIMI LETI IN DANES

ŽENSKI ČASOPISI PRED STOTIMI LETI IN DANES Raziskovalna naloga z interdisciplinarnega področja Avtorici: Tajda Klopčič in Teja Šabec, 7. razred, šolsko leto 2010/2011 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek:  V raziskovalni nalogi primerjava približno sto let stare...

ŠAMPONOM DO MOČNEJŠIH LAS

ŠAMPONOM DO MOČNEJŠIH LAS

S ŠAMPONOM DO MOČNEJŠIH LAS Raziskovalna naloga s področja biologije Avtorici: Laura Stupica Radoš in Meta Plaznik, 8. raz., šolsko leto 2010/2011 Mentorica: Danica Volčini Povzetek:  Vsak dan nas z vseh strani »bombardirajo«  z najrazličnejšimi reklamami, ki nam...

ALI JEMO ZDRAVO?

ALI JEMO ZDRAVO?

ALI JEMO ZDRAVO? PREHRANJEVANJE MOJIH SOŠOLCEV NA OSNOVNI ŠOLI RODICA Raziskovalna naloga s področja biologije Avtorica: Maša Krpič Korošec, 6. A, šolsko leto 2012/2013 Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Meta Maček Povzetek: V raziskovalni nalogi se ukvarjam z...

OTROŠKI IN MLADINSKI TISK PRED STOTIMI LETI IN DANES

OTROŠKI IN MLADINSKI TISK PRED STOTIMI LETI IN DANES

    OTROŠKI IN MLADINSKI TISK PRED STOTIMI LETI IN DANES Raziskovalna naloga z interdisciplinarnega področja Avtorja: Jan Žabkar in Luka Žabkar, 6. razred, šolsko leto 2012/2013 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun Povzetek: Z raziskovalno nalogo sva želela ugotoviti,...

KVALITETA ŽIVLJENJA V DOMU UPOKOJENCEV

KVALITETA ŽIVLJENJA V DOMU UPOKOJENCEV

  KVALITETA ŽIVLJENJA V DOMU UPOKOJENCEV DOMŽALE Raziskovalna naloga s področja sociologije Avtor: Samo Mazovec, 5. a, šolsko leto 2012/2013   Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Štefka Ramovš     Povzetek:  Cilj raziskovalne naloge je bil ugotoviti kvaliteto...

DOMOZNANSKA LITERATURA ZA DOMŽALE

DOMOZNANSKA LITERATURA ZA DOMŽALE

    Raziskovalna naloga s področja slovenskega jezika in književnosti   Avtorici: Manca Kofol in Ajda Kankaraš, 9. c, šol. leto 2012/2013   Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun             Povzetek: Za cilj raziskovanja sva si zastavili vprašanje, katere domoznanske...

ZGODOVINSKI ORIS ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ RODICA

ZGODOVINSKI ORIS ŠOLSKE KNJIŽNICE OŠ RODICA

Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorici: Tajda Klopčič in Teja Šabec, 9. c, šol. leto 2012/2013 Mentorici: Vilma Vrtačnik Merčun in Sabina Burkeljca     Povzetek: Osnovna šola Rodica je v oktobru 2012 praznovala 40-letnico svojega delovanja, zato je...

Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2013

Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2013

Na območnem srečanju mladih raziskovalcev za kamniško-domžalsko območje, ki je bilo 8. 4. 2013 na OŠ Preserje pri Radomljah, je 21 učencev OŠ Rodica predstavilo 12 raziskovalnih nalog. Raziskovalne naloge učencev razredne stopnje se ne uvrščajo na državno srečanje. Od...

(Skupno 672 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost