Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2014

Uspešni na regijskem srečanju mladih raziskovalcev 2014

V sredo, 19. 3. 2014, smo sodelovali na 13. regijskem srečanju mladih raziskovalcev za kamniško-domžalsko območje, ki je bilo letos na OŠ Brinje v Grosuplju. Mladi raziskovalci so predstavili tri raziskovalne naloge s področja zgodovine, etnologije in ekonomije. Vse...
DRUGI PROJEKTI – ZAKLJUČENI

DRUGI PROJEKTI – ZAKLJUČENI

Druge projekte bomo predstavili v treh delih: Projekti, ki so se zaključili do leta 2020: Opolnomočenje za izboljšanje bralne pismenosti (2011–2013), Gibanje mi je v pomoč (2012–2014), Socialni in kulturni kapital (2013–2014), Kreativna karavana (2014), Tandem...
DOSEŽKI UČENCEV – MLADI RAZISKOVALCI (2011/2012–2020/2021)

DOSEŽKI UČENCEV – MLADI RAZISKOVALCI (2011/2012–2020/2021)

Mladi raziskovalci naše šole se regijskega in državnega srečanja mladih raziskovalcev Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) udeležujejo od šolskega leta 2002/2003 dalje. Do letošnjega leta so v okviru ZOTKS izdelali več kot 120 raziskovalnih nalog. Cilj...

Socialni in kulturni kapital

Socialni kapital (SK) označuje količino in pomembnost socialnih stikov v okolju, v katerem živimo. Odnosi in mreže stikov temeljijo na zaupanju in vzajemnosti, na skupnih vrednotah in normah. Kulturni kapital (KK) pa se nanaša na posedovanje znanja, veščin, poznavanje...
Dostopnost