REZULTATI PREHRANSKIH ANKET NA OŠ RODICA

REZULTATI PREHRANSKIH ANKET NA OŠ RODICA

Raziskovalna naloga z drugih področij (gospodinjstvo) Avtorici: Livia Pavlič in Manca Pirnat, 9. razred, šol. leto 2023/2024 Mentorica: Danica Volčini, Željka Tušek Fendre POVZETEK Cilj najine raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali se učenci prehranjujejo zdravo in...
PREBIVALCI ŽMAJDOVE DOMAČIJE IZ STOBA V DOMŽALAH

PREBIVALCI ŽMAJDOVE DOMAČIJE IZ STOBA V DOMŽALAH

Raziskovalna naloga s področja zgodovine Avtorici: Luna Debeljak in Živa Zore, 9. b, šol. leto 2023/2024 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK Cilj raziskave je bil izdelati rodovnik za prebivalce Žmajdove domačije, opisati njihove življenjske zgodbe in jih...
ŽMAJDOVA HIŠA V STOBU, ARHITEKTURNI BISER SREDI DOMŽAL

ŽMAJDOVA HIŠA V STOBU, ARHITEKTURNI BISER SREDI DOMŽAL

Raziskovalna naloga s področja arhitekture Avtorici: Luna Debeljak in Živa Zore, 9. b, šol. leto 2023/2024 Mentorica: Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK Žmajdova hiša se nahaja v Stobu, ki je danes del Domžal. Z raziskavo sva želeli ugotovili starost, tip in arhitekturne...
Dostopnost