KAKO UČENCEM OŠ RODICA UGAJA ŠOLSKA MALICA?

KAKO UČENCEM OŠ RODICA UGAJA ŠOLSKA MALICA?

Raziskovalna naloga z drugih področij – gospodinjstvo Avtorici: Jerca Capuder in Maša Strmole, 9. b, OŠ Rodica Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK Z najino raziskavo sva želeli ugotoviti, ali učencem naše šole ugaja šolska malica in ali se jim...
RAZLIKE V TRENINGIH KOŠARKE MED DEKLETI IN FANTI

RAZLIKE V TRENINGIH KOŠARKE MED DEKLETI IN FANTI

Raziskovalna naloga z interdisciplinarnega področja (šport, biologija, psihologija) Avtorja: Mark Borić in Tijan Jagušić, 9. b, OŠ Rodica Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK V raziskovalni nalogi sva se osredotočila na razlike med dekleti in...
KATERE ZVRSTI FILMOV GLEDAJO RAZLIČNE GENERACIJE?

KATERE ZVRSTI FILMOV GLEDAJO RAZLIČNE GENERACIJE?

Raziskovalna naloga s področja sociologije Avtorici: Klara Podbevšek in Sara Maja Vodušek, 9. a, OŠ Rodica Mentorici: Danica Volčini in Vilma Vrtačnik Merčun POVZETEK Z raziskavo sva želeli ugotoviti, katere zvrsti filmov ali serij najraje gledajo posamezne generacije...
Dostopnost