01/ 721 95 30, Jarše 01/ 724 30 80 os-rodica@guest.arnes.si

X. teden od 25. 5. do 29. 5. 2020

 

DOKUMENTI V PDF FORMATU

DOKUMENTI V WORD FORMATU

Tedenski načrt dela 4.b – Ani Gale 10.teden 4.b – Ani Gale 10.teden
Angleščina 4.A in B 25-29.5 4.A in B 25-29.5
Slamnikarstvo SLAMNIKARSTVO PDF SLAMNIKARSTVO PPT
VIDEO OBISK SLAMNIKARSKEGA MUZEJA POVEZAVA
MAT e-gradiva RADOVEDNIH PET – KROG IN KROŽNICA
NIT e-gradiva RADOVEDNIH PET – V KRALJESTVU ŽIVALI, NEVRETENČARJI, OŽIGALKARJI IN MEHKUŽCI
Več o SLAMNIKARSTVU

Povezava

Slamnikarski sejem

Šport 4.r ŠPORT 10. teden 4.r ŠPORT 10. teden
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti Tukaj so vsi izbirni predmeti

 

 

IX. teden od 18. 5. do 22. 5. 2020

 

DOKUMENTI V PDF FORMATU

DOKUMENTI V WORD FORMATU

Tedenski načrt dela 9. teden 4.b – Ani Gale 9. teden 4.b – Ani Gale
DRU KULTURNA DEDIŠČINA, ŠEGE IN NAVADE
ND ND – Zivljenje v gozdu PPT ND – Zivljenje v gozdu PPT
Narodne pesmi POVEZAVA
Angleščina 4.r tja 4.r tja
Šport 4. razred – 9.teden 4. razred – 9.teden
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti Tukaj so vsi izbirni predmeti

VIII. teden od 11. 5. do 15. 5. 2020

PREDMET

DOKUMENTI V PDF FORMATU

DOKUMENTI V WORD FORMATU

Tedenski načrt dela 8. teden 4.b 8. teden 4.b
Angleščina

4.a in b-8.TEDEN

Načrt_ocenjevanja

4.-raz.-Navodila_govorni-nastop

4.a in b-8.TEDEN

Načrt_ocenjevanja

4.-raz.-Navodila_govorni-nastop

NIT

ORGANIZME RAZVRŠČAMO V SISTEME

OPRAŠEVANJE IN RAZŠIRJANJE SEMEN

DRU OBRT IN INDUSTRIJA
SLJ KAKO POVZAMEMO VSEBNO OPISA ŽIVALI
GUM IGRANJE NA DREVESNI LIST
Predstavitev TOSAMA PPT TOSAMA PPT TOSAMA
Šport 4R ŠPORT 8. teden 4R ŠPORT 8. teden
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti Tukaj so vsi izbirni predmeti

 

 

VII. teden od 4. 5. do 8. 5. 2020

PREDMET

DOKUMENTI V PDF FORMATU

DOKUMENTI V WORD FORMATU

Tedenski načrt dela 7. teden načrt dela 4.b – Ani Gale – PDF 7. teden načrt dela 4.b – Ani Gale – WORD
Angleščina 4.a in B_anglescina_7.TEDEN  4.a in B_anglescina_7.TEDEN
Domžale Domžale – občinsko središče Domžale – občinsko središče – PowerPoint
NIT RASTLINE BREZ CVETOV, V KRALJESTVU RASTLIN, V KRALJESTVU GLIV
DRU POTREBUJEMO RAZLIČNE DEJAVNOSTI IN VRSTE DEJAVNOSTI
SLJ KAKO POVZAMEMO VSEBINO OPISA ŽIVALI?
GUM GLASBENI ZAPIS
Šport 4. RAZRED švk 7. TEDEN – PDF 4. RAZRED švk 7. TEDEN – WORD
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti Tukaj so vsi izbirni predmeti

 

VI. teden od 20. 4. do 24. 4. 2020

PREDMET

DOKUMENTI V PDF FORMATU

DOKUMENTI V WORD FORMATU

Tedenski načrt dela 6. načrt dela 4.b (Gale) – PDF 6. načrt dela 4.b (Gale) – WORD
Tuji jezik

4. raz. Preverjanje_6.TEDEN – PDF

4. raz. Preverjanje_rešitve – PDF

4. raz. Preverjanje_6.TEDEN – WORD

4. raz. Preverjanje_rešitve – WORD

Šport 4. R -6. teden – PDF 4. R -6. teden – WORD
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti Tukaj so vsi izbirni predmeti

 

V. teden od 14. 4. do 17. 4. 2020

 

PREDMET

DOKUMENTI V PDF FORMATU

DOKUMENTI V WORD FORMATU

Navodila učiteljice Načrt dela 4.b – Ani Gale 5. teden – PDF Načrt dela 4.b – Ani Gale 5. teden – WORD
Naselja v naši domači pokrajini – PDF Naselja v naši domači pokrajini – PowerPoint
Tuji jezik ANG – 4.a in b_5.TEDEN – PDF ANG – 4.a in b_5.TEDEN – WORD
Šport 4.,5 razred 5.teden – PDF 4.,5 razred 5.teden – WORD
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti Tukaj so vsi izbirni predmeti

 

IV. teden od 6. 4. do 10. 4. 2020

 

PREDMET

DOKUMENTI V PDF FORMATU

DOKUMENTI V WORD FORMATU

Navodila učiteljice 4. načrt dela 4.b – Ani Gale 6.-10.4 – PDF 4. načrt dela 4.b – Ani Gale 6.-10.4 – WORD
 Naša domača pokrajina – PDF Naša domača pokrajina – PowerPoint
Tuji jezik

4.A in 4.B anglescina_4.TEDEN – PDF

How-to-use-your access-code (Oxford Learner’s Bookshelf) – PDF

YOUNG EXPLORERS dostop do digitalnih gradiv – PDF

Šport ŠPO 4.r Navodila za delo 4. teden – PDF ŠPO 4.r Navodila za delo 4. teden – WORD
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti Tukaj so vsi izbirni predmeti

III. teden od 30. 3 do 3. 4. 2020

Navodila učiteljice Načrt dela v 4.b – Gale 30. 3. – 3. 4. 2020
Tuji jezik  ANGLESCINA 4.A 4.B III
Šport SPO 4 razred 3 teden – pdf SPO 4 razred 3 teden – word
IZBIRNI PREDMETI Tukaj so vsi izbirni predmeti

 

II. teden od 23. 3 do 27. 3. 2020

NIP računalništvo 4. razred ( Smolè) II teden

NEM 4. in 5. r (Kolenc) – 2. teden

ŠPO II – 4r

NIP ŠPO 4 razred 23-27. 3

ANG 4A in B (Šircelj) – 2_teden

Nip Umetnost 456r (Škofic) 2 teden

NIP tehnika (Lemut) 2 teden

I. teden od 16. 3 do 20. 3. 2020

Načrt dela v 4. b – Ani Gale V2          Olimpijske igre

Šport Navodila za delo

NIP računalništvo ( Smolè)

Nemščina na daljavo_1. teden (Kolenc)

4.raz 16-20.3 TJA (Šircelj)

Navodila za delo NIP Šport 4. r Učenje na daljavo (Posedi)

NIP tehnika (učenje na daljavo) (Lemut)

Učna pomoč – vaje za pozornost, koncentracijo (Petek Tomšič)

neobvezni izbirni predmet umetnost (Škofic)

 

 

Dostopnost