Osnovna šola Rodica letos beleži okroglo obletnico – 50 let delovanja. V počastitev tega pomembnega jubileja smo izdali obsežen zbornik.

Na tem mestu je dostopna elektronska oblika zbornika.

Nekaj osnovnih podatkov: v zborniku se osredotočamo na predstavitev dejavnosti in drugega dogajanja na šoli v petem desetletju, saj smo prva štiri desetletja predstavili že v zborniku pred desetimi leti. Prispevke za zbornik je prispevalo 75 avtorjev, sedanjih in nekdanjih učiteljev in drugih strokovnih delavcev, nekdanjih učencev in trije sedanji učenci – mladi raziskovalci. Zbornik obsega 260 strani, v njem je 472 barvnih fotografij, poleg teh pa še 11 kolažev fotografij, 28 grafikonov in tri skice. Menimo, da bo zbornik pomembno prispeval k ohranitvi spomina na zadnje desetletje delovanja šole, pravo vrednost pa bo pridobil šele čez desetletja.

Še na mnoga leta, OŠ Rodica!

VSEBINA ZBORNIKA OB 50-LETNICI OSNOVNE ŠOLE RODICA IN AVTORJI PRISPEVKOV:  

Uvodnik (Milena Vidovič)
Pet desetletij Osnovne šole Rodica (Vilma Vrtačnik Merčun)
1 PREDNOSTNE NALOGE V ŠOLSKIH LETIH 2011/2012–2020/2021 (Milena Vidovič)  
2 DELAVCI IN UČENCI ŠOLE
2.1 Šolski strokovni in drugi delavci v obdobju 2012–2022 (Maja Rovanšek, Milena Vidovič, Vilma Vrtačnik Merčun)
2.2 Število učencev in oddelkov v obdobju 2012–2022 (Vilma Vrtačnik Merčun)  
3 IZ ŠOLSKE KRONIKE (Klemen Kos)  
4 DNEVI DEJAVNOSTI, EKSKURZIJE IN ŠOLE V NARAVI (Vilma Vrtačnik Merčun)
4.1 Naravoslovni dnevi
4.2 Kulturni dnevi
4.3 Športni dnevi
4.4 Tehniški dnevi
4.5 Ekskurzije
4.6 Šole v naravi
4.7 Ekskurzije v okviru izbirnih predmetov (Petra Dešman Senčar)
4.8 Ekskurzije v okviru izbirnega predmeta nemščina (Teja Gostinčar)
4.9 Ekskurzije v Veliko Britanijo (Darinka Šmit Bahčič)  
5 PODALJŠANO BIVANJE (Nadja Lemut, Maja Krempl, Vilma Vrtačnik Merčun)  
6 ŠOLSKA KNJIŽNICA PRED (NE)ZNANIMI IZZIVI (Sabina Burkeljca)  
7 SVETOVALNA SLUŽBA – (NE)VIDNA NIT MED UČENCI, UČITELJI IN STARŠI (Tjaša Kranjc, Maja Petek Tomšič)  
8 TEHNOLOŠKE IZBOLJŠAVE NA OŠ RODICA (Dušan Smolé)  
9 DOSEŽKI UČENCEV
9.1 Tekmovanja iz znanja (Vilma Vrtačnik Merčun)
9.2 Bralne značke (Vilma Vrtačnik Merčun)

9.3 Mladi raziskovalci (Vilma Vrtačnik Merčun)
9.4 Debatni klub (Irena Lapanje)
9.5 Turizmu pomaga lastna glava (Tanja Logar)

9.6 Dosežki športnikov OŠ Rodica (Žiga Fidler)
9.7 Nagrajenci na literarnih in likovnih natečajih (Alenka Brovč, Vilma Vrtačnik Merčun)
9.8 Mednarodno tekmovanje v pisanju eseja v angleščini (Darinka Šmit Bahčič)

9.9 Kviz Male sive celice (Ana Kovač)  
10 KULTURNI UTRIP ŠOLE
10.1 Umetnost in kultura: skupaj ustvarjamo šolsko kulturo (Sabina Burkeljca)
10.2 Avtorske predstave »Kul-kulture« (Sabina Burkeljca, Draga Jeretina Anžin)
10.3 Prešernovo življenje v Ljubljani skozi oči mladih (Jana Stančič)

10.4 Mlajši otroški pevski zbor (Tjaša Huth)
10.5 Otroški pevski zbor (Ema Cerar)
10.6 Mladinski pevski zbor (Marija Pepelnak Arnerić, Katja Gačnik)

10.7 Utrip Rodice – glasilo OŠ Rodica (Jana Stančič)
10.8 Šolska galerija (Katarina Škofic)  
11 PROJEKTI
Nacionalne mreže šol
11.1 Ekošola kot način življenja (Andreja Grabar)
11.2 Osnovna šola Rodica = Zdrava šola (Sonja Koželj Juhant)
11.3 Unesco šola – Recept za Unescov svet (Petra Šuštar)

Mednarodni projekti
11.4 Comenius – šolska partnerstva (Marko Drobne)
11.5 Erasmus+ projekt KA2: Stopinje Evrope (Ema Cerar)
11.6 eTwinning projekt Celebrating European Anthems in eTwinning projekt En français sur eTwinning (Marko Drobne)
11.7 Erasmus+ projekt KA1: Pogled čez meje migracij  (Marko Drobne)
11.8 Branje ne pozna meja: mednarodni bralni projekt (Sabina Burkeljca, Draga Jeretina Anžin)

Drugi projekti
11.9.1 Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti  (Kristina Zupančič)
11.9.2 Gibanje mi je v pomoč (Kristina Zupančič)
11.9.3 Dvig socialnega in kulturnega kapitala (Vilma Vrtačnik Merčun)
11.9.4 Tandem enakovrednih razrednikov (Dušan Smolé)
11.9.5 Projekt SPIRIT (Saša Klemenc)
11.9.6 Projekt Cajon (Tjaša Medved in Katja Gačnik)
11.9.7 Projekt Simbioza Šola (Vanessa Ziernfeld)

11.9.8 Dnevi evropske kulturne dediščine (Katarina Škofic, Ani Gale, Vilma Vrtačnik Merčun)
11.9.9 Radi pišemo z roko (Petra Dešman Senčar)
11.9.10 Korak k sončku (Maja Petek Tomšič)
11.9.11 Evropski šolski športni dan  (Zlatka Gasparič)
12 DRUGE DEJAVNOSTI NA ŠOLI
12.1 Šolska skupnost učencev in parlament (Tanja Logar)
12.2 Prostovoljstvo kot priložnost za osnovnošolce (Tanja Logar)
12.3 Športne dejavnosti in priznanje za najbolj športno osnovno šolo (Zlatka Gasparič, Vilma Vrtačnik Merčun)
12.4 Shema šolskega sadja in zelenjave (Meta Maček, Vilma Vrtačnik Merčun)
12.5 Tradicionalni angleški zajtrk in popoldanska čajanka (Darinka Šmit Bahčič)
  13 KORONSKI ČAS (2020–2022)
13.1 Potek epidemije covida-19 na OŠ Rodica (Luna Debeljak, Živa Zore)
13.2 Intervju z ravnateljico Mileno Vidovič (Luna Debeljak, Živa Zore)
13.3 Kaj smo se naučili v korona-času? (Anica Črne Ivkovič)
13.4 Nevidni sovražnik (Joža Tomelj)
13.5 Nismo pričakovali, a smo zmogli (Štefka Ramovš)
13.6 Šola na daljavo v prvem razredu (Simona Gomboc)
13.7 Novi časi – novi izzivi (Irena Mučibabić)
13.8 Šolanje na daljavo pri angleščini in geografiji (Tjaša Grobin Kham)
13.9 Izzivi šolanja na daljavo učencev s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (Kristina Zupančič)
14 SPOMINJANJA
14.1 Spomini učiteljev
14.1.1 Dolgo dolgo je že tega, Tatjana (Flerin) Šarc
14.1.2 Od učenke do učiteljice za določen čas, Simona Pirc Jenko
14.1.3 Nekoč učenec, danes učitelj, Klemen Kos
14.1.4 Ostaja mi mnogo prijetnih spominov, Anica Črne Ivkovič
14.1.5 Utrinki iz zadnjih let poučevanja, Marija Hafner  
14.2 Spomini učencev
14.2.1 Obdobje devetih let na OŠ Rodica, Maruša Grilj
14.2.2 Moji spomini na osnovnošolske dni, Neža Leben
14.2.3 V osnovni šoli gremo skozi ogromno prelomnic, Sofia Kokot
14.2.4 Pručka do neba, Nika Podpeskar
14.2.5 Z malimi koraki do velikega cilja, Aljoša Škorjanc
14.2.6 Šolanje na Osnovni šoli Rodica, Katja Stražiščar
14.2.7 Moji raziskovalni začetki, Eva Zarja Hrovat
14.2.8 Utrinki iz osnovnošolskih dni, Klara Matzele
14.2.9 Moja odskočna deska izobraževanja, Neža Podpeskar
14.2.10 Preprosti časi v obdobju osnovne šole, Gaber Jerman
14.2.11 Devet let življenja v OŠ Rodica, Jakob Šere
14.2.12 Veseli in težki trenutki v osnovni šoli, Teo Matzele
14.2.13 Rodica je špica, Živa Hrovat
14.2.14 Moja Rodica, Aleksander Kosanović
14.2.15 Osnovna šola in moja glasbena pot, Domen Bergant
14.2.16 Obilica znanja, napotkov za življenje in lepih spominov, Tinkara Peterlin
14.3 Športniki šole nekoč in danes
14.3.1 Andraž Kos – športnik šole 2012/2013
14.3.2 Eva Pogačar – športnica šole 2014/2015
14.3.3 Nejc Leben – športnik šole 2014/2015
14.3.4 Miha Kancilija – športnik šole 2015/2016
14.3.5 Jure Žavbi – športnik šole 2017/2018
14.3.6 Tina Topič – športnica šole 2017/2018
14.3.7 Živa in Brina Markič – športnici šole 2018/2019
14.3.8 Jon Švigelj – športnik šole 2019/2020
14.3.9 Maša Ručigaj – športnica šole 2019/2020

(Skupno 263 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost